Aisha North, 27 januari 2015

En kort uppdatering om energierna

Via Aisha North, 27 januari 2015

Vid det här laget har mycket satts i rörelse som återigen kommer att framtvinga en inkubationstid innan det kan få fullt grepp, och vad vi menar med det är helt enkelt det här: ni har återigen fullbordat en av många cykler där er energetiska miljö, både på insidan och på utsidan, har blivit återställd i en sådan grad att den totala effekten det har på er fysiska och mentala kropp, är så stor att det måste göras stegvis.

Se på det här som en period av vila och reflektion, och när vi använder ordet reflektion så gör vi det med flit. För nu är det dags att inte bara titta på ert inre arbete, utan också på det som har sagts från alla källor omkring er om de nya frekvenserna, både de fysiska och de mer esoteriska källorna.

Vårt val av ord kan tyckas grumla till ytan på denna underbara spegel som ni alla är en del av här vid denna samlingsplats som ni kallar Dammen, men i själva verket kommer de att hjälpa er att bättre se vad det är som faktiskt sker under den ibland ganska upprörda ytan. För när ni samlas kommer ert eget energetiska samspel att sätta saker i rörelse, men det kommer att göras på ett bra sätt. Det mönster av korsande energivågor som ert utflöde skapar här vid Dammen, kommer att bidra till att framkalla några mycket tydliga svar i de djupare lagren – både i er som individer, men även i den kollektiva enhet som ni är en del av.

Låt oss förklara. Vi har talat om det många gånger förut, att ni bär på en unik frekvenssignatur i ert system, men det finns också en del av er energetiska sammansättning som matchar perfekt med den kollektiva vibration som har skapats här vid Dammen. Och som de mer komplexa musikaliska instrumenten som ni är, är ni alla flerstämmiga. Det betyder att ni är kapabla att låta er unika frekvenssignatur smälta samman med den tydligt definierade ”bärande melodin”, som utgör den grundläggande strukturen för hela denna enhet.

Med andra ord vibrerar ni inte bara med en energetisk ”ton”, utan också med en hel harmoni, och även om er signaturton alltid kommer att skilja sig från de andra, kommer den också att harmoniera perfekt med den ständigt växande grupp av individer som ni är här för att skapa tillsammans med.

För precis som virvlarna på era fingertoppar liknar varandra på ett sådant sätt att de utgör en harmonisk helhet om ni jämför dem individuellt, så skiljer de sig också från varandra till den grad att ingen är den andra lik. Men fortfarande behövs varje sekvens och kombination av virvlar och slingor och spiraler för att göra hela konstruktionen komplett, och så är det också med era energetiska frekvenser.

Ni har alla lagt till en ny uppsättning strängar till era lyror, så att säga, och precis som alla erfarna musiker behöver ni tid för att bekanta er med det nya ljudet i ert instrument. För även om det instrumentet är mer än välbekant för er nu – så består det trots allt av själva essensen av ert väsen som har inrymts i samma fysiska kropp som ni har haft sedan ni kom hit den här gången – men nu har det instrumentet förvärvat ett helt nytt omfång av harmoniska möjligheter som ni kan utforska. Inte bara det, de här nya frekvenserna kommer också att låta ert samspel med andra att utvecklas i en mycket högre grad, så därför behöver ni tid och faktiskt utrymme för att låta detta nya tonomfång utvidgas till sin fulla potential.

Varje gång ni tar in dessa sändebud av ljus i ert system, kommer de att följa med er på ert nästa steg på resan, och som ni alla är mer än medvetna om nu, kommer varje steg på resan att oundvikligen leda er ut i okänd terräng. Ta er tid att sitta ner och pröva era nya strängar, och försök att lyssna in vad det är de vill säga.

Låt också dessa nya toner glida ut i etern, för när ni låter dem komma ut släpper ni loss motsvarande vibration i dem omkring er som är anslutna till samma ”orkester”, och då kommer ni att hjälpa varandra på ett sådant sätt att den förenade slutprodukten av alla de nya ackorden kommer att nå en annan kvantumnivå.

Våra ord kan verka lite flummiga eller konstiga för vissa, men det är som det är. Vad vi försöker förmedla är helt enkelt det här: nu när ert omfång återigen har ökat, och vi menar det både på ett mycket bokstavligt sätt, men också på ett esoteriskt. För ni har nu till ert förfogande ett instrument som svävar ännu högre och når ännu djupare än vad det gjorde tidigare, så tveka inte att prova dess potential.

Sitt ner och lyssna till er egen inre melodi och glöm inte att notera vad det är ni hör komma till er från andra. När vibrationerna från ert eget unika instrument tillåts svara tillbaka, kommer ert svar att sätta igång nya frekvenser hos mottagaren. Och så kommer det att fortsätta att utvecklas när dessa nya frekvenser börjar studsa fram och tillbaka mellan er alla .

Det är hög tid att spela och hög tid att lyssna, för detta är inte en enkel process, det är i själva verket en konversation som behöver ske, en där alla är inviterade för att säga sitt och en där alla är välkomna. För då kommer symfonin ni skapar att dra med sig så mycket i sitt kölvatten. Var inte blyga mina kära, för även om ni kanske känner er som en novis i det här, är ni i själva verket vana vid den här typen av energetisk konversation, så tillåt er själva att vara kreativa.

Det viktigaste är helt enkelt det här: den är där för att ni ska leka med den, för det är en viktig del av att vara en skapare och att våga låta den rena glädjen i att skapa vara er guide när det gäller att släppa taget. Och bara genom att släppa idéer om ”perfektion” kommer ni att kunna skapa. Perfektion är inte det ideala att sträva efter här, det är bara en gammal påtryckning skapad för att begränsa er genom att sätta upp en ”standard” för hur, vad och när ni ska göra något alls, en ”standard” som bara tjänar till att inaktivera all längtan efter att skapa.

Så tillåt er själva att släppa taget och njut av utforskningsprocessen i sig. Och vad ni kommer att bidra med i samskapandet kommer att vara bortom perfektion, för vad ni skapar kommer att bli så vibrerande och levande som bara något kan vara som kommer ur ren glädje av att skapa från hjärtat.

Översättning Ulla Krogh – www.st-gemain,se

Du gillar kanske också...