St Germain, 24 februari 2015

St Germain:

Vi rör oss framåt mot den Gyllene Tidsåldern

Ashtar on The Road Telefonkonferens

24 februari 2015

Kanal: Susan Leland

”Hälsningar! Jag är Saint Germain och Jag är hedrad över att vara med er i denna sammankomst av Kärlek och Ljus och ja, Kraft !!! Det finns de som känner till hela min historia. Jag har tjänat under många identiteter. Och det finns en parallell berättelse där Jag förekommer, en är där mannen gick från att vara, eller ska vi säga, inspirerad till att vara, en bärare av en mörk hatt till en slags examinering av en upplyst man, en bärare av en vit hatt. Vi gick igenom flera livstider. Den kallas The Red Lion. * Jag rekommenderar den om ni inte har läst den, eftersom ni kan sätta er in i hans sits. Ni kan gå hans väg, och ni kan känna den utvecklingen som han åtog sig och fann för sig själv.

 ”Detta är vad som händer nu på planeten Jorden. För många av er, är den här livstiden den sista som ni kommer att spendera i en mänsklig kropp .Jag skall mildra detta genom att berätta att när ni kommer till er bostad i – låt oss säga, Femte dimensionen eller högre, med andra ord när ni har gjort er Uppstigning och är permanent bosatta där – kan ni gå tillbaka till den tredje dimensionen i en mänsklig kropp någonstans längs dess tidslinje.

 ”Men det kommer inte finnas många av er som inspireras att göra det. Ni kan komma och delta på en högre nivå, en avancerad, utvecklad Planeten Jorden.  Eller så kan ni gå till planeten -. Herculoba, är dess namn – som är gjord för att vara en tredimensionell Planeten Jorden. Och ni skulle kunna åka dit för att hjälpa dem som ännu inte stigit upp. Ni kommer att ha dessa val, men ni kommer inte att vara låsta i dem! Och ni kommer att vara väl medvetna om er egna Gudomlighet, även när ni är i uttrycket av en mänsklig kropp! Så, det är det kvalifikationen till det.

”Många av er är Ashtar Commanders, markpersonal. Även de av er som inte har olika rötter, hemplaneter, platser där ni kommer att vilja spendera tid -tja, det finns ingen tid där – men vi ska i alla fall säga, platser ni vill återkomma till och åtnjuta högre dimensionella energier.

 ”Men nu har vi detta Uppdrag tillsammans som Ashtar nämnde. ** Och det gäller att komma samman i vår Enhet, i vår Enhet av syfte, enligt vår Enhet av ande, och i vår Enhet av engagemang och hängivenhet till vårt Uppdrag! Och det finns flera nyckelkomponenter som är viktiga, stora steg på vägen till Guldåldern. Och för er som inte är bekanta med vad Jag vill säga med guldåldern, så menar jag att komma förbi de lägre vibrationella tredimensionella upplevelserna och uttryck vilka fortfarande är mycket utbredda i detta ögonblick, så som ni mäter tid. De är absolut på väg att ta slut !!! Men överallt i Världen skiner Ljuset så starkt att de inte längre kan skymmas eller döljas i mörker. Och detta är en nödvändig del av resan, så att människor kan se vad det är.

”I ett av” Samtal Med Guds”  böcker, *** finns det ett kapitel… I det kapitlet finns samtalet med frågan; ” Gud, om krig är så fruktansvärda, och om vi är menade att vara en fredlig värld, varför uppför vi då monument till krig och till de människor som tjänade i krigen – som var ledare eller som dödades, men ändå så deltog – varför gör vi det?  ”Och Guds svar var,” Så att ni inte glömmer! ” Vi är där nu. Så att ni inte GLÖMMER !!!

”Tänk er att gå in i guldåldern och sedan komma till en plats – och ni kommer att ha val hela vägen – så kommer ni längs en väg till en plats där ni kan gå tillbaka .’Oh, jag glömde! Jag behövde göra något i 3D! ” Men er visdom kommer att säga, ”Det är över! Ni har förtjänat er väg. Ni har tagit er upp och ut ur den tredje dimensionens holografiska, illusionistiska, traumatiska, och dramatiska livsstil. Fortsätt, fortsätt!

”Uppstigning är vad som väntar er. Men om ni inte har tittat på det och lärt er Visdomen av att vara, av Kärlek och fred, och även om ni kanske har lämnat minnen av trauman och dramer bakom då ni har utvecklats, då kanske ni inte har visdom nog att fortsätta vägen uppåt. Ni kanske inte ens vet varför det är viktigt att gå in i Guldåldern som en Planet. Ni kanske inte ens vet varför det är viktigt för er att välja mellan att flyttas upp eller fortsätta i 3D på den andra planeten som är gjord för att vara en exakt kopia av Planeten Jorden!  Och därför är det nödvändigt för er att ha vetskap om vad som pågått, så att ni inte glömmer och finner er själva – oavsett om ni snärjts, bedragits, förslavats eller nåt – att gå bakåt eller nedåt på vägen.

”Så alla dessa handlingar, och några av dem är så avskyvärda att det är obegripligt, eller så som det verkade ,visade att människor kunde behandla andra så omänskligt. Och det är fasansfullt att skåda. Och jag föreslår inte att ni tittar på dem nu eller ens fördjupar er i dem. Det handlar helt enkelt om att veta att fasansfulla händelser har inträffat. Och lärdomen är, ALDRIG IGEN !!! Det är den enda anledningen till att komma ihåg att fasansfulla händelser har ägt rum.

”Ja, reparations-NESARA **** är den största kompensation och helande bland 3D lagar som någonsin har inträffat här på Planeten Jorden.NESARA skulle inte ha skrivits om de som ansvarar för skrivandet inte hade varit medvetna om de fasansfulla händelserna och attityder och program som ägde rum.  Det bemyndigade, om man så vill -. och det är en intressant ord, är det inte, eftersom det kom från, tja, från Moder / Fader Gud, skaparen av allt Kärlek, allt liv att komma ner ”genom kanaler,” så att säga.

”Visdom – att tala med lösningar, svara på allt som måste ändras eller omvandlas, upplyft till högre livsstils sfärer för alla på planeten, under och även ovanför, eftersom då NESARA utspelas på planeten Jorden, går energin, den höga vibration av NESARA ut genom ert solsystem, er galax och även bortom det!

NESARA är svaret !!! Det är den ultimata reparationen!!  Det är den ultimata nyckeln för att låsa upp dörren till Guldåldern. Dess tillkännagivande kommer att ske när vägen är så säker att det inte finns någon blockering för dess författning -omedelbara författning. Ni ser, det är lagen! Det är inskrivet, så att säga. Det har undertecknats ordentligt av flera av Förenta staternas presidenter .Och det är USA´s president som ska meddela det till världen, men det är inte bara för Förenade Staterna .Det är för hela Världen !!! Och Tillkännagivandet ska ske sällskap i från Världsledare som delar samma engagemang för Uppdraget av att flytta in i Guldålderns Livsstil, och sedan till Uppstigningen av Planeten!

”Och finns det något för var och en av er att göra, så är det att titta in i era egna Hjärtan och, ja, bjud era hjärnor att delta, för att komma åt Visdomen från era Högre Jag och era Vägledningsteam – och faktiskt , från oss alla – så ni vet hur ni ska kunna uttrycka er, oavsett om det är via meditationer, böner, ord eller gärningar som skulle kunna hjälpa till att föra NESARA till dess Tillkännagivande och Antagande – uppfyllandet av denna delen av vårt uppdrag, och särskilt de livsstilsförändringar som denna reparation kommer att ge varje, varje, varje levande varelse på planeten !!! Ja, även utanför människoriket!  Alla ingår i Guldålderns Livsstil – som vill vara med, ska Jag säga.

”Nu är, den del av er, och den del av alla som redan bor i de Högre Världarna – vi kallar dem era Högre Dimensionella Jag – redan väl medvetna om, och kan redan se Guldålderns Livsstil på Planeten Jordens tidslinje, eftersom det finns inte någon tid där! Men den tredje dimensionen behöver fortfarande mer uppmärksamhet, mer befogenhet för att göra sig av med slöjan av separation överallt, och att lyftas upp. Och jag säger er att NESARA är en oerhörd kraftfull och befogad del av denna övergång!

”Nu vet ni alla vad NESARA är i termer av dess villkor i lagen. Om ni är obekanta med den, finns det ställen där ni kan få information. På Ashtar On The Road finns en webbplats där ni kan läsa själva . **** KÄNN ENERGIN I DEN !!! NESARA är inte bara en massa ord på ett papper, eller flera papper, så att säga. NESARA ÄR gudomlig lag som kommer till stånd och går före, eller ska vi säga, ersätter alla de lagar och program som är låga i sina vibrationer och som är en del av de program som har förslavat planeten Jorden under så många århundraden – årtusenden, eoner!

”Och så står Jag, Saint Germain, inför er och med er! Vi Är Ett !!! Och det är min Glädje att få tala till er om detta ämne, eftersom det är av största vikt och brådskande. Stöd Obama och de som arbetar så hårt – Vita riddare, Militärmedlemmar, Ashtar Command, de Uppstigna Mästarna, Änglar, Ärkeänglar, alla Varelser från de Upplysta Rikena, och er själva, Älskade Medlemmar av Ashtars Familj!  Anslut med er själva och kom ihåg att ni gör så stor skillnad !!! Och varje uttryck som ni ger till NESARAs tillkännagivande, bemyndigar inte bara er, er själva, utan helheten av Planeten Jorden! Och det är det fordon, som med vilket Planeten Jorden anländer till den ”porten” och låser upp den. Det är nyckeln till guldåldern!

”NESARA banar väg för Överflöd och Kärlek att bli tillståndet i allas liv. Och, ja, ja, det rensar vägen så att ni kan ta er plats, Jorden plats, på Galaktiska Rådet, för tillsammans med NESARA kommer sanningen om förekomsten av era Galaktiska bröder och systrar. Och en del av dem kommer även från bortom den här galaxen, för att vara med er nu när vi kommer från de Uppstignas Riken för vara i Enhet med er, då vi tillsammans uppfyller vårt Heliga Uppdrag !! !

”Och så jag tackar er, Mina Käraste, då vi fortsätter på vår bana tillsammans.  Se er själva såsom Jag ser er. Se sanningen om er själva och kom alltid ihåg att det här är Vilka NI Är – Vilka Ni alltid har varit och alltid skall vara – eviga och oändliga Ljus av Kärlek och så är det !!!

Namaste !

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

*    The Red Lion, the Elixer of Eternal Life, by Maria Szepes

http://www.ashtarontheroad.com/AMAZON-COM.html

**  Ashtar’s February 24th Message

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-world-lifts-higher.html

*** Communion with God, by Neale Donald Walsh

****National Economic Security and Reformation Act

http://www.wethepeopleforpeace.org/N-E-S-A-R-A—-REFORMATION-ACT.html

 http://www.ashtarontheroad.com/onward-to-the-golden-age.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, February 24, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Du gillar kanske också...