Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 1 september

10 Kan, 17 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! Vi är i en storslagen tid av omställningar! Den mörka kabalen fortsätter att försvagas. Överenskommelser är på plats som klart lägger ut deras undergång! De mörka tvingades att signera överenskommelser som beskriver hur USAs Federal Reserve kommer att upphöra och hur RV (valutaomvärderingar) skall ske. Dessa dokument förklarar också hur GCR (Valutaomstöpningarna) kommer att föra världen till en ny uppsättning av valutor backade av guld och silver. Denna uppsättning av valutor opererar under ett nytt valutasystem, som först föreslogs av Kina och Ryssland. Detta högst transparenta fordon kommer att bli medlet genom vilket en enorm mängd av pengar möjliggör ett stort antal välbehövliga humanitära och infrastruktur projekt. Tillsammans med detta kommer välstånd, vilket kommer att användas som ett instrument för att fasa ut pengar som ett instrument för värde. Teknologier kommer att introduceras, vilka för ert medvetande bortom konceptet av ”pengar”. Ni behöver se er verklighet på ett mer spirituellt sätt. Då ert medvetande växer och ni sitter precis vid randen till ”kontakt”, så kommer ni att se en ny verklighet som storartat ändrar på vad ni nu anser möjligt.

Vi förundras över hur snabbt ni transformeras. Då ni snabbt för er mot första kontakt kommer ni att bevittna ett antal häpnadsväckande ting. Himlen startade detta årtionde med en tidsram. På bara 15 år har ni kommit till en punkt då världsomspännande stridigheter inte längre är möjliga. Dessutom har ni besegrat de mörkas ansträngningar att kunna övertyga er att deras arméer verkligen gör de rätta sakerna. Ni har format en serie av uppfattningar som gör det svårt för vilken nation som helst att använda någon ursäkt för att starta ett regionalt eller globalt krig. Dessa nya uppfattningar är tack vare det växande nätverket av medvetande som omger er. För varje dag växer ni i medvetande då antingen Himlen eller vårt läkarteam ändrar på er struktur. Dessa transformationer av era chakra eller era större nervsystem är anledningen till att de mörka inte kan stoppa er utveckling. Himlen säger till oss att ni har gått förbi den punkt då denna storslagna transformation kunde stoppas. Enbart en serie av förseningar angående ert finansiella system är fortfarande möjligt. Detta når nu en punkt då även detta inte längre kan stoppas upp av de mörka.

Ni står i själva verket nära till första kontakt. De större regeringarna som kontrolleras av den mörka kabalen förlorar sin förmåga att styra globala utvecklingar. Ljuset och dess många komponenter står mycket nära till att driva dessa gamla skrävlare åt sidan. Den viktigaste händelsen blir snart valutaomvärderingarna och realiserandet av dess naturliga följd, Valutaomstöpningarna (GCR). Detta är enbart det första stegen, som leder till en guld backad valuta och ett reviderat nytt banksystem. Kom alltid ihåg att med dessa kommer en hel hög av hemliga teknologier. Bland dessa finns en process-enhet som kan transformera hur ni får er mat, boende och kläder. Dessutom kommer hur ni förser er med elektrisk energi som driver era liv att förändras. Ni frisläpps från de urgamla behoven av jordbruk, gruvbrytning och att fiska. Ni kommer att kunna bilda ett samhälle som är på randen till att kunna upphöra med ert långa beroende på pengar. Ni står vid randen till en storslagen ny verklighet. Ni är nära till det slags globala samhälle som vi är vana vid.

Första kontakt kan för närvarande förefalla nästan otroligt. Dock så är de ting ni har uppfunnit under det sista århundradet och ett halvt högst anmärkningsvärda. I vilket fall som helst så hemlighölls de flesta av dem av världens större regeringar på stark uppmaning från den mörka kabalen och överherrarna Anunnaki. Denna process höll er till en takt som utnyttjades med glädje av den mörka kabalen. Även med dessa ”kontrollerade framsteg” så förde ni er från ”stål åldern” till data åldern på bara 50 år. Nästa steg kommer att bli helt storslaget. Inom mindre tid än ett årtionde har ni fört er vidare från data åldern till något mycket spirituellt inriktat. Medvetandetillväxten ifrågasätter alla de gamla sätten. Ni bildar en serie av elektroniska subkulturer som kraftigt ändrar på gapet mellan en typisk tonåring och en som är vid de tidiga stadierna av universitetsutbildning. Dessa generationsklyftor tilltar och speglar hur snabbt ni börjar ta på er och använda de nya nivåerna av medvetande. Detta är bara en smula av påbörjan på vad som ligger inför er.

 

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld genomgår nu en transformation när som Himlens heliga dekret blir manifesterade. Ljuset och dess många mäktiga delar tar ned mörkret och deras vilsekomna sätt. Vi ser hur de som så arrogant tänkte sig att kringgå Himlen faller inför de som så modigt har utfört Himlens gudomliga orders. Snart kommer ni att glädjas då era många välsignelser och nya regeringsskick nådigt kommer att triumfera över mörkret och deras många undersåtar. Dessa skurkar kommer att sättas i fängelse och separeras från allmänheten så att de inte kan påverka formandet av denna nya verklighet. Dessutom kommer dessa busar att fråntas deras orättmätigt erhållna rikedomar och att förnekas all form av interaktion med deras tidigare associerade. Med denna isolering kommer ni till sist att kunna bilda föreningar som bildar nya regeringsskick. Dessa utvecklingar kommer att omdana er värld och möjliggöra Himlens gudomliga plan.

Vad som nu händer är ögonblicket då ni kommer att frigöras från slaveriet under de sista 13 tusen åren. Då kommer ni verkligen att bli ett barn av den evigt älskande Skaparen. När era förfäder kom hit var de fria Varelser med full potential. Dessa Varelser kände varken till döden eller de många rädslorna och farorna som dominerar era liv. Varje liv levdes i Kärlek och i stort sett en del av den gudomliga cykeln av livet. Dessa Varelser ägde Ljuskroppar och var i konstant kontakt med odödliga Änglar och heliga Guider. Varje dag var full av glädje och extas från Himlen och den fysiska världen. Ni är nu nästan färdiga med ett begränsat medvetande som har fyllt era liv med rädsla och tyst desperation. Vi har noga förberett den kommande tiden för er. Våra lärdomar är vad ni kommer att träffa på.

För många tusen år sedan lade Himlen på plats hur ett Brödraskap och Systerskap av Ljuset skulle bildas från mänsklighetens heliga själar. Guider utvaldes att övervaka och vid rätt tid utföra ceremonier för att ändra dessa utvalda till odödlighet. De fick som ansvar att hjälpa, ge nåd och hjälpa dessa dödliga själar som hade gått och/eller de som krävde speciellt guidande. Detta gjordes för att göra varje liv uthärdligt och för att visa att Skaparen inte på något sätt hade övergett dem. Som Uppstigna Mästare så har vi många heliga förpliktelser att visa att varje liv i själva verket var heligt för Skaparen. Dessa välsignade handlingar är en del av en positiv samling av handlingar, som nådigt för mänskligheten framåt. Nästa steg är att återförbinda er till det heliga och det gudomliga. Denna operation avslutas med er fulla återgång till fullt medvetande. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med våra veckoliga förpliktelser, nämligen att informera er om vad som händer runt omkring detta högst magnifika blå/gröna klot. Gaia gör sig redo för att göra om denna verklighet på ytan medan ni transformeras till högst en ytterst vacker och gudomlig fjäril! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...