Arkturierna, 18 januari 2015

Arkturierna

18 januari 2015

Via Marylin Raffaele

Hälsningar kära vänner. Vi har kommit för att tala om att mycket händer på er planet som ännu inte kan ses med blotta ögat. Men ni börjar känna energiförändringar i er personliga värld, såväl som på universell nivå. Ni kanske börjar märka mer kamratskap bland dem omkring er – en känsla av enighet som inte funnits där förut. Ni kan se det inom er bekantskapskrets eller vid familjesammankomster. Ni kommer att märka mer enighet och mindre separation.

Dessa förändringar är ett resultat av att högre Ljus som nu strömmar in till Jorden och är tillgänglig för alla som är mottagliga. Varje partikel förser medvetandet hos en uppvaknande värld med Ljus. Många som tidigare var omedvetna, eller blint accepterade förhållandena i världen, har nu blivit mer medvetna och trötta på det ständiga käbblet och det omogna beteendet hos många av världens ”ledare”. När de ser med nya ögon börjar de lägga märke till dem vars enda intresse är att fylla sina egna fickor på folkets bekostnad. Mänsklighetens ögon håller på att öppnas och personlig makt börjar återvinnas.

När samhället vaknar börjar det automatiskt ta tillbaka sin makt. Även en så liten sak som att underteckna en petition hjälper till att aktivera världens energier i nya riktningar. Det handlar inte om att ge energi till något negativt, utan snarare handlar det om att ta det mänskliga steg som behövs för att hjälper andra att bli uppmärksamma på sin egen medvetandenivå.

Ni håller på att vakna upp till vilka ni är och inse att ni aldrig var sämre än de som hade makten. Beteenden kommer inte att förändras förrän ni förändrar dem, eftersom de yttre manifestationerna ni ser representerar helt enkelt majoritetens samstämmiga syn, vilken vid denna tid fortfarande är starkt påverkad av dualitet och separation.

Världens whistle blowers är modiga själar. De hjälper till att väcka dem som blint accepterar allt som berättas för dem – de slumrande själar som har gett bort all sin makt till dem som påstår sig äga den. Trots personlig fara säger whistle blowers det som måste bli sagt. De som riskerar att förlora personlig makt eller förmögenhet genom denna information, försöker övertyga er om att dessa människor är kriminella. Nej, de hjälper människor i världen att vakna upp, att öppna sina ögon och förhoppningsvis ta tillbaka sin makt.

Gör vad ni kan varje dag för att väcka andra, men aldrig på ett predikande eller tvingande sätt. Det måste göras med kärlek och vänlighet och respekt för andras trosuppfattningar. Ofta är det inte orden, utan ert energifält fyllt med Ljus som hjälper till att väcka andra som är mottagliga. Tala bara om djupare sanningar när ni blir guidade till det. När en person är redo att höra eller söka sanningen, lita alltid på er intuition.

Vi önskar tala om tillit – ett ofta mycket missförstått ord. Tillit i dess sannaste bemärkelse speglar ett medvetandetillstånd som har förmågan att medvetet koppla av och uppleva varje ögonblick från centrum, vilket ofta uppfattas som att inte göra någonting. Att inte göra någonting är detsamma som att lita helt och fullt på något begrepp, person eller sak – vilket ofta betraktas som tillit.

Blind tro är att acceptera tredje dimensionens uppfattning om Gud, änglar, helgon eller till och med regeringen utan att ifrågasätta, helt enkelt för att det är vad ni har fått lära er. Blind tro är okunnighet mina kära, och representerar överlämnandet av er personliga makt till någon okänd som anser sig ha rätt till den – det är inte tillit. Med det menar vi inte att änglarna och Ljusvarelserna inte är här för att hjälpa er – de är här för att hjälpa er, inte för att göra jobbet åt er.

Tillit är den naturliga frukten av ett medvetandetillstånd som genomsyras av andlig sanning och inte dogmer eller riter och ritualer som har förts vidare och accepterats från generation till generation. Tillit är att koppla av i ett medvetet medvetande och kunskap om vad som är verkligt och vad som är sant.

Tillit blir helt enkelt naturligt vid en viss medvetandenivå, men uppnås aldrig genom att hela tiden se utanför sig själv, för det spelar ingen roll hur mycket läran hedras av samhället, vid en viss tidpunkt måste den andliga resan bli en enmansresa, en övergång till ett eget Centrum.

Med detta sagt menar vi inte att ni aldrig kommer att bli ledda till en viss bok eller lärare på vägen, utan vi menar att ni alltid måste lyssna på er intuition, och när något känns avslutat var då inte rädda för att lämna det och gå vidare. Många läror behövs bara för en kort tid för att sedan överges, vilket gör det möjligt för nya och högre faser av resan att börja.

Tillit visar sig när eleven lär sig att dra tillbaka energi från yttre krafter och placera den där den hör hemma – i Gudomlig Enhet. Resan genom de tredimensionella livstiderna har varit som en berg- och dalbana med sina upp- och nergångar, men vid någon tidpunkt har tillväxt börjat komma och rädslan har upplösts. Den andliga eleven har äntligen förstått vad och vem han/hon är och kan koppla av i den medvetenheten. Det är Tillit.

Alla ni är redo för det här, mina kära. Alla ni är andligt medvetna på nivåer som möjliggör för er att börja leva, agera och vara i sann Tillit. Det är bara världens fortsatta beroende av begrepp och trosuppfattningar som håller den i träldom. Tillit lyfter bördorna från er och tar bort den mentala driften att ni hela tiden ”måste göra något”, vilket är i fokus för intellektuellt tänkande och som även kan hittas i många metafysiska läror.

De metafysiska protokollen var nödvändiga i början, och är fortfarande viktiga för den nyligen uppvaknade, men ni är inte längre nybörjare. Ni har slutfört den fasen och är redo att skifta från ”måste göra något” till att bara ”Vara”. Nu handlar det om att växa bortom det metafysiska och övergå till mysticismen – den medvetna insikten om att i verkligheten behöver ingenting förändras.

Riter och ritualer tjänar sitt syfte, men för de flesta av er är det ett avslutat kapitel. Resan handlar nu om en medveten maktöverföring från det yttre till det inre – oavsett om det yttre är ”gott” eller ”ont”. All tro på någon makt utanför er själva måste ni släppa, och varje gång ni släpper taget frigör ni er själva från slaveriet av den.

Att släppa taget om något innebär INTE att ni inte kan eller någonsin kommer att njuta av de finare sakerna i livet, inte heller betyder det att ni inte kan delta i någon religiös ceremoni eller gudstjänst. Det betyder helt enkelt att ni inte längre besjälar dessa saker med en kraft de inte har, varken över er eller för er. Ni börjar se verkligheten bakom alla framträdanden och förstår att ”sanningarna” som symboliseras genom ceremonier och ritualer i sig själva inte har någon makt.

Eftersom det yttre är ett uttryck för ens medvetandetillstånd när man skiftar från ett medvetande av dualitet och separation till ett medvetande av sanning och Enhet, kommer man att finna att de yttre formerna börjar manifesteras på nya och högre sätt. Var aldrig rädda att förlora någonting, för om ni bär substansen av det i ert medvetande kommer det att återuppstå, ofta i en ny och bättre form. Till exempel; en uppnådd medvetenhet om helheten visar sig ofta utåt i enkla saker som att hitta en parkeringsplats, men kan också manifestera sig som rätt partner, arbete eller en ny ordning och frid i ert liv.

Hjärnan tolkar ens medvetandetillstånd och översätter det till former som är lämplig för varje individ. Om någon tycker det är okej att leva ensam kommer deras uppnådda medvetenhet inte att manifestera sig utåt som en partner. Likaså måste ett medvetande som är genomsyrat av dualistiska begrepp och övertygelser visas som upplevelser av både bra och dåligt – dualitet.

Det är syftet med de fysiska, emotionella och mentala rensningarna ni upplever nu. Även de som är vakna och utvecklade bär fortfarande på cellulära minnen från tidigare liv som har levts helt i en medvetenhet om dualitet och separation och dessa måste frigöras och rensas.

Ni är redo.

Vi är den Arkturiska Gruppen

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...