Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 20 november 2020

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 20 november 2020

PLANET EARTH, THE TRAINING SIMULATOR PROGRAM FOR HUMANITY TO LEARN GREATER LOVE Aita 11-2

 

Idag den 20 november 2020 fortsätter skiftet av planeten jorden från den tredje dimensionella rädslans frekvens. Justeringen av planeterna, processionen av dagjämningen har nått det stadium där ingenting kan stoppa det som händer på planeten jorden idag.

Vi är i slutet av en epok, slutet av en era. Planeten jorden, fängelseplaneten, träningssimulatorprogrammet för mänskligheten för att lära sig större kärlek, rör sig ut ur sin tunga förankring i den låga rädslofrekvensen.

Denna värld har inte varit en lycklig plats. Det var inte meningen att det skulle vara så. Vi människor, Gudomliga Själar förankrade i mänskliga kroppstempel, gick frivilligt med på att komma hit för att uppleva det som inte var.

Det finns bara kärlek. Kärlek, ren gudomlig Agape-kärlek är vad vi, vad våra själar verkligen är. Gud är kärlek, flödet av den Gudomliga elektromagnetiska energi som driver allt som är, det andliga och det materiella.

Gud är som ett hav av medvetande. Vi Gudomliga Själar är som en droppe vatten i havet av Guds medvetande. Vi är fragment av Gudomligt väsen, partiklar av medvetandet som animerar världen.

I vårt mänskliga varande har vi tagit en utmanande resa. För planeten jorden och det mänskliga tillståndet skapades för att Gudomligheten, för att vi, som de värdefulla partiklar av Gudomlighet som vi är, ska uppleva det motsatta av kärlek, det vill säga rädsla.

I Änglarnas himmelska verklighet finns det inget annat än kärlek. Kärlek är allt som är, kärlek genomsyrar allt som är, kärlek är medvetande, helig medvetenhet, Gudomlig koppling. Kärlek ansluter till kärlek, Guds fragment ansluter till Guds fragment, människor ansluter till människor i helig resonans.

Ändå har också kärleken mer att uppleva, mer att lära sig. Och så skapades det materiella riket, universum och planeten jorden. Människokroppar skapades för att de skulle kunna vara en kommunikationsenhet för Själar för att ansluta sig till varandra i denna jordiska vibration.

I Andevärlden är vi själar alla en del av en stor och underbar enhet. Vi är telepatiska, vi är ett i vår kunskap och vårt vararande och älskande. Vi är fyllda av glädje och lycka, frid och tacksamhet. Detta är de Gudomliga egenskaperna hos Gud, hos Medvetandet.

Ändå ville det Gudomliga, Allt Som Är, Gud, expandera, uppleva det som inte var. Och så uppstod planeten jorden och den mänskliga resan.

Här på jorden skulle en dröm, en mardröm genomlevas. Rädsla, den motsats till kärlek som verkligen inte existerar, skulle upplevas. Och så skulle allt vara upp och ner och motsatsen till vad som verkligen var sant.

Och så, det som var kärlek skulle framstå som rädsla, och det som var rädsla var att framstå som kärlek. Attributen av kärlek, glädje, salighet, medkänsla, frid, tacksamhet, visdom, urskiljning, skulle läggas åt sidan och attributen av rädsla skulle ta deras plats.

Rädsla, med sin ilska, hat, svartsjuka, förbittring, skuld, skam och mer negativa känslor, skulle upplevas på djupast sätt.

Hur kan man veta hur det är att vara rik, om man inte har upplevt fattigdom? Hur kan man känna till hälsans värde innan man har känt sjukdom? Så är det med kärlek och rädsla.

Och så skapades träningssimulatorprogrammet för planeten jorden för att mänskligheten skulle uppleva rädsla. Och kontrollörerna, skuggregeringen, illuminaterna kom till, de kom till planeten jorden för att spela mörkrets roll, djävulens, satans roll.

De skulle vara lärare av rädsla. De skapades hjärtlösa, för de skulle manipulera och manövrera mänskligheten, kontrollera dem, tortera dem psykiskt och fysiskt för att sätta dem i rädsla.

Det är konstigt att säga efter alla de fruktansvärda och utmanande upplevelserna och de negativa känslorna vi har upplevt på vår mänskliga resa, det är konstigt att säga, men inget fel hände någonsin här på planeten jorden.

Vår mänskliga resa från rädsla till kärlek är vad vi kom till jorden, med glädje i våra hjärtan, för att uppleva. Här har vi levt i bryderi och förvirring.

Våra kontrollörer har lärt oss att tänka tankarna som de har indoktrinerat oss till genom upprepning och hypnotiska suggestioner. På vår mänskliga resa genom livet tog vi på oss den kulturella moral av de som födde oss genom sina ofta upprepade ord och fraser.

Vi lärde oss att tänka illa om oss själva, vi lärde oss att tro att vi var syndiga och otillräckliga på alla sätt. Vi blev nedtryckta av spydiga uttryck, svartsjuka kommentarer, sårande tvång från våra väktare.

Vi lärde oss att frukta alla omkring oss. Håll dig säker, kör försiktigt, gå inte ut i mörkret, bär en pistol, kämpa i krig, bekämpa abort, bekämpa övergrepp. De subtila och inte så subtila uttalanden som utgjorde vår verklighet.

Åh ja, vi har upplevt rädsla. Vi har på ett exemplariskt sätt genomlevt vår utmanande och farliga mänskliga resa. För kontrollörerna hade verkligen inget hjärta.

De har hällt gift över oss på alla möjliga sätt. Alla våra system, statliga, religiösa, banker, medicinska och pedagogiska har utformats för att förvirra oss, förgifta oss och hålla oss i slaveri och okunnighet.

Vi har varit som lamm som har letts till slakt, som nötkreatur som vallats på detta sätt och det efter våra kontrollörers infall, de som spelar Satans roll.

Och för att åstadkomma detta gjordes planeten jorden till en fängelseplanet. Hon och hennes mänskliga invånare skulle existera i en låg vibration, där kärleken i sin verkliga agape-form inte kunde nås.

Detta är då den tredje dimensionella rädslofrekvensen som vi människor har upplevt under denna jordiska resa. Kärlek kunde inte nås för den negativa indoktrineringen skapade egot för mänskligheten.

Egot, som är vår självkänsla, vår känsla av självförtroende, av självbetydelse. Egot som är tankarna och idéerna hos dem som förde oss till denna värld och sedan utbildade oss till deras rädslofyllda världsbild.

Och under ledning av egots filter navigerar vi vår mänskliga resa. Hur förvirrande, hur förbryllande, hur omöjligt är det inte? Vi lever vårt mänskliga liv enligt våra föräldrars och vårdnadshavares mystiska ledning under de förvirrande reglerna och föreskrifterna hos våra mörka kontrollörer, under ledning av satans djävul.

Inte konstigt att det mänskliga tillståndet är så utmanande. Ändå är det också ganska underbart. För det är genom denna träning, genom att leva genom detta helvete på jorden, som vi har vuxit oss till större kärlek.

Vi har uppnått det som vi tänkte uppnå. I mänsklig form har vi förkastat vårt ego, granskat våra tankar och idéer, ifrågasatt allt och brutit igenom till den kärlek som vi verkligen är.

Vi har anslutit oss till vår Själ och lämnat sålunda vår mänskliga träning. Vi är nu medkänsla, visdom, urskiljning, fred, glädje, lycka, tacksamhet och vi känner äkta agape, Andlig kärlek flyter genom oss.

Ja, allt går bra på planeten jorden idag. Ingenting kan stoppa det som händer nu. Mänskligheten återvänder till kärlek efter att ha genomfört sitt uppdrag klanderfritt.

Det stora avslöjandet av bedrägeriets uppfattning om planeten jordens resa är nära. Planeten Jorden utformades som en plats där rädsla kunde upplevas i förnedringens och smärtans djup.

Och så har det varit, och så tar vi stora Själar examen, vi återvänder till kärlek. Planeten jorden rör sig oundvikligt och obevekligt ut ur den låga tredjedimensionella frekvensen, tillbaka till den femte dimensionen som stöder kärleksfrekvensen.

Hur fantastiskt, hur underbart är det inte. Vördnad och glädje fyller våra hjärtan, för vi vet att allt är bra. Vi är Gudomliga Själar, andar som fortsätter för evigt. Vi är eviga och vi är allt större och har mer förståelse för vår jordiska mänskliga erfarenhet.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...