Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 12 november 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 12 november 2021

God dag på er kära vänner, kära ljusarbetare här på planeten Jorden, under det stora uppvaknandet år 2021. Och så är den stora prövningen under denna november månad att framskrida så som det behövs.

Makthavarna sprider fortfarande samma gamla tröttsamma, osanna historia. Nyheterna är fortfarande fyllda med våld och hat och död, om mänsklighetens brutala och sadistiska natur, om skjutningar och bombningar och grymheter.

Ändå ser inte majoriteten av mänskligheten sådant våld och sådana grymheter i sina dagliga liv. Som vi ofta har sagt, så är mänskligheten i grund och botten vänligt sinnad. Mänskligheten är i grund och botten human.

Så varför koncentrerar sig media, massmedias nyheter på det negativa, fyller upp sina reportage med scener från kaos och katastrofer, med bilder av hat, skjutningar och skadegörelse, som stöttas av mörka färger och höga oljud, av ilskna ord och tunga explosioner?

Detta, kära ni, är hjärntvätt. Men våra tankar kontrollerar vår verklighet. Och vad påverkar vårt tänkande? Vad styr våra tankar till fredliga, glädjefyllda, kärleksfulla, medkännande frekvenser? Eller till en lågt vibrerande, ilsken, hämndlysten frekvens av rädsla?

Det här är bilderna vi ser. Detta är varför vi så ofta får rådet att spendera tid i naturens frid och lugn. Detta är varför våra själar lyfts upp, vår kärlek ökar, när vi ser vackra målningar, ser på upplyftande filmer, spenderar tid med våra stöttande nära och kära.

Blunda en stund och föreställ dig att du för din inre syn ser något vackert, något upplyftande – ditt husdjur, ditt barn, en nära anhörig, en skog, havet, blommor, fåglar, träd. Öppna ögonen och du känner dig upplyft av de scener du har föreställt dig.

Blunda nu och se en scen av krig, död, blodig katastrof. Föreställ dig en skjutning, ett barn som får stryk, en fängelsemiljö, svält och extrem fattigdom. Ditt humör, din vibration sjunker ner i sorgsenhet, ilska, rädsla, en önskan om hämnd och tankar på bestraffning för de grymma förövarna i dessa smärtfyllda bilder.

Ifall man inte är en extremt högt vibrerande varelse som kan hålla sig kvar i kärleksvibrationen oberoende av vad som sker runtomkring sig, så sänker man sin frekvens och faller ner i fruktan när man iakttar sådana scenarier och föreställer sig sådant aggressivt våld.

Därför är det så att de bilder vi ser, de bilder vi minns från det förflutna, avgör vårt tänkesätt, styr våra tankar. Och detta är hur makthavarna under århundradenas lopp, under tusentals år, har kontrollerat mänskligheten.

Det här är varför de som ser på massmedia manipuleras till rädsla. Media, TV, radio och tidningar har tagits över av makthavarna, av de som spelar djävulens roll i detta storslagna skådespel, som är upplevelsen i planeten Jordens klassrum.

Och detta är allt du hade för avsikt att vara när du befann dig i ditt himmelska, kärleksfulla enhetsmedvetande och planerade ditt livs händelser. För du är en gudomlig själ, en vattendroppe i Guds hav, i kärleksmedvetandet.

För Gud är kärlek, Gud är den elektromagnetiska energi som driver Universum, samt allt som Universum omfattar. Din själ som finns förskansad inom din mänskliga kropp, din farkost som låter dig kommunicera i den materiella sfären, din själ, är en del av självaste den storslagna gudomligheten.

Kom ihåg varför du kom till den här planeten Jordens materiella sfär. Det var för att expandera ditt medvetande och genom att du expanderar ditt medvetande, så expanderar din individualitet, samt mänsklighetens kollektiva kunskap, kärleksfrekvensen hos allt som Är, hos Gud.

I det himmelska, kärleksfulla enhetsmedvetandet, förekom det bara lite expansion i egenskap av en själ. Salighet styrde dagen och i jordiska termer, för det finns ingen tid i himlen; hundratals, tusentals år kunde passera i kärleksfull frid och salighet.

En oändlighet av detta obeskrivliga tillstånd låg framför er. Och detta är det naturliga tillstånd som är ert underbara arv och till vilket ni alltid kommer att återvända. För det finns inget ”helvete” förutom här på Jorden.

Varför skapades då den lågt vibrerande Jorden med dess våld, dess hat, dess ondska? Du, tillika med dina mänskliga bröder och systrar, skapade den för att kunna expandera ert medvetande.

Ni åt från det godas och ondas träd och genom att göra det, så expanderade ni det himmelska medvetandet, den himmelska förståelsen. För att på djupet förstå kärlekens obeskrivliga, underbara kraft, så beslöt ni att ni behövde få uppleva det motsatta, och det är att dyka djupt ner i fruktan.

Under årtusenden av mänskliga livstider har ni gjort det. Under era tusentals reinkarnationer har ni gått igenom allt, från stenar till vatten, blommor och träd, djur och fåglar, till att slutligen och äntligen vara människor.

Ni har upplevt allt som finns att uppleva i planeten Jordens klassrum. Ni har varit präster och nunnor, fångar och slavar, torterare och torterade, mördare och mördade.

Och genom att uppleva allt som kan upplevas i denna dualitet hos den ljusa och mörka träningsmiljön, så har ni ökat djupen i er själs medvetande. Ni har utvidgat kärleksmedvetandet, om allt som Är, om Gud. För Gud är kärlek, Gud är det storslagna Jag Är, Gud är allt som Är, kraften som ger liv åt Universum.

Under tusentals år av tid av era reinkarnerande besök till planeten Jorden, så har ni vänt er från narcissism till kärlek. Jorden är en plats där dualitet existerar. I egenskap av människa har ni inte haft något minne av er himmelska existens, inget minne av det enade medvetandet som utgör kärlek.

Och i egenskap av en mänsklig kropp gav ni er själv ett ego, känslan av självbetydelse och behovet av kontroll, vilket ger er en önskan om att få kontroll över andra. Och sålunda gör ert ego det möjligt för er att uppleva dualitet.

Såsom en ung själ styrde egot ert liv. Ni var narcissistisk. I förväntan om ett mänskligt liv önskade ni nöjen, ni älskade sensationerna av smak, doft, beröring, syn och hörsel. I himlen upplevde ni inte undret av matens smak, behaget av sex, glädjen av att kunna se.

Därför gav ni er under flera livstider iväg för ert eget nöjes skull. Samt för att själviskt få vad ni ville ha, så brydde ni er inte om hur ni sårade era mänskliga bröder och systrar. I själva verket så baktalade ni dem, för när ni gjorde det så kände ni er överlägsen.

Men där fanns karmas lag som härdade er till att vända er till kärlek. För genom karmas lag, så var ni tvungna att själv få uppleva allt som ni påtvingade andra.

Det var genom att själv få uppleva smärtan som ni växte till er i förståelse. Ni hade smakat på det godas och ondas träd. Ni utvecklade medkänsla. Ni vände er från makt över andra till kärlek. Ni blev harmonisk, förlåtande gentemot era bröder och systrar.

För nu förstod ni deras smärta. Med denna smärtsamma upplevelse släppte ni behovet av kontroll och manipulerande. Ni rensade er själv från de ingrodda, programmerade, tunga, negativa tankarna och bilderna som hade fyllt upp ert sinne.

När ni vände er till kärleken och healade er själv från ert behov av kontroll, så gav er själ, som stilla hade väntat på att ni skulle uppleva det jordiska livets smärta och glädje, en hågkomst om sig själv till er.

Då kom medkänsla, frid, kärlek och glädje fram. Ni blev en empat. En känslig, kännande människa som hade stor medkänsla och en stor kärlek för alla sina bröder och systrar på deras lidande resa genom det mänskliga klassrummet.

Därför förekommer inga tillfälligheter, livet sker för er och inte åt er. Från er själs gudomliga synvinkel förekommer inget gott, inget ont. Dessa är endast val ni gör för att låta er själ växa till sig, för att främja kärlekens tillväxt, den universella förståelsen, det himmelska paradigmet.

Nu är det dags för mänsklighetens stora uppvaknande för att återgå till sin gudomliga natur. Ni blir en avatar, en manifestation av en gudom, ett uttryck för kärlek i en mänsklig kropp.

Ni återvänder till mittpunkten av neutralitet, av att förstå att inget är bra eller dåligt. Allt ni upplever är ett val som er själ gör här på Jorden för att ge er denna upplevelse.

Därför återvänder ni till kärlek, till det förenade medvetandet i vetskapen om att ni alla är kärlek, alla gudomliga själar som har ett mänskligt liv, en mänsklig upplevelse. En mänsklig upplevelse i vilken ni väljer gott och ont i enlighet med vad er själ behöver för sin tillväxt och utveckling.

Bilderna ni ser och de tankar som följer och som ni har, är alla en del av den mänskliga resan. Ni är faktiskt tappra själar, vilka har gått igenom rädslans djupa, mörka helvete som är planeten Jordens upplevelse.

Nu avslutas den stora illusoriska förnimmelsen för dem av er som har blivit kärleksfulla, omtänksamma, medkännande, harmoniska empater.

Ni återgår till kärlek. Hur underbart det är! Kontrollsystemet som manipulerar er genom hårda och smärtsamma bilder, håller på att brytas ner. Sanningen om illusionen som har pådyvlats er rinner iväg. Den håller på att bli till en översvämning av avslöjanden.

Var vid gott mod, kära ni, för det bästa återstår fortfarande. Det bästa återstår faktiskt, när ni släpper taget om er programmering. När ni föreställer er, drömmer, målar upp er nya värld, det underbara liv som ligger framför er.

Tänk på det, visualisera det, för när ni föreställer er det så skapas er verklighet. Allting är väl, kära ni. Kraftfulla kärleksenergier strömmas ner till Jorden. Ni kan känna dem när er frekvens höjs i er lätta, fridfulla, kraftfulla kärleksvibration. Pulseringar av kärlek lyfter upp er och ovanför Jordens oreda.

Ja, var vid gott mod, allting är väl på planeten Jorden. Ni har smakat på trädet av gott och ont och ni återvänder till kärlek och därmed återstår fortfarande det bästa. Faktiskt, kära vänner, det bästa ska ännu komma.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är sannerligen Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...