Ärkeängel Raphael via Natalie Glasson, 20 maj

ÄÄ Rafael

Ärkeängel Raphael via Natalie Glasson, 20 maj

Framtiden för Healing av Ärkeängel Raphael

 

 

Kanaliserat genom Natalie Glasson 20 maj 2016

Original Källa: Sacred School of OmNa

Varje person på Jorden har förmågan att ta emot och acceptera healingvibrationer om det så är från en annan människa, från en varelse på ett inre plan eller Skaparens Universum. Att ta emot healing är en gudomlig rättighet för alla själar på Jorden eller de inre planen. Det är också viktigt att inse att det är varje persons gudomliga rättighet och naturliga förmåga att uttrycka healingenergier från sina varelser till sig själv eller andra. Detta betyder att varje person kan bli helad och kan vara den som helar. När ni inser er gudomliga rättighet och naturliga förmåga, ger ni er själva kraft. Skaparens Universum ger alltid healingfrekvenser till er och genom er det är helt enkelt ert val om ni vill ta emot det bara för er ge er själva stöd eller dela det med andra som behöver det.

Många människor tror också att för att vara en healer måste de bli guidade eller instruerade om hur de ska uttrycka healingenergier. Det finns många organisationer som ger er stöd på detta sätt på Jorden och de inre planen; de erbjuder en djupgående förståelse och samtidigt uppmuntrar er att ta ansvar för er helande förmåga. De kanske fokuserar ert medvetande på vissa healing energier inom Skaparens Universum som ni kan kalla på för att arbeta med er. Detta har varit den accepterade vägen för att bli en healer under lång tid men vid denna tid i uppstigningen blir många människor i sin egen tid och rum, medvetna om sin helande förmåga och healingenergierna som deras själ vill att de ska föra fram. Det är besläktat med ett gryende minne eller en aktivering av er gudomliga rättighet. Vibrationen hos Jorden och mänskligheten snabbs på betydligt och det orsakar att många kommer ihåg sin sanning; sin naturliga healingförmågor och inriktningar.

Om er naturliga healingförmågor aktiveras kanske ni upplever hetta eller stickande känslor i era händer, fötter och till och med i ert bröst, ögonbryn eller kronan. Detta kan hända vid vissa tillfällen eller under hela dagen. Kom ihåg att varje del av er kropp har förmågan att uttrycka healingenergier. Ni kanske känner energi som flödar genom er kropp som en elektrisk ström. Vet att när er healingförmåga vaknar så öppnas hela er varelse och fysiska kropp och expanderar. Detta kan skapa en djup rensning på många nivåer, ökad sensitivitet och ökad intuition. Era naturliga healingförmågor vaknar inte från ett tidigare eller samtidigt liv; de vaknar från era ursprungliga energier, sanningen och essensen av er varelse; er själ, vilken är ett uttryck av Skaparen. Många människor kanske kommer ihåg healingteknikerna som de använt under andra livstider och de kanske känner sig guidade att dela dessa gåvor åter igen. Men det är healingförmågan hos er själ som aktiveras och vaknar vid denna tid i uppstigningen. En healingförmåga inriktad med er själs sanningsvibration. Detta kan vara en healing som ni använt under många livstider; det är det renaste uttrycket som finns tillgängligt för er genom er själ. Det kan också finnas många healingvibrationer som er själ kanaliserar genom er, varje kommer ha ett specifikt syfte och betydelse för er när ni låter er själv tjäna andra.

Aktivera Er Själs Helande förmåga

Om ni redan erkänner er själva som en healer eller inte, ta lite tid och sitt i fridfull meditation eller omgiven av vacker natur.

Upprepa ’Jag är en healer, jag förkroppsligar och uttrycker min själs healingförmågor.’ Fokusera på ert själsstjärnchakra ovanför ert huvud, andas in och ut genom detta område. Låt energin hos er själ och naturliga healingförmåga hos er själ att byggas som en källa av ljus i detta område.

Placera sedan ert fokus i ert jordstjärnchakra nedanför era fötter, andas in i detta område tills ni känner energin i er själ byggas upp.

Ta ert sinnes uppmärksamhet till ert hjärtchakra eller högre hjärtchakra och erkänn er själs energi. Stråla ut denna energi i alla riktningar och låt er själv att bli gudomligt inspirerad av guidningen från er själ vad gäller er helande förmåga.

Er själ kan direkt inrikta sig till healingfrekvensen den violl att ni ska uttrycka vilket kan vara en aspekt av er själ eller frekvens från Skaparens universum. Er själ kan dela med er sättet som ni kan uttrycka healingenergin eller kan helt enkelt skölja energin genom er varelse och bjuda in er att observera. Det är viktigt att inse att ju mer ni övar detta, desto större kommer er erfarenhet och förståelse att bli. Ni kan sedan använda detta energiuttryck att ge stöd till er egen healingresa när ni får tillgång till större förståelse av dess inflytande på er varelse. Och genom det ta mer ansvar för energin ni uttrycker. En tro kommer att manifesteras att ni har förmågan att heala alla situationer i er verklighet enkelt och perfektion.

Varje person är en naturlig healer och helar på ett perfekt sätt inriktat med Skaparen.

När er själs healingförmågor vaknar kommer er själ gör er medvetna om vissa energifrekvenser som den vill att ni uttrycker. Detta knyts ihop till ett energimässigt skifte vilket sker på Jorden nu. Överallt i många civilisationer och områden på Jorden, har människor praktiserat och uttryckt olika healingtekniker. Healingfrekvenserna och informationen rörande healingmetoden finns fortfarande kvar i landet där de praktiserades. Moder Jord sänder nu healingenergier över son kropp med syftet att aktivera alla lämpliga healingfrekvenser och metoder förankrade in i marken. Några av healingfrekvenserna kan ha blivit förlorade och sedan länge bortglömda. Det finns nu en möjlighet för uråldriga och mycket behövda healingfrekvenser och förståelse att återvända till mänsklighetens medvetna medvetande. Så mänsklighetens kunskap om healing särskilt att hela den mänskliga kroppen kommer att gå framåt och utvecklas enormt. Detta skulle kunna orsaka ny förståelse med hänseende till att ge stöd till den fysiska kroppen med healing vilket skulle bli mainstream och globalt accepterat.

Moder Jord bjuder in er att uttrycka energin hos er själ att omge Jorden, med intentionen att aktivera lämpliga healingfrekvenser och metoder, vilka vi behöver komma ihåg och som är en integrerad del av uppstigningsprocessen av allt.

Energimässigt genom meditation kanske ni är dragna till en plats på Jorden för att ta emot och acceptera healingfrekvenserna och metoderna som en gång användes där. Ni kanske till och med blir inspirerade att fysiskt besöka vissa områden på Jorden eller upptäcker att ni blir medvetna om en healingfrekvens på en plats på jorden ni inte hade väntat er. Det är viktigt att tillåta er själva att vara öppna och receptiva, och veta att ni inte kan forcera eller uppmuntra processen att ske, den kommer manifesteras med gudomlig timing och perfektion.

Kalla helt enkelt på mina energier, Ärkeängel Raphael, att omge er. Om ni besöker en plats energimässigt eller fysiskt vet att mitt gröna ljus kommer att ge er stöd och guida er. När ni existerar i den gröna bubblan av mitt ljus låt er helt enkelt vara guidade av er intuition vilken kommer att dela allt som behövs och krävs.

Uppvaknandet av uråldriga healingfrekvenser och metoder vilka har vaktats inom Moder Jord kopplat med er själ som vill guida er att inse era naturliga förmågor som healers, medför ett stort skifte i mänsklighetens medvetande. Kollektivt tar många ansvar, kommer ihåg sanningen, inser mänsklighetens illusoriska vanor och önskar att återvända till en renare inriktning med Skaparens sanning. Om mänskligheten inser att de kan ta emot healing och uttrycka healing från Skaparens universum, skulle detta instifta ett mycket kraftfullt skifte i perceptionen, så många inte längre skulle söka utanför sig själv efter att återställa den fysiska, känslomässiga och mentala balansen och hälsan. Detta skulle förändra hur hela världen upplever sin dag och sitt liv. Egenmakt, frihet och val skulle vara nyckelupplevelserna vilka skulle accelerera uppstigningen enormt. Detta kommer att ta tid att manifestera men det är en framtid mänskligheten gåt mot. Ett steg närmare är taget för alla när en person verkligen låter sig själva tona in till och tror på sina egna förmågor att ta emot och uttrycka healing. Det är dags att spela er del i utvecklingen, tro och lita på magin av energihealing.

Min helande energi är konstant med er, ger er stöd och älskar er.

Ärkeängel Raphael

 

More from Archangel Raphael

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you

 

 

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...