Aisha North, 5 november

En kort uppdatering om energierna, 5 november 2014

Via Aisha North

Vid det här laget har många av er redan blivit ganska skickliga på att flyta omkring i dessa mycket nya vatten, och med den färdigheten kommer också tillit, vilket kommer att hjälpa inte bara er själva, men så många andra i er närhet. Låt oss förklara. Ni är föregångarna i varje mening av ordet, och nu när ni har vågat gå där ingen annan människa har gått före er, har ni trätt in på jungfrulig mark med hela ert väsen. I och med det har ni också gjort den gamla kunskapsbrunnen tillgänglig för alla dem som vågar leta efter den.

Ni förstår, det här uppdraget är inte för alla, för som vi tidigare har sagt, er väg kommer på många sätt att börja avvika mer och mer nu när ni, var och en, tar itu med era individuella uppgifter. Ni kommer alla att känna den inre kallelsen som kommer att väcka er till handling, och den kommer att göra det vid en tidpunkt och på ett sätt som passar perfekt, inte bara för era personliga behov, utan även för kollektivet.

Med andra ord, även om ni ibland kommer att känna det som att ni befinner er på en enslig väg, vet att varje steg ni tar kommer att vara till nytta för alla, och inte bara för de få. Vad någon av er gör, även de enklaste vardagssysslor, gör ni för ALLA, för vid det här laget kommer allt ni gör att genomsyras av den här mycket Nya energin. Det spelar ingen roll var ni är eller vad ni gör så kommer ni att fortsätta föra ut den Nya energin till er värld på alla sätt varje dag med själva närvaron av ert väsen och med själva pulsen i ert bultande hjärta.

För nu mer än någonsin kommer ni verkligen att vara ett levande exempel för den Nya Världen, förkroppsligade inom samma välbekanta fysiska ram som ni har burit med er från ert allra första andetag i den här inkarnationen. Och nu kommer ingenting hos er – bortsett från den ytliga fasaden – någonsin att bli detsamma igen. För när ni steg över den där tröskeln som skiljer den Nya Världen från den gamla, tog ni också avstånd från alla eventuella hämningar som fortfarande klänger sig fast vid ramen från era tidigare liv, och i och med det så är ni helt NYA i varje bemärkelse ni kan tänka er, och lite till.

Med denna nyhet kommer ett helt nytt sätt att vara, ett sätt att verkligen leva från hjärtat, vilket gör det möjligt för den Nya energin att flöda fritt. Inte bara i er men genom er och ut i världen, den värld som fortfarande kommer att se likadan ut för många av er, men som i grund och botten också kommer att visa sig vara helt Ny.

Återigen säger vi – gå framåt med huvudet högt och hjärtat vidöppet – och vet att när ni gör det kommer kärlek att strömma ut i alla riktningar, och ert energetiska fotavtryck kommer att bestå längre än de förmodade avtryck som lämnades av de män som besökte er måne för alla dessa år sedan. Till skillnad från de mindre varaktiga vibrationerna som fyllde den gamla världen, är den här Nya energin en bestående vibration, en som inte kan utplånas eller tas bort på något sätt – oavsett hur hårt en del av era medmänniskor försöker göra just det.

Missuppfatta det inte, ni är fortfarande inte i majoritet på den här planeten, för det är fortfarande bara några få som har valt att kliva över tröskeln och till fullo tagit till sig det Nya. När vi säger valt så använder vi det ordet fullt medvetna om att för vissa betyder det att sätta några framför de andra. Men ingenting kunde vara mer fel, för i den här processen är det helt och hållet upp till var och en att bestämma om de ska vara bland de utvalda, eftersom det är NI som väljer att träda in i det Nya, ingen annan kan eller kommer att göra det åt er.

Eftersom ert antal fortfarande är begränsat i jämförelse med det stora hav som mänskligheten utgör, var då medvetna om att i detta stora mänskliga hav finns en mängd lysande själar som är redo att ta det där sista avgörande steget och förena sig med er på er sida tröskeln, medan det på samma gång finns ett litet antal som är beredda att gräva ner fötterna ännu djupare i den gamla myllan, och de kommer inte att göra sig obemärkta på något sätt.

Detta säger vi inte för att skapa rädsla hos någon av er, utan för att påminna er om att ert Ljus är väldigt viktigt framöver, så gör inte misstaget att försöka dölja det. För nu är det dags för er alla att stå raka och stolta så att ert oförskräckta Ljus kan ses i alla riktningar, oavsett hur höga vågorna kanske går på grund av påtryckningar från några få skuggfigurer som förblir oberörda men inte obemärkta.

Var medvetna om att ni är mer än skyddade, eftersom ni har valt att hålla er borta från striderna, men var också medvetna om att ni inte längre kan dölja ert Ljus för andra. Det kommer att ge er så mycket glädje framöver, för ni kommer att se hur ert sanna Ljus reflekteras tillbaka till er från fler och fler själar som börjar tona in till sin egen sanna melodi. Men vet också att ert Ljus kommer nu, mer än tidigare, att väcka en tendens till panik och ilska, som fortfarande finns latent hos dessa få oberörda själar som fortfarande kämpar så hårt de kan för att inte separera sig själva från sina gamla roller.

För vissa har den gamla världen mer komfort än den Nya, det spelar ingen roll hur fantastisk den verkar vara för andra, eller hur mycket kärlek som väntar på dem där. Deras magkänsla kommer än en gång att säga till dem att gräva ner sig ännu djupare i sina små kyffen av rädsla, där de kommer – åtminstone för tillfället – att känna sig mer hemma än om de skulle kliva över tröskeln och förena sig med er i det Nya landet. Så återigen säger vi till er att vara i Ljuset och vet att oavsett vad som händer framöver är allt bra, och alltihop kommer att hända, eftersom Ljuset kommer att knacka på varenda stängd dörr för att hjälpa så många som möjligt att förena sig med er i glädje och Kärlek här i det Nya.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...