Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 10 januari 2022

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 10 januari 2022

 

JUSARBETARNA RÄDDAR PLANETEN JORDEN FRÅN NARCISSISM

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – januari 2022

 

God dag våra kära Ljusarbetare här i planeten jordens skolrum i januari 2022. Vi är mycket glada över att få kontakt med er.

Först vill vi berätta att vi är mycket stolta över er. Ni har kommit så långt i er egen upplysning om den tunga och utmanande programmering som ni har upplevt. Och genom att göra det, har ni höjt frekvensen hos alla som lever på planeten jorden idag.

Er resa genom detta lågfrekventa, tredimensionella hologram har kantats av smärta, rädsla och känslor av isolering.

Alla människor är biologiska datorer skapade av Gud för att inhysa själar. Själar som är en gnista av den store Helige Anden, flödet av den elektromagnetiska energin som är Gud.

De finns som droppar av vatten i havet av Guds medvetande. Gud sände ut en droppe av sig själv för att uppleva allt som kan upplevas.

En droppe som skulle uppleva sådant den uppfattade som bra eller dålig, det önskade och det oönskade, sådant som utgör det mänskliga livets dualitet.

Och genom att leva i dessa prövningar och vedermödor, når önskningar och glädjeämnen en neutral punkt av frid, acceptans, förståelse och visdom, som sedan kan utöka hans/hennes eget medvetande och medvetenhet om allt som är.

Det finns många band av frekvens, av medvetenhet om sanningen i Guds universum. Jorden, som vi ofta har sagt, är den lägsta av den lägsta i frekvens. Jorden är den mest utmanande av de miljöer där själar existerar i det materiella riket.

Det finns inget helvete. Att leva i den mänskliga erfarenheten på jorden, är det närmaste själar kan komma att vara i helvetet.

Människor på jorden är otroligt modiga och visa själar. För de kommer till jorden med vetskapen om att de kommer att få en mycket utmanande resa. För här på jorden upplever de kontraster av stora mått.

Och de gör det utan att känna till sin gudomliga natur. De föds som spädbarn i en värld som har kontaminerats av negativitet och själviskhet. Varje barn programmeras och tränas till en egen individuell och skev syn på världen.

Som barn har de inget annat val än att acceptera fördomarna i just deras samhälle. De luras att acceptera sina föräldrars och lärares beteenden, idéer och dömande attityder.

Vad innebär det att bli upplyst? Det är att, en efter en, släppa alla de idéer, attityder och fördomar man fick lära sig. Detta är ingen lätt process. För den biologiska datorn, människans sinne, håller desperat fast vid vad den lärt sig.

Och människor längtar i sina hjärtan efter den gemenskap och kamratskap de upplevde i himlen. De önskar på djupet godkännande från varandra. Och då, även när deras hjärtan säger något annat, går de med på omgivningens förväntningar.

Detta är dualitet. Önskan efter enhet och himmelsk kärlek, fastän man lever i en värld av splittring och separation, fördomsfulla övertygelser och programmerade dömanden.

Från början, de första åren av vårt liv, då finns det inget val. För detta är perioden för programmering till negativitet och fördomar. Planeten jordens läroplan måste hamras in i barnet genom upprepning, för att de ska få uppleva den mänskliga hjältens resa.

Sedan, när de lever och beter sig som de har blivit lärda, kommer smärtan av negativa känslor. För varje människa är unikt programmerad. Var och en tror att det han/hon har fått lära sig, är sant.

Var och en blir känslomässigt arga när det gäller att skydda sin tro mot andras, som har lärt sig tänka annorlunda. Och var och en vill övertyga de andra att tänka som de gör, så pass att det leder till aggressivitet och krig.

Detta är verkligen helvetet på jorden. Och med tiden blev de negativa krafterna som hade skapats för att uppnå syftet med planeten jordens skolrum, så kraftfulla att majoriteten av själar på jorden fastnade i den till synes aldrig sinande rundan av reinkarnation och negativitet.

Så frågan var hur man kan rädda världen? Hur man skulle få tillbaka Gudsgnistorna från Gud själv, som han sände ut för att få uppleva planeten jordens skolrum?

Hur kan man upplysa människor om deras programmerade negativa och fördomsfulla tankar, idéer och beteenden?

Det var där ni, våra kära ljusarbetare, kom in. Ordet gick ut i andevärlden att planeten jorden var i svårigheter. De stora själar som tagit sig till jorden för att få uppleva det mänskliga, lågfrekventa, fruktansvärda livet, var så fångade i upplevelsen att de inte visste hur de skulle fly undan den.

Ni anmälde er frivilligt för att komma till jorden för att hjälpa. Ni är verkligen underbara själar. För ni är av en högre vibration. Ni tog den elektromagnetiska energin av kärlek med er. Låt oss säga att ni förkroppsligade mer av Kristusmedvetandet i era själars natur.

Ni var heliga kärleksfulla empater, som var superkänsliga för behoven hos de omkring er och redo att hjälpa, älska och värdesätta era medmänniskor.

Och så kom ni till jorden som spädbarn. Och majoriteten av er placerades i väldigt mörka och negativa familjer. Men, för att hjälpa, för att höja jordens frekvens, behövde ni uppleva mänskligt liv när det är som mörkast och svårast.

Bara genom att vara här med er inneboende kärleksfulla natur, utstrålade ni vågor av kärlek i miljön runt er. Ni höjde frekvensen för de som var fångade i den jordiska rundan av mörker och negativitet.

Och detta kära ni, är varför ni har haft en så utmanande tid. Ni är alla empater, kärleksfulla, snälla, välmenande människor, som lever i en värld av narcissister. Människorna som fångas i jordens mörker och dualitet är alla, till en viss grad, narcissister.

För de är uppfostrade att tro att de är överlägsna andra, med känslor av girighet och avund, ilska och självupptagen arrogans. De har ett stort behov av makt och kontroll över andra, och de är manipulativa och exploaterande av de runt omkring dem.

Och i sitt behov av kontroll manipulerar de sina vänner. Det vill säga, de missbrukar dem känslomässigt genom att skapa ett falskt narrativ, och projicerar därmed sina egna negativa egenskaper på omgivningen. Så att målet för deras övergrepp är sannolikt de empatiska och kärleksfulla, vilka då ifrågasätter sitt eget omdöme och verklighet och lär sig att leva i skuld och skam.

Detta är livet som ni har levt våra kära ljusarbetare. För eftersom ni är empater så attraheras narcissister till er. Ändå protesterar ni inte. Ni reagerar kärleksfullt. I er mänskliga natur är ni sanningsenliga och ärliga, och tror därför att de omkring er är sanningsenliga och ärliga.

Men så är det inte, världens narcissister är allt annat än ärliga. Och så har ni hamnat i djupa känslor av skuld och skam. För ni känner att ni måste vara otillräckliga som människor, annars hade ni inte blivit betraktade som överkänsliga, otacksamma, oresonliga och missnöjda.

Detta har varit tillståndet under er resa på planeten jorden. Det har verkligen varit utmanande. Och ni har haft mycket att reda ut. På er resa till upplysning har ni varit tvungna att se igenom det falska tänkandet, de felaktiga hypoteserna som skapade er skuld och skam.

Och detta håller ni på att göra. Stora tider väntar kära ni. Vi närmar oss tiden för avslöjandet av världens korruption. Vi är nära den tidpunkt då sanningen om planeten jordens skolrum kommer fram, och världen återvänder från den narcissistiska snaran till kärlek.

Vi närmar oss den tid då alla varelser på planeten jorden kommer att återgå till att vara empater och känsliga för hur andra mår. Där den främsta önskan kommer att vara att vara kärleksfull och bli älskad. Där man inte längre pikar och pekar ut varandra med sårande ord.

Ja kära ni, det bästa kommer ännu att komma. Er hjälteresa på planeten jorden är nästan över. Ni har ätit av frukten från trädet med det goda och onda. Ni har lyckats höja frekvensen på planeten jorden.

I er försvarslöshet ligger er trygghet. Som bibeln säger. De ödmjuka skall ärva jorden. Allt är bra i er värld. Men, det bästa återstår ännu.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

 

 

 

Du gillar kanske också...