Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag – April 22, 2021 


Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag – April 2021 

MAGISK TRANSCENDENS

Vi mycket glada att få kontakt med er denna Aprildag 2021. Och nu, kära ni, våra kära ljusarbetarbröder, går ni in i er egen. Det är helt underbart att se er flytta in i er nya värld.

Det är underbart att se er förändras, se er uppfylla ert öde, att få observera er magiska transcendens. För alla ni är Kristus, den levande Gudens son. Kristusmedvetandet har kommit till jorden med er.

Och det är precis vad ni planerade för er själva. Ni lever nu medvetna om ert Kristna Själv, medvetna om vilka och vad ni är. Ni vet att ni är förkroppsligade aspekter av skaparen. Ni vet att ni själva valde att ge er den här upplevelsen.

Ni vet att ni är här på planeten jorden i det stora dramat av uppvaknande, i det stora scenspelet för avslöjande, för att hjälpa mänskligheten att komma ur sin djupa förtrollning, ur sitt mörka indoktrinerade tillstånd.

Ni kom till det materiella riket för att leva inom begränsningarna och känslorna av ett förplanerat liv. Begränsningar och känslor som inte finns i det himmelska riket. Begränsningar och känslor som ger den nödvändiga kontrasten för att kunna växa och expandera djupare in i kärlekens vibrationen.

Som vi ofta sagt så är jordens planet en av de mest utmanande. Inte bara det att jordiska människor inte har något minne av sin Gudomlighet, utan de indoktrineras också till att ha ovänliga, irrationella och kränkande beteenden.

Det är så denna värld är gjord. Endast de modigaste Själarna kommer till jorden. För Jorden har förvandlats till en fängelseplanet. De mörka, den djupa staten, de som spelar de onda rollerna, ger den mycket onda och omoraliska bakgrunden mot vilken ni kan renodla er Gudomliga natur. Och de har lyckats ge er denna kontrast, alltför bra.

Jorden befinner sig i, som ni nu inser, ett spel mellan ljus och mörker, mellan gott och ont, mellan kärlek och rädsla, mellan äkta ärlighet och falsk korruption.

I hela universum finns en känsla av tillhörighet, en känsla av identitet, en vetskap om att alla Själar är en aspekt av Gud, medan vi på jorden känner oss helt ensamma. Separation och dualitet är det som gäller.

Och för att ge bränsle till vår isoleringseld, så är vi programmerade till negativa och livslånga trosuppfattningar och beteenden. Beteenden som ytterligare isolerar oss, för de ger oss motstånd till våra bröder, och håller oss på avstånd från dem.

Vilken otroligt utmanande upplevelse är inte den här planetens jordeliv. Och hur mirakulöst väl ni har navigerat på er heroiska resa. Detta jordiska liv är verkligen en hjältes resa. En resa som kommer att främja er kärlekskvot, vilken kommer att lyfta er och alla era bröder uppåt på stegen av frekvens och vibration.

Och när planeten jorden och mänskligheten stiger upp ur sin lågfrekventa inblandning, lyfter de upp hela universum, hela galaxen. För dit en går, går alla. Vi är djupt kopplade till våra mänskliga och galaktiska bröder, av det vi kan kalla utomjordiskt.

Mänskligheten tycker att utomjordingar är annorlunda, då de har överlägsna krafter och förståelse, som om de lever ett magiskt liv bortom det materiella riket.

Egentligen är vi och de desamma. Vi drivs alla av källans energi. Vi är alla aspekter av Gudomligheten vilken vi uttrycker som varelser i det materiella riket. Uttrycker oss i form. Vi upplever planeten jorden genom ett förplanerat liv.

Varför är det viktigt att leva ett förplanerat liv. Varför är det viktigt att komma bort från den himmelska lyckan, glädjen, gemenskapen och kamratskapen, till detta jordiska plan av depression, tunga känslor och rädsla.

Det är viktigt för Gudomligheten expanderar alltid. Gudomligheten upplever och växer hela tiden i kärlek och ljus. Vår Gud, och vi, som en aspekt av Gud, törstar efter kunskap. Kunskap om honom, henne, sig själv och kunskap om allt som är och allt som kan vara.

Och vi, modiga själar som vi är, är hans utforskare. Vi är hjältarna som gräver ner oss i ett otänkbart mörker och den djupaste ondska. för att på så sätt visa för vår Själ att vi föredrar kärlek.

Och så, för att navigera detta mänskliga liv, har vi utformat historien om vårt liv. Vi sätter i gång utmaningarna, provokationerna, kollisionerna mellan trosuppfattningar och filosofier så att vi får uppleva det.

Och den här historien av triumf och misslyckande, framgång och förfall har vi tagit till oss för att bli det vi är. Detta har blivit vår historia av offer. Historien som vi vill berätta för varandra om och om igen.

För i den låga frekvensen av mänsklig erfarenhet vill vi verkligen dela med oss ​​av vår historia. Det är sättet att kommunicera på mellan tredimensionella människor, som sover djupt i det indoktrinerade stadiet av sina liv.

I vår önskan om validering och förståelse bildar vi offergrupper. Vi springer till anonyma möten och hävdar att vi är alkoholister, att vi är drogmissbrukare, att vi är offer för andras narcissistiska beteenden.

Och när vi gör så, blir det vi hävdar allt mer vår verklighet. Människolivet har formats så att det som hävdas blir heligt, och det heliga blir då av ondo.

Men nu är det dags att lämna vår historia bakom oss. Den har tjänat sitt syfte. Vi har navigerat livet genom filtret av förvirring som den historien gav oss. Vi har reagerat på händelser i enlighet med den inblandning vi fick. Och så har vi upplevt mörker, svårigheter, desperation av ensamhet, av smärta och falska övertygelser.

Här på Jorden har Gudomligheten skapat en inversion av livet, mot hur det är i himlen. Här på Jorden kämpar aktörerna av mörker och ljus, de onda och de goda själarna mot varandra, av sin lojalitet mot mänskligheten. Och i denna tid av det stora uppvaknandet, för att väcka oss, så har denna inversion blivit mer och mer extrem.

Och mänskligheten, som är djupt förankrad i den lågt vibrerande tredimensionella frekvensen av rädsla, måste ta sig ur denna dröm, denna stora utmaning som man designat åt sig själva.

Det är verkligen en utmanande uppgift. Och ändå volonterade ni för att komma hit. Och ni själva på er djupaste nivå, i er Själ, har tagit fram upplevelsen.

Det är svårt för mänskligheten att inse. Man hävdar att man aldrig skulle ha valt sådana svåra föräldrar, ett sådant offrande, sådan sjukdom och katastrof.

Ändå var det faktiskt det ni gjorde. Och många av er ville göra livet ännu svårare. Det var stor konkurrens om funktionshindrade kroppar, för upplevelsen av att vara blind, döv, sjuk eller lida brist.

Ni och era guider planerade denna upplevelse medan ni var i det himmelska riket. Och där var ni lyckliga och kände att ingenting kunde eller skulle störa er.

När vi, era bröder bortom slöjan, tittar på er, så är vi förvånade över er framgång. För många av er verkar det inte som om ni lyckats. Ni är slitna och trötta på er jordiska vistelse. Ni är trötta på hatet, ilskan, motståndet, den sänkande negativitet ni har upplevt.

Fast kära ni, ni har lyckats. Ni kom till jorden för att vara sändare, omvandlare av ljus. Ni kom från en högre vibrationsnivå till denna planet för att utstråla kärlek till era bröder, för att hjälpa dem att bryta sig ur sin förtrollning, och trots alla utmaningar så har ni gjort just det.

Detta jordiska drama är just ett drama, en tragikomiskt scenspel. Jorden är en konsertsal, dit Själarna kommer för att spela upp de livshändelser de planerat åt sig själva.

Att uppleva de kontroversiella utmaningarna av olika tankesätt, att veta hur det är att leva med sjukdom, att hamna i fängelse, att torteras och drabbas av slängar och pilar från upprörande omständigheter.

Och därigenom utveckla kärlek och medkänsla för sig själva och sina bröder, som tillsammans är en del av allt som är Gud. Allt som är – är det växande, expanderande, eviga universum.

Ni har lyckats kära ni. För er slutliga framgång var oundviklig. Detta materiella rike ni lever i, detta scenspel ni upplever, har skapat tider och platser för att vissa händelser ska inträffa.

Och ni befinner er nu i en sådan tid och plats i universum. Tid och plats för uppstigning, hör ihop med planeternas gruppering i förhållande till processionen av equinox.

Grupperingen av planeterna orsakar den oundvikliga, ofrånkomliga höjningen av planeten jorden till en högre vibration. Till en högre dimension, till den femte dimensionen av kärlek.

Ni, ljusarbetare och stjärnfrön kan känna det i era hjärtan, i själva era varelser. Ni känner den nyfunna lättheten i stegen, synkroniciteten i glada sammanträffanden, sammankomster med likasinnade.

Var vid gott mod, kära hjärtan, kära själar, för ert bästa så är ert ljus, er upphöjning här, ni trancenderar helt magiskt från er jordiska upplevelse av rädsla.

Och när ni går framåt och efterlämnar er inblandning och dysfunktion, så återstår det bästa som ännu inte har kommit. Ja, vi vet det verkligen i våra hjärtan, och det underbara är att det bästa återstår.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...