Lord Krishna via Natalie Glasson, 15 maj 2020

 

Lord Krishna via Natalie Glasson

15 maj 2020

Uppstigning genom Integration

Jag hedrar det gudomliga inom er.

Jag är Krishna, jag är Krishna, jag är Krishna.

Jag är en manifestation av Skaparen. Jag förkroppsligar Skaparen i hjärta, själ och handling.

Jag är solen som lyser så starkt på ditt ansikte. Jag är himlen, vinden och stjärnorna. Jag är vattnet, landet och jorden. Jag är Jorden i all dess rikedom och skönhet. Jag är kärleken, friden och harmonin som existerar på Jorden och i Skaparens andliga värld. Jag är er själ manifesterad på Jorden. Jag är era rörelser när ni dansar, ljudet av glädje när ni skrattar och extasen i ert firande. Jag är era vänliga tankar, era kärleksfulla handlingar och er hängivenhet till Skaparen i sin renhet. Jag är ett med er, vi existerar som en helhet. Inget kan separera vår förening, för vi är förenade i Skaparens namn, själ och ljus.

Mina kära söta barn av Ljuset, jag är integrerad och förenad med varje aspekt av Skaparens kungarike, inte därför att jag är en uppstigen mästare utan för att jag är min sanning, i fullkomlig existens. Ni är förenade och integrerade med varje aspekt av Skaparens själ och universum, ni är bara oförmögna att förstå detta ännu, men det kommer en tid när ni får uppleva kärleken i varje annan aspekt av Skaparens själ rinna in i er varelse, och ni kommer att bli saliga.

Den Fysiska Kroppens Påverkan

Att existera i er mänskliga kropp är nästan som att leva i en bur; ni kan inte rymma medan ni är medvetet vakna. Ni kan känna en förbindelse med andra och integrera er energi med Skaparens själ, men det finns en aspekt av er varelse som är separerad från Skaparen på grund av er fysiska kropp. Detta är inget hinder; det är en dyrbar och värdefull upplevelse som låter er fokusera på det gudomliga som finns inom er fysiska kropp, som upptäcker, analyserar och hedrar er inre energi tills den har så stor påverkan på ert liv.

Den fysiska världen kan förefalla så dominerande för er nu, då separation mellan människor uppmuntras, rädslan för sjukdom är utspridd och skörheten hos den fysiska kroppen framhävs. Varje människa dras in i en synpunkt på sig själva och verkligheten, vilket är en illusion. Detta är förstås en inbjudan ni inte behöver acceptera och ni kan istället dyka in i sanningen om ert varande och den värld som omger er. Att hänge sig åt illusionen är att slösa värdefull uppstignings- och upptäcktstid.

Det finns ett behov att upptäcka balansen mellan den fysiska verkligheten och er inre gudomliga verklighet. Det är här som integration blir nyckeln. Att integrera de heliga vibrationerna hos er inre själ med den fysiska verklighet som vecklar ut sig för er och alla på Jorden nu kommer att skapa en tydlig vision och väg för er att förkroppsliga. Det låter er kvarstå balanserade i sinne, kropp och varande, medan ni lever i illusionen med ett perspektiv av sanning och klarhet.

Den största illusionen är separation

De största sanningarna kan upptäckas genom integrationsprocessen.

Mina kära barn, värdera varje stund av er tid i en fysisk kropp, integrera er gudomliga själ och era heliga energier i er fysiska kropp och verklighet, då detta är ert sanna syfte på Jorden. Ni måste älska er själva för att kunna eliminera dessa gränser. Då ni öppnar upp för er själs energi och förkroppsligar kärlek kommer restriktionerna på er fysiska kropp och verklighet att skingras. Det betyder inte att er kropp försvinner utan att den stiger i energivibration, tillåtande er att existera med större integration och omfattning i en fysisk kropp. När ni ansluter er till era inre gudomliga energier kan ni nå ut och dela er kärlek och ert ljus med dem omkring er, ökande er expansiva energi och föreningen av ert ljus med andra aspekter av Skaparens ljus. På detta sätt kommer ni att gradvis lära er att bli integrerade med varje aspekt av Skaparens själ, ni blir Skaparen och skönheten i Skaparens mäktiga själ på Jorden och universum.

”Jag inbjuder gudomligheten i min varelse att ansluta till alla aspekter av din varande, din fysiska kropp och verkligheten just nu. Jag expanderar mina gudomliga energier till hela mitt varande och till världen omkring mig. Jag delar min kärlek och mitt ljus öppet och generöst med dem omkring mig. Expansionen av mitt ljus förstorar och förstärker manifesterandet av föreningen med alla aspekter av Skaparens själ. Jag bekräftar och utforskar mig själv nu som skönheten hos Skaparen inkarnerad på Jorden. Det är genom integration jag uppstiger, erkännande Skaparens sanning inom min varelse och världen omkring mig. Tack och så är det.”

Integration är att acceptera närvaron av gudomlighet inom er varelse och att stråla ut den i ert varande och världen. Att utvärdera er förbindelse till, och enhet med, alla själar, och därför bli Skaparens sanning inkarnerad på Jorden.

Tid och er fysiska kropp är era enda restriktioner på Jorden, men de hjälper er att upptäcka den heliga juvel och gyllene droppe av upplysning som ni är. När detta väl är förstått kan ni acceptera er själva som en enorm och expansiv energi av Skaparen som är integrerad med varje levande själ, inte bara på Jorden utan också de i andlig form.

Denna förståelse låter er inse att det finns en aspekt av er själ i varje människa ni möter och hälsar på. Ni är ett med Jorden och universum. Ni är Skaparen manifesterad på Jorden, och låt det vara så. Denna förståelse jordas nu till fullo i Jorden, låt den vakna upp och bli aktiv i er egen varelse.

Jag delar med er rikedomen av kärlek som härrör sig från min själ. Jag hedrar det gudomliga inom er; jag respekterar och älskar er ovillkorligt. Må ni nu hedra det gudomliga i er själ och älska er själva ovillkorligt.

Låt vågorna av Krishnas energi indränka er varelse.

Jag är Krishna

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...