Aisha North

Välkommen till Samlingen kring dammen söndag 4 januari 2015

Aisha North

Kära Ljusfamilj! 2015 har börjat och denna söndag, den 4 januari kl. 21:00 Oslo-tid kommer vi åter att samlas runt vår damm, det blir det första tillfället för oss att dyka in i det nya året och de nya energierna som ett kollektiv. Det här är vad CC, ”The Constant Companions”, de ständiga följeslagarna, har att säga om det:

”Åter står ni inför en händelse som kommer att hjälpa er att förtöja inte bara er egen uppkoppling till de nya energierna utan den kommer också att hjälpa er att förankra dessa energier så att hela planeten främjas av dem. Ni förstår att när ni passerade genom öppningen som skilde åt det förflutna från framtiden och fjolåret från det nya, så ledde det till att ni fick en skjuts in i det nya ögonblicket som energimässigt kan kallas NUET. Och när ni gjorde det så påbörjades en serie av separering och justering som kommer att tillåta er som ett kollektiv att helt och fullt livnära er på den här nya näringskällan som nu finns på plats här i er nya omgivning. Ni kommer också själva att fungera som en portal som gör det möjligt för så många av era medmänniskor att följa i era fotspår. För ni har redan börjat doppa er i detta, i sanning fruktbara hav, i denna kittel som till brädden är fylld av möjligheter, redo att ge plats till er alla. När ni sedan åter stiger upp för att anta utmaningen att fläta ihop era olika energimässiga trådar under denna kollektiva tilldragelse ni kallar Samlingen, kommer ni åter en gång att hjälpa till att bygga en riktig stege av energifibrer som gör det möjligt för så många att ta sig ännu högre upp på denna harmoniska stig.

Åter talar vi i liknelser, så låt oss bara säga att ni åter en gång kommer att klä er i era sanna roller som pionjärer, för ni kommer igen en gång att bevisa att 1+1 blir det samma som ett vibrationsmässigt tal som långt vida överskrider summan av sina enskilda delar och så kommer ni att börja röra i den här energigrytan som redan snurrar, den kommer att kärnas till ett skum som för upp de energimässiga ingredienserna högre upp till en helt ny och allt högre topp. Sålunda kommer ni att ordagrant börja detta nya år med en smäll som totalt överträffar och skiner starkare än alla andra slag av fyrverkerier som har markerat det här nya året 2015 och dess hittills jungfruliga mark.

För det här året kommer med en enorm potential, en potential som också överträffar allt som ni som art hittills har stött på i er evolutionsutveckling, och tack vare alla som är som ni, kommer denna potential omedelbart att aktiveras. För kom ihåg att en potential är trög tills medvetandet smälter ihop med den för att få igång ett slags friktion som möjliggör att dessa obundna partiklar slås ihop så att en ny livsform får liv. Så än en gång säger vi: Ni skall veta att ni alla är ovärderliga delar i den här högpotentiella energimixen. För utan att ni fanns där för att röra i grytan skulle inte mycket inträffa på det Jordliga planet som kunde hävda att vara upphov till denna nya högt utvecklade brygd som bär de nya energimässiga frekvenserna inom sig. Om inte sådana som ni fanns skulle mänskligheten fortfarande hålla på att suga upp de sista dropparna från de avslagna motbjudande ångorna på vilka så många har baserat sin existens i århundraden. Men nu har ni alla stärkt er tillräckligt genom att ni har fått er till livs av föregångarna till den här nya och högst ”lättantändliga” blandningen av mäktig potential som ni har fått tillgång till och därför är ni, inte bara som individer utan också som ett kollektiv, mer än redo att ta del av näringsvärdet det representerar.

Detta år kommer att bli ett år då mycket fokus läggs på kollektivet och under vägens gång kommer ni som grupper av olika slag och storlekar uppmuntras att slå samman era resurser på många nya sätt. För nu handlar processen inte längre om individuell utrensning, röjning och allmänt underhåll, nu handlar det om omorganisering, nykalibrering och förverkligande mer och mer av den medfödda potentialen som redan är på plats. Kom ihåg att det inte längre råder ett tillstånd av brist på den här planeten och det menar vi i ordets varje bemärkelse, för ni har redan allt och alla resurser som ni bara kan tänka er – och till råge på det därtill. Allt står redan till ert förfogande och då det här året framskrider kommer det att bli alltmer uppenbart för er. Då veckorna och månaderna passerar kommer det att vara som om dörrar öppnar sig, en efter en, och ut väller en riktig flod av upptäckter och de flesta av dem följs av ett utrop som ”nej men varför tänkte vi inte på det förut? Och svaret på det är enkelt: för nu är ni redo att återupptäcka det som funnits där hela tiden, bokstavligt talat undangömt och ändå inom räckhåll, men era gamla skygglappar som ni burit på grund av era medfödda begränsningar, har effektivt hållit er under kontroll. Och tills nu har ni bara sett den svaga glimten av verklighet som ni har låtit er själva få syn på. Men nu har ni slängt skygglapparna och äntligen kommer ni att se och förstå hela vidden av potentialen som ni redan bokstavligen badar i och då kommer de nya idéerna, en i taget fram och de kommer fram som från ingenstans och de föds i så många mogna sinnen över hela planeten och de passar perfekt för att hjälpa till att få liv i Den Nya Världen.

Kom ihåg att det är ni som har förberett jorden för all den nya grönskan genom att tillåta att de gamla gifterna togs bort och inte bara det utan ni har också rensat bort all gammal växtlighet som hindrade ljuset att nå ända ner till markytan. Och sist men inte minst, ni bar de fruktbara fröna som nu har planterats i den nygödslade jorden och nu såsom de stolta och effektiva trädgårdsmästarna ni verkligen är så kommer ni slutligen att få se resultatet av ert hårda arbete då det nya livet börjar gro runtomkring er.

Så vi tackar er alla för att ni tog er själva och resten av Skapelsen fram till detta ögonblick, för utan er skulle ingen ny tillväxt vara möjlig och mänskligheten skulle befinna sig ett steg närmare den dag då det sista andetaget av frisk luft och den sista klunken av drickbart vatten skulle vara slut. Men tack vare er så har ni kunnat börja om på en ny period, en era då nytt liv tar fart i överflöd och det kommer att trivas och frodas i det starka ljuset av frihet och i er ömma vård. Och tack vare er kommer allt omkring er, inte bara på denna planet utan också allt omkring den, ta ett djupt andetag av tacksamhet, för ni är inte en isolerad livsgnista i ett för övrigt öde tomrum. Ni är en verklig del av allt som existerar och sålunda kommer mänsklighetens uppståndelse och den underbara planet på vilken ni lever att kunna andas nytt liv in i oss alla.

Den upptrappning som nu pågår kommer bokstavligen att snabba på livets puls i Hela Skapelsen och det innebär att era handlingar är ännu mer storslagna än ni någonsin ens kan börja förstå. Men hursomhelst byggs allt detta upp av uppenbart små uppdrag såsom detta års första kollektiva händelse som kommer att ske nu på söndag och hursomhelst, så är den mycket mer betydelsefull än vad ni skulle kunna föreställa er om ni ser på den enbart från ert ”jordliga” perspektiv.

Igen säger vi till er att ni skall veta att det ni tillför denna kollektiva tilldragelse inte verkar vara av betydelse om ni bara räknar med vad ni minns eller inte minns av händelsen efteråt, för vad ni gör är verkligen någonting som kommer att hjälpa till så att hela den komplexa ansträngningen bokstavligen tar ett nytt kvantsprång framåt. Så än en gång står vi ordlösa för att tillräckligt kunna beskriva vår tacksamhet som era insatser bidrar med både när och fjärran, så låt oss helt enkelt säga att utan er skulle ljuset inte lysa så klart och utan er skulle framtiden inte verka vara så löftesrik som den nu är och utan er skulle drömmarna inte bli till mer än just det, en gnutta hopp i ett hav av hopplöshet. Men tack vare er kommer ljuset att fortsätta förstärkas, framtiden är redan här och drömmarna har redan börjat gå i uppfyllelse och för det förtjänar ni alla hyllningar ni kan få. Så ge er lite tid att erkänna er egen storhet när ni än en gång har för avsikt att ta del i den här kollektiva insatsen som delas av den grandiosa samlingen av strålande själar, de som nu skriver historia när de tillåter sig att ta framtiden i sina egna händer och hjärtan.”

 

aishanorth.wordpress.com

svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...