Sananda, 23 december 2014

Sanandas välsignelse

Ashtar Telefonkonferens 23 december, 2014

Genom Susan Leland

”Hälsningar, Kära Familj! Det är jag, Sananda och jag står framför er med mina två kära Marior och hela min Kumara familj och vi önskar er de allra lyckligaste och gladaste Helgdagarna! För det här är verkligen en viktig tid på er Planet. Vi vet att många upplever att de inte har Fred på Jorden. De känner mycket lite Glädje. Därför vill vi nå ut till er – allra mest till barnen som inte har någon egen familj och till alla som har blivit olyckliga då de ser vad det blivit av deras liv. Och vi säger ”Titta upp, kom till Ljuset. Var i Enhet med oss alla. Och var i Glädje för det är därför ni är här.”

”Det är bara för att vara i Glädje som var och en är här på Planeten Jorden. För de flesta kan det bli en livslång resa att finna den Glädjen, att finna den platsen i sitt eget Hjärta. Men när du väl har kommit fram dit, så är det också en plats av Frid. Det är en plats där du känner att du kommit Hem – Hem till Kärleken och Hem till Den Du Verkligen Är och det är att vara en Gudomlig Varelse, en Varelse som är skapad att vara Glädjefylld och njuta av allt levande här som denna Planet – denna Värld har att erbjuda. Som jag redan har sagt, vi vet att det är svårt för dem som förtvivlat försöker leta sig fram till sina Hem, till Glädjen.”

”Så vi skall dela med oss av vårt Ljus och det är därför vi är här med Världen. Kärlek är det som vi alla är gjorda av. Kärlek är Moder/Fader Gud. Kärleken är Skaparen och vi är alla Perfekta Skapelser av Moder/fader Gud! Hur skulle vi möjligen kunna vara något som är mindre än Kärlek? Och ändå har du som människa haft Friheten att uppleva det som inte är Kärlek, det som i stället är rädsla och allt som uppstår ur rädsla.”

”Så bjuder vi då in er att välsigna er själva och att ansluta er till oss här, med Familjen Kumara och få ta emot Kärleksenergierna ännu mer in i era Varelser. Detta är vägen Hem! Detta är hur ni slutför ert uppdrag som ni kom hit för att utföra. Ert ultimata syfte är att uppstiga, att återförenas med den del av er som aldrig har lämnat Kärleken/Ljuset, att bli fullständigt sammanlänkade i gemenskap alltigenom hela era Väsen! Ja, till och med att ta med er era fysiska kroppar, fyllda av Ljus, fyllda med Kärlek, transformerade så att ni skall kunna leva vidare där Energierna är Högre.”

”Ashtar talade om att öppna gåvor. Ni, kära Ni Alla, är Världens Gåvor, för ni har alla kommit hit för att medverka till Världens transformation, det vill säga Uppstigning. Ju fler gåvor ni öppnar för er själva, desto mer skiner era Ljus och desto mer delar ni med er!”

”Ni kommer att påminnas om en film. Den hette ”Pay it Forward” (”Skicka vidare”) och den sista scenen var mörk. Det var natt och i huset fanns det mycket sorgsenhet, människorna som betraktade scenen var sorgsna. Och ändå kunde man så långt ögat nådde se ljus som brann. Just det är det som vi ser. Ja, vi vet att sorgsenhet existerar. Vi vet att det finns mycket smärta och lidande, men det är en mänsklig upplevelse.”

”Vad vi ser är det som finns bortom det mänskliga. Vi ser Ljuset i alla. Vi ser allas Gudomlighet. Och vi säger `Tack för att Ni Är De Ni Är, var ni än är`, för att vi vet att ni är långt mer än mänsklighetens mantel som ni bär.”

”Se på er själva som vi ser er, Kära Ni Alla, och inse vilka skatter ni är och hur Gudomliga ni är och hur berättigade ni är att öppna alla de gåvor som ni väljer att öppna! Och när ni gör det, tacka er själva, tacka er själva såsom vi tackar er. Och välsigna er själva och välsigna alla som tar emot av er utstrålning, av era Kärleksfulla Energier! Välsigna dem såsom vi välsignar er bortom allt som överhuvudtaget kan uttryckas med ord.”

”Om ni nu önskar, då mina två Marior nu ansluter sig till cirkeln här – min Moder Maria och min hustru som ni kallar Magdalena – var goda och tag med er så många Kumara Rosor som ni önskar. Ni får behålla dem, för evigt i era Hjärtan. Och låt deras Ljus påminna er om att ni besökt oss, att ni fick Välsignelsen och att ni välsignade alla som var närvarande här med er egen närvaro, med ert eget Gudomliga Ljus! Vi är Kärlek. Vi Är Alla Kärlek. Och det är den starkaste och mäktigaste energin i Universum. Kom ihåg det. Minns att ni är Kärleken! Ni är Vägen, Sanningen och Ljuset! Tack för att ni kom hit, för att ni delade denna välsignelse med oss, denna Gemenskap. Jag är alltid med er, såsom jag är med varje levande varelse under detta heligaste, heligaste uppdrag på Planeten Jorden. Lägg min Kärlek till er Kärlek och till Familjen Kumaras Kärlek, och låt den lysa klart.”

”Välsignad vare Världen, Kära Ni Alla. Välsigna Världen med er Kärlek, ert Ljus, såsom vi välsignar er. Så är det! Namaste!”

Utskrift av Marta.

Genom Susan Leland, 23 december 2014. www.Ashtarontheroad.com

C Ashtar On The Road Publications 2004-2014. All rights reserved; Detta är en gåva till oss alla och den får spridas fritt med reservation att all hänvisning framgår och inget av innehållet ändras eller raderas.

Svensk översättning: Aslög Bergman

Du gillar kanske också...