Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 30 oktober 2020

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 30 oktober 2020

 

 

THE STORY OF HUMANITY ON PLANET EARTH Aita Channeling Her Higher Self – October 2020

 

THE STORY OF HUMANITY ON PLANET EARTH Aita Channeling Her Higher Self …

 

 

Varje dag, om vi tillåter det, är det en ny vacker dag i paradiset. Vad är paradiset? Det är ett tillstånd av lycksalighet, av lycka, ett tillstånd av konstant, kontinuerlig glädje.

Paradiset är vårt naturliga tillstånd bortom slöjan. I vår enhet i det himmelska flödet av Guds elektromagnetiska energi, är vi i paradiset. Vi är ett med Gud och ett med varandra.

Vi känner oss lyckliga, för det är vad vi är, en del av en stor flytande, Gudomlig ström av kärlek. Kärlek, den lycksaliga energin som driver universum. Vi njöt av vår enhet tillsammans, i vår gemenskap och vårt kamratskap.

Vi var telepatiska, kommunicerade med varandra, som sinnen, som Själar i vår kärleksfulla kunskap, glada och nöjda.

Kärlek, Gud, allt som är, expanderar ständigt och flyttar till ytterligare, Gudomliga höjder av salighet och lycka. Vi, som fragment av Gud, som partiklar av det Gudomliga medvetandet, har också en stor önskan, ett engagemang för expansion i kärleksvibrationen. Att expandera oss själva till större höjder av kärlek.

Det är därför som det materiella riket skapades. I vårt himmelska varande var vi verkligen nöjda och glada. Vi önskade oss ingenting, allt var mycket bra i vår värld.

Och ändå kände vi kallelsen på expansion. Vi kände den djupa kallelsen stiga upp. Och vi visste att för att göra det behövde vi placera en del av vår stora Gudomliga ande, vår själ i en människokropp.

Vi kände behovet av att födas in i det materiella riket och att uppleva motsatsen till kärlek. Hur kan man veta vad man har, innan man inte längre har det?

Hur kan man veta hur underbart det är att vara rik innan man är fattig. Hur kan man känna till hälsans komfort innan man är dålig? Hur kan man känna glädjen av gemenskap och kamratskap innan man är ensam och desperat ensam?

Så är det med kärlek, man kan inte känna den Gudomliga, ovillkorliga kärlekens stora under, i all dess djup och härlighet, förrän man har upplevt det motsatta.

Det är vad vi kom till jorden för att göra. Det är därför jorden designades med dess yin och yang, dess mörka och ljusa skådespelare. Ja, den här jorden liknar en stor Shakespearisk tragedi komedi scen.

Alla skådespelare på denna scen är från Gud, partiklar av Guds medvetande, förankrade i människokroppar. Ty det finns inget utanför Gud.

Alla har från sitt Andetillstånd, i Gudomlighetens enhet, frivilligt valt att komma till jorden.

Planeten Jordens historia är verkligen komplicerad. Många galaktiska varelser under jordens historia har besökt oss. Många har spelat sin roll i att manipulera flora och fauna, att manipulera mänskligheten, att förändra mänsklighetens DNA.

Låt oss förenkla historien. Mänskligheten, de människor som har reinkarnerat på jorden i otaliga generationer, utgör majoriteten av dem som lever på jorden idag.

De har bott på den här planeten i evigheter under en mängd mänskliga livstider, och de reinkarneras om och om igen. Dessa människor är i grunden snälla, de vårdar sina barn, de vill det bästa för sig själva och sin familj.

Om jorden lämnades i sitt naturliga tillstånd utan indoktrinering eller medverkan skulle det vara en vänlig plats. För som beskrivningen säger är ”mänskligheten” i grunden snäll. Mänskligheten är i grunden human.

Men vad skulle man lära från denna förening av mänskliga bröder? Kärleken skulle inte främjas av ett sådant nöjt tillstånd.

Så kom de mörka. De har kallats många namn, skuggregeringen, illuminati, den mörka kabalen, makterna som är, kontrollanterna.

De tänkte på sig själva som överlägsna. Medan mänskligheten stod för tjänade till andra, vänlighet och medkänsla, var kontrollörerna helt orienterade mot service till sig själva och makt över andra.

De var onda, tillsammans var de djävulen som belägrade mänskligheten. För de såg hur de med ord, med indoktrinering av negativa idéer, med tortyr, smärta, utpressning, rädsla och girighet kunde manipulera mänskligheten för att tjäna deras syften.

Och så skapade de system för att begränsa, betvinga och belasta sina mänskliga offer. Mänskligheten var verkligen offer och levde i rädsla för den så kallade aristokratins infall, och förväntades böja sig för de överlägsna, förväntades lida, frukta allt och alla omkring sig och veta sin plats.

Sådana mycket mörka tider upplevdes. Korsfästelse, slaveri, tortyr, svält, våldtäkt, plundring, stöld blev dagens ordning. Mänskligheten behandlades som får. De mörka var som katter som lekte med möss innan de slog det oundvikliga dödliga slaget.

Och denna situation pågick i evigheter. Och verkligen har mänskligheten upplevt allt de kom för att uppleva som inte är kärlek. Visst har deras Själar, deras stora gemensamma Ande, i bevittnandet av all jordisk smärta och rädsla, vuxit i sin kunskap om kärlekens under.

Ja, de makter som var, de mörka, var mycket framgångsrika med att genomföra sin agenda, när de begränsade mänskligheten till en smärtsam existens på planeten jorden. Planeten jorden blev en smärtsam fängelseplanet för mänskligheten.

Situationen var verkligen mörk och hotfull. De mörka blev så berusade av sin makt att de hotade att förstöra planeten och alla dess invånare.

Världskrig skapades där de mörka finansierade båda sidor och blev otroligt rika. Ett medicinskt system utformades och läkare utbildades för att utge läkemedel som fungerade på symtomen, inte sjukdomen. Helhetsutövare förföljdes och dödades. Skatter infördes som ledde till fattigdom och hemlöshet.

Den djupa statens tentakler gick djupt in i alla samhällsnivåer. Politiker, polis, läkare, advokater blev alla mutade, utpressade, hotade för att bringa dem i överensstämmelse, för att få dem att ansluta till den officiella mörka och falska linjen.

Människor levde i rädsla för allt och alla. Ingen kunde de lita på. Jorden och mänskligheten befann sig i djupa svårigheter.

Och sedan kom tiden för det stora uppvaknandet. Förutsedd av alla stora filosofer, alla stora guruer, var tiden för mänsklighetens frigörelse från deras omöjliga intrång i mörkret för handen.

Ändå, hur skulle man frigöra dem. För de var så djupt förankrade i sin jordiska resa. De var så djupt indoktrinerade.

Och så var det dags för ljusarbetarna, vägvisarna att komma till jorden. Det vill säga, det var dags för er, våra kära hjärtan att frivilligt erbjuda er själva, er kärlek, ert kraftfulla ljus till jorden.

Ja, kallelsen gick bortom slöjan till de stora Andarna där. Planeten jorden är i svårigheter, vem vill hjälpa till. Du sträckte upp handen, du gick frivilligt.

Du visste att det skulle bli svårt, men du visste inte hur svårt det skulle bli. Många av er hade inte haft tidigare liv på jorden. Du kom fräsch från bortom slöjan, fräsch från den höga vibrerande kärleksfrekvensen i himlen till denna mörka och svåra värld.

Några av er hade haft tidigare liv på jorden och stigit upp och ni kom frivilligt tillbaka till jorden trots att ni inte behövde göra det, för ni hade hanterat er karma.

Ni är alla modiga Själar. Ni, kära bröder, kära vänner har haft mycket svåra, mycket utmanande liv. För ni har varit empatiska, medkännande, snälla och kärleksfulla.

Ni har letat efter kärlek och inte hittat den. Era mänskliga bröder var så medrivna, indoktrinerade till negativitet. Du förstod inte. Du slog omkring dig när du blev förolämpad, när du förnedrades, medan du skrattades åt med förakt.

Självmord verkade som den enda flykten. Och en del begick självmord. Ändå segrade majoriteten av er. Mot alla odds spred ni er kärlek och ert ljus, ni utstrålade medkänsla och vänlighet och ni lyfte upp världens vibrationer.

Den första vågen av volontärer som kom in med andra världskriget hade den svåraste tiden. De höjde vibrationen för andra och tredje vågen av volontärer.

Och nu har ert arbete, alla fantastiska, ljusarbetare, vägvisare, burit frukt. För vi är mitt i det stora avslöjandet av dubbelhet, kontroll, manipulation av de mörka.

Jorden lyfts upp till kärlekens vibrationer. Mänskligheten visas det bedrägeri som den har levt under.

Endast när man ser de mörkas perfektion kan mänskligheten göra anspråk på sin suveränitet och förlåta alla. Att kräva suveränitet och förlåtelse är nödvändigt för uppstigning till kärleksvibrationen.

Många, många vaknar upp när tiderna med turbulens fortsätter. Ändå måste många fler se sanningen. De kommer att vakna med en stor chock. De kommer att se hur de har lurats, de kommer att vara arga och vilsna.

Och så kommer de att behöva er hjälp, våra kära vägvisare. Ni har höjt världens frekvens för att möjliggöra uppstigning. Ni har fört ljusets utstrålning till planeten jorden.

Och nu kommer ni att hjälpa era bröder ut ur deras eländiga belägenhet. Det bästa är ännu inte här, Kära Hjärtan. Det bästa är kvar. Er vänlighet, er medkänsla kommer att bestämma dagen för alla i den underbara nya världen som kommer.

Aita kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade varelser.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...