Aita Kanaliserar sitt Högre Jag, 10 mars 2021

 

Aita Kanaliserar sitt Högre Jag, 10 mars 2021

THE END OF THE GREAT DECEPTION Aita Channeling Her Higher Self – March 2021

THE END OF THE GREAT DECEPTION Aita Channeling Her Higher Self – March 2021

Så här är vi i mars 2021, Gudomliga varelser, Själar, fragment av Gud förankrade i mänskliga kroppar. Och vi befinner oss i tiden för det stora uppvaknandet, tiden för avslöjandet av det stora bedrägeriet som har förövats mot mänskligheten. Låt oss idag sammanfatta vad det stora bedrägeriet är.

Det är verkligen mycket enkelt. Vi människor här på planeten jorden har lärt oss att tänka på oss själva som dödliga, syndiga, hatfulla, våldsamma, oärliga och lättsinniga. Vi är inte tillförlitliga, vi ljuger, vi fuskar, vi är i oss själva onda och omoraliska.

Vi måste frukta varandra för vi är terrorister som sannolikt använder olagligt våld, vi kommer sannolikt att mörda varandra och skapa kaos och förödelse överallt. Det är hur vi har skapats. Vi kan inte hjälpa det. Vi är onda i oss själva.

Inte så, inte alls så. På den här jorden, vid denna tidpunkt, sover vi djupt, vi befinner oss i trans och lever ut de svåra, negativa händelser som har skapats för oss att uppleva.

Ja, det finns mycket mörka, onda människor i vår värld som har skapat det onda som omger oss, men de är inte människor. De är konstruerade på ett annat sätt, de har olika mål och en annan idé om livet än vi människor. Och de använder oss som foder, energikälla och mat.

Mänskligheten har fått höra att den har utvecklats från apor. Att den skapades av naturligt urval. De människor som hade de starkaste, kraftigaste attributen överlevde och förökade sig genom tidsåldrarna. Förändrades med tiden från neandertalmänniska till nutidens mänsklighet.

Så historiker har sökt efter vad de kallar den saknade länken.

Det vill säga vilka olika stadier som mänskligheten har gått igenom för att utvecklas från stenåldersjägare till de sofistikerade varelser som de är idag.

Det finns ingen saknad länk eftersom mänskligheten inte utvecklades spontant på denna jord. Människan skapades. Vi har lärt oss att tro att vi är de enda varelserna som finns på jorden och i själva verket de enda varelserna som finns i universum. Vi är allt som finns och allt som kommer att finnas. Vi har faktiskt miljontals galaktiska bröder. Och det är våra galaktiska bröder som skapade oss.

Olika utomjordingar, genom tiderna, kom till jorden och tog primaterna som var här, de blandade dem med sitt eget DNA och skapade så människor, skapade oss.

Vi har inom våra fysiska kroppar Draco-Reptiler, Pleiader, Arkturier och andra utomjordingars DNA. Under evigheter i provrör användes de bästa av dessa artegenskaper för att skapa våra fysiska kroppar, för att skapa den mall som rymmer vår Själ.

Och vi är bara en av de arter som bor här på jorden. Svårigheten är att vi alla ser likadana ut, vi ser alla mänskliga ut, så vi antar att vi alla är mänskliga. Det är vi inte.

Det finns också en ras av draco-reptiler. De är de verkliga terroristerna, de är de onda, de våldsamma, de onda varelserna som lever av vår rädsla.

Medan vi till vår natur är snälla, kärleksfulla och fridfulla dyrkar de tortyr, katastrofer, smärta och framför allt älskar de vår rädsla. Vi matas av kärlek och energiseras av glädje. De matas av vår rädsla och energiseras av hat och död. De dricker bokstavligen vårt blod. De behandlar oss och våra barn som labbråttor, som nötkreatur, som de dödar och lemlästar och äter efter behag.

Och detta är det som var tänkt att vara av Gudomligheten själv. Vi pratar om djävulen, om det onda. Vad är ondska? I vår värld, här på planeten jorden idag. Det är dessa draco-reptiler som är onda.

Vi tillber Gud och vår natur är att vara kärleksfulla, snälla och empatiska. De dyrkar djävulen, död och smärta.

De matas av vår rädsla, förvirring och förtvivlan som genereras av krig, tortyr, hungersnöd, pest.

Detta materiella rike, detta fysiska universum som Gud skapade, är ett vibrationsfält, ett fält med olika frekvenser. Planeten jorden har en mycket låg frekvens som inte tillåter kärlek att komma in.

Det är medvetet utformat så, för om vi insåg vår sanna potential som heliga varelser, som kraftfulla Guds söner, kunde vi inte leva igenom denna mycket svåra mänskliga upplevelse.

Om vi visste storheten i våra förmågor skulle vi skratta åt indoktrineringen, åt de kontrollerande reglerna och förordningarna, åt grymheterna, åt de begränsningar som ålagts oss. Så, vi har inget minne av vår storhet och vibrationsfältet vi lever i på planeten jorden tillåter oss bara att uppleva och förstå det som vi ser runt omkring oss.

Vi vet ingenting om vår större himmelska existens, om de heliga delarna av oss som fortfarande lever i himlen, bortom glömskans slöja.

Våra onda bröder, draco-reptilerna är på en annan frekvens än oss. De ser hur snälla och empatiska, hur känsliga och omtänksamma vi är, hur tillitsfull vår natur är och de använder det mot oss.

Så de skapade pengar som vi kanske känner brist på, och de använder pengar för att muta och korrumpera oss för att göra vad de vill, för att tänka de tankar som de vill att vi ska tänka, för att skapa den miljö och den samvetslösa och principlösa värld som vi nu lever i.

Och så skapades de olika och många skikten i vår regering. Varje skikt köptes av skiktet ovanför. Så dikterade monarkerna aristokratiskt beteende, aristokraterna mutade politiker och advokater och de tvingade i sin tur polisen och byråkratin att göra sitt grymma och omänskliga arbete.

De avlivade de heliga, de avlivade de kloka och andliga kvinnorna och kallade dem onda häxor. De dödade själarna som bröt igenom för att förstå sin gudomliga natur. De eliminerade guruerna, de stora andliga ledarna. Och de förvrängde andligheten till dogmatisk religion.

Och mänskligheten förstod inte sanningen. Mänskligheten trodde att han och hans medmänniskor hade skapat det kaos, den ovänlighet och förvirring som finns här på jorden idag.

Och varför existerar denna situation? Varför lever vi genom sådan smärta? Varför har rädsla varit vår främsta känsla och varför har flödet av kärleken, som vi verkligen är i djupet av våra själar, hållits borta från oss? Varför måste vi leva i en så lågt vibrerande, svår värld?

Detta är det stora bedrägeriet. Vi är här för att bygga upp oss själva, för att öka vår andliga förmåga, för att växa till oss i kärlek och ljus, i empati, i fred och glädje.

Som vi ofta har sagt, hur kan du veta vad svart är innan du ser vitt? Hur kan du känna sann, djup kärlek innan du lider stort ont, mörker och rädsla? Det är vad vi är här för att göra. Vi är här för att uppleva rädsla och för att övervinna vår oro och ångest.

Planeten jorden är en fantastisk scen som upprättats av Gudomligheten själv. Vi är skådespelarna. Det finns dåliga skådespelare och bra skådespelare. Våra kontrollerande bröder är de dåliga skådespelarna. Vi människor är de bra skådespelarna. Vi har kommit hit till jorden för att delta i den stora Shakespear-tragikomiska pjäsen om gott mot ont.

De dåliga skådespelarna ger det onda, frestelsen, genom den upplevelse med vilken vi förfinar vår kärleksfulla natur till större och större höjder av kärlek och förståelse. Detta är vad djävulen, ondskan gör. Det är gobelängen av negativa erfarenheter och begränsande händelser mot vilka vi utvecklas till större och djupare andlighet.

Och nu har den stora teaterpjäsen nått tiden för uppvaknande. Många av oss stora Själar förankrade i mänskliga kroppar har upplevt tillräckligt med smärta, tillräckligt med mörker och rädsla och det är dags för oss att återvända till kärleken.

Och så förs de mörka, de onda fram till ljuset. Det onda imperiet faller sönder, mörkret tappar kontrollen, de korrupta avslöjas.

Den mänskliga rasen vaknar upp till sin Gudomlighet. Stora tider väntar kära ni. Stora tider ligger framför er. Vi går in i en ljus och vacker ny värld. Där kärlek råder överlägset. Där vi empatiska, kärleksfulla, snälla, omtänksamma människor kommer att ha gemenskap och kamratskap med varandra.

Där vi ska göra och vara vad vi älskar. Där vi kommer att skratta och dansa och hitta sann glädje, himmelsk frid, visdom och urskiljning. Vi går in i kärlekens vibrationer.

Krig, hungersnöd och pest och sjukdomar kommer att vara borta. De har tjänat sitt syfte. Dracos reptiler kommer att tas bort. De är också av Gud och de kommer att följa sin egen gudomliga väg till förlossning i en annan galax, ett annat universum.

För Guds materiella rike är verkligen stort. Det är en plats där mörkret och ljuset tävlar tillsammans, där Själar i fysisk form kan uppleva annat än den lyckliga, himmelska kärleken som är skönheten, glädjen i himmelriket.

Var vid gott humör, var i glädje, ni tar examen på ett exemplariskt vis. Och kära hjärtan, kära Själar, efter att ha levt det mänskliga livet, och övervunnit mörkret. Det bästa är kvar. Ja, det bästa är fortfarande kvar.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Avsnitt för bifogade filer

Förhandsgranska YouTube-videoklipp THE END OF THE GREAT DECEPTION Aita Channeling Her Higher Self – March 2021

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...