Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – april, 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – april, 2020

NI KAN ALDRIG GÖRA FEL OCH NI KAN ALDRIG BLI FÄRDIGA –

AITA Kanaliserar Sitt Högre Själv – April, 2020

Ni är verkligen välsignade varelser. Vi beundrar och applåderar er. Ni, uppvaknade, har haft så mycket att ta itu med, och ni har hanterat det så vackert. Ni har haft ert eget uppvaknande, er egen uppenbarelse.

Uppenbarelsen som så länge omtalats är i process nu. Er värld verkar brinna. Allt är galet och ologiskt omkring er. Lögner, lögner, lögner uttalas. Osanning efter osanning, och det finns en anledning till detta. För vi utbildar allmänheten, våra kära människor om det tyranni de har levt under.

Ni, våra Kära, kan se det här nu. Ni ser bilden av världen, och dess utveckling, klart. Ni kan se hur lätt mänskligheten har manipulerats och kontrollerats. Hur mänskligheten har varit i ett mentalt / andligt fängelse på grymma och själviska infall av de mörka krafterna.

Detta Materiella Rike, denna Planeten Jorden är en projektion av anden, av medvetandet. Medvetande är kärlek och ljus, lycka och glädje. Medvetandet är evigt och bestående för evigt. Den växer av sig själv, delas av sig själv, till allt högre höjder av kärlek och skratt, visdom och urskillning.
Det enda sättet att göra detta är att uppleva motsatsen till vad medvetande är. Motsatsen till kärlek. Ja, kärlek är allt som finns. Rädsla är en konstruktion som medvetandet använder för att vidga sina kärleksfulla horisonter.

Människor, som form, kom till Jorden för att uppleva rädsla. Jorden är en träningssimulator. Precis som astronauterna är utbildade för utforskning av rymden, är människor utbildade med rädsla – för att lära sig kärlek.

På många sätt är denna planeten Jorden erfarenheten ett experiment. Medvetandet vet inte exakt hur resultatet kommer att utvisa sig. Naturligtvis kommer allt att sluta i vibrationerna, de höga lycksaliga frekvenserna av kärlek.

Alla själar som har deltagit i den mörka upplevelsen av planeten Jordens skolrum, kommer sakta men säkert att återvända till kärleken.

Varje människa är idiosynkratisk på olika platser i spektrumet av rädsla till kärlek. Varje själ har sin egen unika väg att gå igenom de motsägelsefulla och förvirrande händelserna i denna fantastiska tid.
Varje person är precis där de behöver vara, gör exakt vad de behöver göra. Varje person gör sitt allra bästa. Som Abraham Hicks så ofta säger, ni kan aldrig göra fel och ni kan aldrig få det färdigt.

Vad innebär det här? Detta innebär att det finns lärdomar varje själ kontrakterade för sitt heliga själv att lära sig i detta jordiska liv. Redan när barnet föds börjar negativa traditioner i miljön blanda sig moraliskt med barnets medvetande.

Denna indoktrinering med de negativa idéerna i familjen och den sociala strukturen fortsätter genom de första åren. Moralen och sedvänjorna av ens omgivning blir ramen, filtret, genom hur en ser allting.
Så, om ens familj tror på stöld, då kommer en oftast förvandlas till en tjuv. Eller, i motsats till denna synpunkt, vänder man sig mot stöld. Det är den avancerade själen som tål trycket från sin omgivning att säga nej till de idéer den föds in i och bära vreden av sin familj och samhälle.

Att säga nej till negativitet är vårt jobb här på jorden. Vi är tränade i det för att reda ut vad vi föredrar och vad vi inte föredrar. Och vi finner alltid, att vi föredrar inte den negativa, rädslo fyllda världen som vi föddes in i.

Så vad är detta om att ni aldrig kan göra fel och ni kan aldrig få det färdigt? Lektioner om kärlek tas upp upprepade gånger för oss. Lärdomar om kärlek är för att förändra vårt beteende. De verkar inte vara positiva händelser.

Om man har narcissistiska självtjänande tendenser, till exempel, då har man svårt i sina relationer. Man kan gå igenom sex skilsmässor och fråga varför detta händer mig igen. Det händer om och om igen, tills lärdomarna av kärlek lärs.

Så vi kan aldrig göra fel, för det universella medvetandet kommer att fortsätta att ta upp samma läxa tills vi svarar på det med kärlek. Tills vi lär oss att släppa vår narcissism och vårt själviska egenintresse.

Vi är alla en, närd av och ansluten till den energi som informerar universum, benämnt omväxlande Gud, Universellt Medvetande, Allt Som Är, Källans Energi och, naturligtvis, kärlek. Kärlek är den energi som informerar all infrastruktur i Det Materiella Riket.

Vi är här för att erfara negativa och ofta svåra lärdomar för att lära kärlek. Vi har inget minne av vem och vad vi är. Vi får lära oss att uppföra oss kärlekslöst mot varandra. Vi är intränade i rädsla och alla negativa känslor som går med rädsla.

Hat, depression, apati, beskyllning, skam, skuld, och många fler sorgliga känslor känns av oss och våra bröder. Och de krafter som har uppmuntrat oss till mer av samma sak. De är de mörka som frivilligt kommer in i denna stora Shakespeare’iska tragedi / komedi som utspelar sig på Planeten Jorden.

Som Shakespeare sa, hela världen är verkligen en scen och alla människor aktörer, spelande sina roller perfekt. De kan aldrig göra det fel, eftersom samma läxa kommer att komma upp om och om igen, tills det lärs.

Och de kan aldrig få det färdigt, eftersom vi är eviga och oändligheten pågår i evigheter. Siktning och sortering, för att ta reda på vad vi föredrar och vad vi inte föredrar. När en lektion avslutas börjar en annan.

Nu, i denna turbulenta tid av uppstigning, tanken filtrerar det som vi har sett livet igenom, det faller sönder, vi ser den falska ramen, genom vilken vi utvärderar vår bild av verkligheten, som den osanna konstruktion den verkligen är, som sig bör. Allt är gott. Er tid är nästan här. Era bröder kommer att vända sig till er, de kommer att se ert ljus när tiden är mogen för dem att stiga upp.

Vi är mycket tacksamma över att vara här på planeten Jorden i denna fantastiska tid. Tack Skapare tack. Livet är gott och blir bättre och bättre. Vi är i kärlekens vibrationer, lämnande bakom lärdomar av rädsla som lärt oss så mycket kärlek.

Aita Kanaliserar sitt Högre Själv. Vi är verkligen välsignade varelser.

 

Översättning: Mats

 

 

You may also like...