Aisha North, 20 januari 2015

En kort uppdatering av energierna

20 januari, 2015

Kanal: Aisha North

Medan dagarnas längd börjar ändras i takt med att solens vistelse ovanför horisonten förlängs, så kommer de energier som badar er planet att förändras och att omvandlas på ett sätt som gör att ni alla kommer att känna av att vågsvallen talar till djupen i era varelser. Inte bara det, ni kommer också att känna hur era kroppar ger gensvar, genom att svara på ett nytt språk. För nu kommer ert jordiska fordon och dessa himmelska budbärare att kommunicera med varandra på ett nytt sätt som kommer att ha konsekvenser för alla. Ni förstår, ökningen i partiklarnas rörelser, vilken har pågått ett bra tag, kommer bokstavligen att komma in i en ny fas som möjliggör de hittills ”sovande kompanjonerna” bland era egna partiklar att kraftigt börja röras upp då de börjar kopplas ihop med vibrationsfältet som skapas av det inkommande ljusflödet. Alltså, förbered er på att bli omkringknuffade av några nya varianter av energimässiga ”färger”, som har en helt annan nyans än det energimässiga spektrum ni hittills har vant er vid att bli påverkade av.

Vi väljer igen en gång att tala i liknelser, men som vanligt är det inte bara orden i sig som bär information till er, utan det gör också ordens inneboende frekvenston. På det sättet täcker vårt ordval, fastän det tidvis kan tolkas som något vagt, i verkligheten också det direkta flödet av information som utgår från oss och når de djupare skikten inuti er. Det som era ögon kan se är endast den ordspråksmässiga toppen av isberget, och i det här fallet är det frågan om ett energimässigt isberg, för det som ligger kodat emellan dessa ord, är information som leder till att de djupare skikten inuti er vibrationsmässigt blir omskakade på ett sätt som formligen får er uppmärksamhet att vakna. Inte bara det, utan det kommer också att framkalla en mycket specifik respons från era djupare skikt, ett gensvar som faktiskt är en del som är av yttersta vikt i det energimässiga samtalet som vi tidigare nämnde i detta meddelande.

Med andra ord säger vi att ni inte bara läser detta meddelande, utan ni lyssnar till det med en uppsättning av receptorer som ni under en mycket lång tid inte ens var medvetna om att ni hade, och nu kommer de gömda delarna i er mer och mer att komma fram och de meddelanden som de inte bara tar emot utan också förmedlar, kommer att medvetandegöras för er på flera än ett sätt. Nu väljer vi att här igen kringgå ämnet och inte förmedla några specifika detaljer, för det här kommer åter en gång att bli en individuell upplevelse för var och en av er, då ni alla kommer att erbjudas möjligheten att mera noggrant börja lyssna och också ta en alltmer aktiv del i det pågående interna/externa utbytet som nu sker i en allt snabbare takt dygnet runt. Till och med då ni träder in i dessa faser där det verkar vara så att inte mycket händer energimässigt, och ni kan känna er som om ni var uppslukade av en ofantlig tystnad efter en utdragen tidsperiod, då ni blivit ledda mot alla möjliga läckra godbitar i informationsflödet från källor från när och fjärran, så får ni inte något som kan kallas en lugn stund.

Givetvis verkar det vara så här när du nu skiftar fokus, du kan då komma på dig stående utanför ljuskäglan som ibland bländar dig och som leder dig till att titta, lyssna och tala på alla möjliga sätt, och du upptäcker att du kanske sporras av att andra leder dig till att följa en röd tråd, eller i synnerhet att du blir vägledd av din egen inre röst. Det är så att när den här ”uppmärksamhetsstrålen” plötsligt börjar skifta lite grann, så kan du känna att du åter har hamnat i den tysta skuggan, och du kan känna att du kanske på något sätt har tappat greppet om din egen personliga bana. Men låt oss helt enkelt säga att så inte alls är fallet, för ni behöver alla tid att bokstavligen lyfta era huvuden över ytan på detta tidvis intensivt skummande hav av information för att kunna hålla fast vid er kurs. Med andra ord, det kommer fortfarande att komma in en hel del av intensiva genombrott av energi och information, omväxlande med perioder av synbarlig inaktivitet. Återigen så kommer ni att vara mycket aktiva under perioderna av upplevd ”stiltje”, men ni kommer att uppleva aktivitet på ett sätt som bättre låter de djupare delarna av er att utföra sina viktiga kommunikationsuppdrag så att det ni informerar om sprids på ett optimalt sätt.

Ni har med andra ord åter en gång kommit fram till en period av turbulens, då de inkommande energierna sköljer över er alla på ett sådant sätt att det hos allihop skulle kunna framkalla många emotionella och fysiska reaktioner, även om ni för närvarande inte lyckas ”tona in er” på själva informationsvågen på ett medvetet plan. Och precis såsom en vattenström flyter fram längs en flodbädd, kommer det att bildas virvlar här och där och dessa energivirvlar kommer att bli mycket synliga för så många av er. Det finns åter igen ingen anledning till att tro att någon sådan känsla av tumult eller turbulens skulle vara ett tecken på att något är på tok, långt därifrån, det är helt enkelt ett tecken på att det sker en växelverkan mellan era energifält och inflödet, en växelverkan som i verkligheten är skapad till förmån för ert eget personliga bästa. Och därför alstrar denna växelverkan sitt eget frekvensmönster omkring er och det blir detta mönster av korsande strömmar som hopblandandet av de två fälten skapar, vilket förorsakar att många av er känner er som om ni av och till blev omkringknuffade av flera än de vanliga strömmarna av energipartiklar. Men igen berättar vi det här för er bara för att göra er medvetna om vad som är på gång och inte för att slå larm inom någon av er, snarare tvärtom.

Då ni trädde in i det Nya, tillät ni frekvenserna att formligen börja spela en helt ny melodi tillsammans med de frekvenser ni redan har fixerat inom ert eget system, och sålunda kommer det att ta ett tag innan ni har vant er vid dessa nya ”melodier”. Låt det så vara, vi är övertygade om att ni tillåter det att ske medan ni rör er framåt, så låt er inre vägledning visa er vägen här, precis såsom den alltid skall göra. Med andra ord, lyssna noggrant till er inre röst som talar om för er när ni skall ”vara på gång” och när ni skall hålla er mera i bakgrunden, och visst, vi menar detta ur ett vidare perspektiv, för det här inkluderar flera områden än de som styr era dagliga liv. Ni kommer att veta när ni skall låta ert ljus bära er på en mera utåtgående bana, och när ni har behovet av att helt enkelt fortsätta er inre resa mot de oändliga fälten av upptäckter som fortfarande väntar på er. Så säger vi igen till er att allt är väl, och låt ert ljus skina när ni känner er vägledda att stiga fram och utmärka er som fyrar för alla, men klandra inte er själva om ni känner behovet av att dra ner ridån lite grann för att bättre kunna få syn på den inre vägen ni fortfarande håller på att utforska.

Ni har fortfarande så mycket mera kvar som skall upptäckas, både på ett personligt och ett kollektivt plan och nu med det nya flödet av energipartiklar som inbjuder er till att ta en runda i centrifugen på några nya och hittills obekanta sätt, kommer ni då och då att behöva luta er tillbaka för att ta små andningspauser för att bättre kunna se vart ni är på väg. Med andra ord, det här är tidvis en svindlande dans som för er framåt men som också behöver tillåta er att få några lugna stunder, för på det sättet kommer ni att känna er mycket stadigare på fötterna då farten åter ökar. För det kommer den att göra, det råder inga tvivel om den saken, och vi vågar gissa att det är ett faktum som många av er redan har lagt märke till. Detta är en fortgående process inom evolutionen, där varje nytt steg för er till nästa tröskel av följande nivå och så vidare. För tillfället har ni acklimatiserat er till den nya höjden och ni kommer att bjudas in till att höja upp er själva och hela denna planet till nästa nivå. Nu är avståndet mellan dessa ”trappsteg” så stort att det är nödvändigt för er alla att ta en liten andningspaus innan ni tar sats inför nästa stora språng.

Återigen säger vi, ni skall veta att allt är väl så länge som ni kommer ihåg att noga lyssna till den inre rösten som talar om för er när det är dags att ta språnget och när ni helt enkelt skall tillåta er själva att VARA ett tag. På det viset kommer ni att göra det bästa ni kan för ER – på vartenda steg i den här processen. Och när ni gör vad som är bäst för er, så gör ni i själva verket det som är bäst för ALLA, och för det kan vi inte nog tacka er. Så låt det här ljusflödet skölja över er och låt det tumla er runt om det är det som behövs, för det är verkligen ert eget personliga energifält som interagerar med det inkommande ljuset och då tillsammans skapar den absolut bästa energimässiga miljön för att ni skall må bra. Ibland kan det bli lite ”högljutt”, men det kan också tidvis verka vara lite ”tyst”, men det är precis som det skall vara. Så än en gång tackar vi er för att ni alla befinner er här just nu, och för att ni igen en gång skapar det magiska som är det Nya, alltifrån de yttre sfärerna hela vägen in till ert allra innersta och åter tillbaka hela vägen ut.

aishanorth.wordpress.com

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...