Adama via Denise Laberge, 22 november

Adama

Adama, 22 november 2015
via Denise Laberge

Jag är Adama.
Var och en av er som läser detta meddelande är omsluten och stöds av mitt Älskande hjärta. Detta meddelande är laddat med energin av våra hjärtan här i Telos och med energin av era egna hjärtan.
Ert hjärta talar till er hela tiden och ni lär er att lyssna på det. Jag uppmanar er att i er själv stadigt förankra vissheten, tron på ​​att ni är gudomligt guidad mot ert sanna hjärta. Ert hjärta vill nu höras. I flera av era tidigare liv var ert hjärta bara en viskning, bara tillräckligt hörbar för att få er att märka skillnaden mellan er och era bröder och systrar på Jorden. Tja, det hjärtat skriker nu! Det skriker ut sin törst efter frihet, sin törst efter lycka, efter glädje. Det talar om ett annat sätt att leva; det talar till er om ert eget sätt att leva ert liv.
Kära pionjärer inom Kristi Kärlek, jag uppmanar er att lägga märke till de stora förändringarna i medvetandet som inträffar inom er. Dessa hjärtimpulser uppmanar er att göra förändringar; förändringar i attityder, i trosuppfattningar, i vanor. Sluta förneka vad ni känner på djupet. Dessa sinnesrörelser, dessa känslor talar om er själv, om era ambitioner. En harmonisering håller på att utvecklas där er sanna Varelse kommer att leva från hjärtat i den nya Jordens energier. Era egna energinät kommer närmare och närmare de i den 5:e dimensionen, för att så småningom gå samman. Så den 5:e dimensionens energier kommer mot er för att hjälpa var och en av er, att känna igen vem ni är.
För att underlätta harmoniseringen av Ljusenergierna ber jag er att lita på det Stora Livets intelligens och Kärlek. Jag ber er att leva detta förtroende, att utforska det och förstärka det i ert liv, särskilt när de händelser som inträffar verkar sakna mening. Lita på livet, lita på Källan, lita på Universum: välj det uttryck som får ert hjärta att vibrera. Det är tilliten som öppnar den stora dörren till den 5:e dimensionens energier. Så ta er tid varje kväll att granska händelserna från er dag, för att se deras perfektion och deras vägledning. Denna enkla övning kommer att hjälpa er att vidareutveckla ert förtroende i livet. Ni lär er att känna igen ert Gudomliga Väsens allsmäktiga Kärlek, som gör allt som står i dess makt för att hjälpa er att förstå livslagarna som kommer till er, alltid med stor precision och noggrannhet.
Ljusets Riddare, ta er tillflykt till detta förtroende och låt inte något rubba er från vägen av ljus som ni går. Vet att med varje steg ni tar på denna väg hjälper ni till att omvandla denna värld som är i klorna på separationens illusion. Rädslans vibration är oförenlig med vibrationen av ert riktiga och gudomliga hjärta. Så länge ni accepterar rädsla i ert liv höjer ni, utan att inse det, en ogenomtränglig mur mellan ert medvetande och ert hjärta. Varje rädslas vibration håller kvar er i separationen.
Kära modiga ni, välj att arbeta med Livet, att öppna er så att ni kan förvandla varje rädsla till ren glädje och frihet och att äntligen leva det verkliga Livet.
Jag Är Adama, den som känner er. Må segerns entusiasm bära er för evigt!

 

http://sananda.website/adama-via-denise-laberge-november-22nd/

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...