Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 12 april 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

12 april 2021

Denna underbara dag i april 2021 har vinterns snö och stormar passerat, våren är kommen och naturen förnyar sig inför blomningen under de vackra sommardagar som kommer.

Och vi är mitt i det stora avslöjandet, mitt i det stora uppvaknandet. Precis som snön och vinterstormarna måste rensas bort innan våren kan komma, så måste korruptionen, oärligheten, bedrägligheten hos makten och dess hantlangare avslöjas och tas ned, innan vår underbara nya femte-dimensionella värld kan träda in.

Vi rör oss oundvikligt, obevekligt in i den femte dimensionen och det krävs vissa skeenden för att få till denna möjlighet.

För det gamla systemet och dess skrupelfria makthavare kan inte avlägsnas förrän alla korrupta och livs-negativa pålagor de utsatt mänskligheten för, blir synliga.

Och avslöjandet av kontrollsystemet och de korrupta regeringarna är den fas i vår uppstigning som vi befinner oss i. Vi är med i en stor scenföreställning. En pjäs som bokstavligen satts upp av ljusstyrkorna för att visa mänskligheten dualiteten, trolösheten, det grymma och straffande, stressiga, perverterade system den levt under.

För, att väcka upp mänskligheten ur dess djupa sömn, ur dess hypnotiska tillstånd, är en riktig utmaning. För den är djupt programmerad till att tro på berättelserna, propagandan, orden den matas med av sina kontrollörer, dag efter dag.

Och makten berättar verkligen en till synes logisk, smart och skrämmande historia om mänskligheten. Även om narrativet är motsatsen till sanningen, så är berättelsen så listig, så oärligt slingrande att den verkar vara sanningen.

Så sanningen har blivit omkastad. Mänskligheten, som är heliga aspekter av Gud, gnistor av Gudomlig Essens, har fått veta att de är värdelösa, inkapabla, sjukliga varelser som inte kan ta hand om sig själv. Som behöver en auktoritet för att kontrollera våld, sedefördärv och sjukdom, och inhumanitet som annars skulle uppstå.

Vi har verkligen levt i en omkastad värld, där det som är bra för mänskligheten har påståtts vara dåligt, och det som är dåligt har påståtts vara bra.

Vad krävs för att träda in i den femte dimensionen? Det är egentligen mycket enkelt, mänskligheten måste göra det som skulle vara naturligt för den om dess framskridande, dess uppstigning till den femte dimensionen inte varit undergrävd.

Den femte dimensionen skulle visa sig snabbt om mänskligheten bara levde i sin högsta upprymdhet i varje ögonblick. Välj glädje, välj glädje, välj glädje och välj sedan glädje igen.

För, när vi är i glädje är vi i linje med vårt hjärtas önskan. Negativa känslor och känslor av rädsla kommer när vi tänker, talar eller uppför oss på ett sätt som står i motsats till vår natur, i motsats till vår Själs önskan.

Och det är precis vad vi gjort i många gångna århundraden. Vi har blivit manipulerade och manövrerade av dem som inte har vårt högsta bästa i sinnet.

Livet i detta vackra Universum där vi vistas handlar om frekvens och vibration. Vi människor på planeten jorden uppför oss idag i enlighet med den frekvens vi befinner oss i, och vi befinner oss i en mycket låg frekvens, den lägsta som vår version av kännande varelser kan tolerera.

Den frekvensen tillåter oss inte att leva genom vårt hjärt-center. Sinnet, logik, vetenskaplig intelligens, vetenskap, dyrkas. Och vår intuition, vår Gudagivna tillgång för att kunna leva i kärleksvibrationen har ignorerats och tryckts undan.

Och, inte bara har mänsklighetens regeringssystem blivit perverterat, utan mänskligheten själv har fördummats. Potentiellt är den version av människor som vistas på jorden idag mycket kraftfull.

Så kraftfull, att om mänskligheten insåg sin potential, skulle den femte-dimensionella världen vara här på nolltid. Mänsklighetens potential, dess makt ligger i dess Gudomlighet, i Själen, den gnista av elektromagnetisk käll-energi som är förskansad i dess hjärta.

Detta har också blivit undergrävt. Den genomsnittliga tredje-dimensionella människan har mindre än 5% av sin potentiella Själs-kapacitet inom sig. Själs-övertäckning och biologisk implantering, mikrochips har använts för att begränsa människan andligt och intellektuellt. Kemikalier, droger och gifter har använts för att fördumma människor.

Mänskligheten är så kraftfull därför att den kan och verkligen skapar resultat omedelbart, med sina tankar och ord. Det spelar ingen roll vad verkligheten är, det som spelar roll är tron på den verkligheten. Uppfattningen om vad som pågår är viktigare än vad som verkligen pågår.

Och den uppfattningen kommer från mottagen information och den berörda individens nivå av förståelse. Vid den mycket låga nivå av Själs-insikt som majoriteten av mänskligheten manövrerats in i, befinner den sig i en dimma.

Den kan inte se klart, för den lever i den rädsla som tankekontrollen har genererat. Den rädslan styr dess övertygelser, den rädslan har tagit över mänskligheten till den grad att allt den kan tänka på är sin dödlighet och det hemska i en förestående död.

En död som till varje pris måste undvikas, en död regeringen kan rädda den från. Hur perverterad är inte den synen? Ändå är människans verklighet ett resultat av dess tänkande.

Att fokusera på det förflutna bevarar det förflutna, därför att universum ställer om sig för att passa vår verklighet. Vår version av mänskligheten på planeten jorden utformades, i den låga frekvensen i planeten jordens miljö, för att ha ett starkt minne av det förflutna och att leva i en offermentalitet.

Den offermentaliteten, med sinnets lag, innebär att de tankar offret har, skapar den fortsatta offer-historien i den holografiska verklighet i vilken varje person lever.

Det förflutna är borta, det har övat oss, det har varit vår historia, det har tjänat sitt syfte. Att koncentrera sig på det, återbesöka våra sorger, leva det förflutna i våra tankar, kommer att ge oss mer av detsamma.

Då jordens frekvens stiger, då planeternas orientering häller högre frekvenser av kärlek över mänskligheten, är det nu möjligt för oss att resa oss över vårt programmerade, lågfrekventa rädsloparadigm.

Så, låt oss koncentrera oss på det goda, det spännande, det glädjefyllda. Låt oss i vår fantasi se hur vi skulle vilja att vår nya och kärleksfulla värld ska vara. Låt oss stötta varandra i vårt sökande efter själv-uppfyllelse.

För, det är så vi skapar vår framtid. Vår förflyttning in i den framtiden är oundviklig. Låt oss utforma den i våra tankar och handlingar som vi vill att den ska vara. För den kan inte vara något mer, eller något mindre, än vi föreställer oss.

Vi människor är mottagare och sändare av information. De informationskällor vi lyssnar på är föda för våra fantasier. Vi kan lyssna på orden av jämmer och elände. Eller, vi kan veta att allt är väl i denna stora tid av uppvaknande, allt går precis som det Gudomliga har förordnat.

Och i det vetandet, i den tilliten, när vi avfärdat negativa, rädslofyllda tankar, kan vi fylla våra sinnen med de tankar och idéer vi vill vidmakthålla.

De mörka, makterna idag, älskar att styra vårt samhälle så att de kan nära sig på vår negativa energi. Vår rädsla är deras förtjusning. De skapar och betonar negativa händelser på nyheterna varje dag. De vet att de människor som lyssnar på dessa nyheter kommer att leva i rädsla och bestörtning.

De vill inte att vi ska leva liv i inspiration och glädje, vilket är vår inneboende natur. Men, allt är väl för vi rör oss in i en era där vi bara kommer att leva i denna kraftfulla inspiration och glädje, denna massiva Guds-energi som finns inom oss.

Denna Guds-energi, detta Gudomliga medvetande är vår styrka, det är verkligheten med vårt Sanna Själv. Vi behöver inte be om den för den finns inte utanför oss. Det är styrkan vi har inom oss.

Låt oss föra vår Själ tillbaka till vårt kroppstempel genom att erkänna den, genom att tala med den som likar. Inte som underdåniga petitionärer som ber om hjälp från en högre auktoritet.

Vår Gudomliga verklighet är vår styrka. Låt oss beordra den med auktoritet. Låt oss upprepade gånger under dagen säga: ”Jag beordrar min Ande att ge mig mer livskraftsenergi”.

Eftersom tankar på det förflutna för oss till vårt sinne, till vårt intellekt snarare än hjärtat, låt oss beordra vår Ande genom att säga: ”Jag beordrar min Ande att ta tankarna ur mitt huvud och lägga dem i mitt hjärta”.

Vi har rätten att beordra, att styra vår ande som vi vill. Vi har rätt till hälsa, lycka, glädje, uppfyllnad och självförverkligande. Låt oss informera vår Ande om våra önskemål som de likar vi är.

Hur välsignade vi är att Anden är vi, utanför vår tillfälliga mänskliga form. Den Anden, i all sin kraft och härlighet är vårt eviga Sanna Själv.

Och som vi säger varje dag, det bästa har ännu inte kommit, kära bröder. Ja, det bästa återstår fortfarande, då vi går i spiral upp till den femte dimensionen

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...