Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 9 februari 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 9 februari 2021

Det är verkligen en underbar, fantastisk tid att leva på planeten jorden i mitten av februari 2021. Vi ljusarbetare, stjärnfrön, håller andan i väntan på att massmedias falska information, deras fullkomliga lögner ska avslöjas.

Världen är redo för avslöjandena. Planeten Jorden och dess invånare har i evigheter varit slavar åt en skuggregering, som styrt bakom kulisserna.

Det har inte varit kungarna, drottningarna eller de valda politikerna som har styrt. De som har den verkliga kontrollen är de som har övertalat, mutat, utpressat, hotat och straffat dessa regeringar, för att kunna genomföra sin egen agenda och ge sitt eget budskap till befolkningen.

Det har sagts att pengar är roten till allt ont. Egentligen är det kärleken till pengar, avgudandet som är det onda. Själva pengarna, vilka utmärker överflöd, finns där för att kunna åtnjutas med rätt synsätt och generositet.

Skuggregeringen, regeringen bakom regeringen, uppfann pengar för att kontrollera mänskligheten. Verkligen smart. Och hittills i detta jordiska rike, har pengar tjänat sitt syfte väl.

De mörka krafterna har varit djävulskt smarta och sluga. Majoriteten av mänskligheten vet inte ens om deras existens.

Mänskligheten är så benägen att tro att det som sägs är sant. Att vara inneslutna i mänskliga kroppar och glömma sin himmelska verklighet, är för stora och underbara Själar en verklig utmaning.

För vi människor föddes som sårbara spädbarn, med ett öppet och tomt sinne, redo att lära oss att leva i den nya jordiska miljön. Vi lär oss kulturell moral av det samhälle vi är födda i. Vi får veta hur man ska bete sig, vad som är rätt, vad som är fel, vem som är bra, vem är dålig, vem man ska respektera, vem man ska ta avstånd ifrån.

Vi är, under vår tid som spädbarn och barn, helt i händerna på, och överlämnade till de vars uppgift är att ta hand om oss. De kan bara lära oss det de upplever som sant.

Och de har i sin tur undervisats av sina föräldrar och förfäder. Och så överförs lögnerna, osanningarna, de falska uppfattningarna från generation till generation, och mänskligheten fortsätter att leva i illusionen, illusionen med felaktiga läror.

Uppfattning är allt vi har. Vi uppfattar genom våra ögon, genom våra öron, genom våra fem sinnen. Vi hör det vi hör, och som naiva barn och begränsade vuxna tror vi verkligen på det vi får höra.

Och vilka är det som berättar för oss vad som är sant? Hittills har det varit skuggregeringen. De har en agenda. Agendan är att kontrollera mänskligheten. En enad mänsklighet är stark och mäktig. Den magiska effekten med ett enat syfte och enade tankar hos mänskligheten, är kraftfull.

Så målet var att separera och dela, att hålla mänskligheten kraftlös och ensam. Målet var att skapa rädsla och förvirring, att tysta ner människan, så att han levde i rädsla och förakt för sig själv och sina bröder.

Målet var att hålla kvar mänskligheten i ett drömtillstånd. Det var en vilseledande uppfattning. Det placerade mänskligheten i en illusionär vilseledning, där han uppförde sig och utförde allt som dikterats av kontrollhavarna och deras undersåtar, de valda politikerna och regeringarna.

Och det tjänade det Gudomliga syftet, för denna jord skapades som ett skolrum för att stora och underbara själar skulle kunna uppleva känslor.

Känslor av ilska, hat, svartsjuka, skam, skuld, depression, falsk stolthet är de mörka och fasansfulla känslorna som mänskligheten kom till jorden för att uppleva. Och dessa rädslor skapas av de nyheter vi hör.

Och nu, i februari 2021, är vi mitt i den stora uppvaknandet. Varför kallas det för det stora uppvaknandet, det stora avslöjandet? Varför har det varit ett vilseledande bedrägeri och en bedräglig illusion?

Det har kallats så att för att det är så det är. Gud, den Gudomliga har varit otroligt smart då han skapade vår jordiska miljö. Här tävlar Djävulen och den Gudomliga om Själen, hjärtat, mänsklighetens trohet.

Skuggregeringen, kontrollhavarna och deras regerande undersåtar spelar djävulens roll. De frestar, manipulerar och manövrerar mänskligheten med löften om stor rikedom, prestige, fysiska nöjen och jordiska privilegier.

Detta är vilseledningen vilken mänskligheten lever under, att rikedom, berömmelse och jordisk framgång är viktigt och målet för vår jordiska existens.

Mänskligheten har fri vilja av att kunna ge efter för egots attraktiva lockelser, eller att följa sin själs röst. Men, i den låga frekvensen med den låga rädslans vibration som mänskligheten föds in i, finns det inte mycket val.

Ni kan inte välja sådant ni inte känner till. Och så länge ni får höra att lögnerna är sanningen, så tror ni att det är så, och lever och beter er därefter.

Och vid denna tid i mänsklighetens historia är det indoktrinering av massorna. Under detta århundrade är denna indoktrinering den viktigaste faktorn, för den håller tillbaka mänskligheten från sin uppstigning.

I februari 2021 har mycket hänt bakom kulisserna. Stora steg har tagits av ljusstyrkorna, de som leder mänsklighetens uppstigning.

Regeringar, politiker, VD:ar på företag har avgått. Det är bevisat att det funnits valbedrägerier. Det har visat sig att sjukdomen som har skrämt mänskligheten till att bära masker och distansera sig socialt, inte är värre än någon annan influensa under andra föregående år. Det har visat sig att sjukhusen inte är fulla. Människor dör inte på gatorna, de kollapsar inte i stort antal på grund av en pandemi.

Men allt detta tjänar inget till om inte budskapen kommer fram. Detta är en del av det stora bedrägeriet av uppfattning. Det är därför sanningen befriar oss. Om folk bara visste sanningen om vad som händer. Om de bara visste varför sjukdomen skapades och att den inte är dödlig alls, så skulle de befrias från den terror som gripit tag i så många.

Detta är både människans styrka och svaghet. Det han tror styr vad han tänker. Det han tror skapar hans verklighet. Det han tror bestäms av den information han får.

Och vilken information får han? Det finns två tydliga läger, de som tittar på tv och de som inte gör det. TV är för många den viktigaste informationskällan.

Och TV är fortfarande i händerna på skuggregeringen. Producenter, nyhetskanaler, mutas, köps och avlönas av kontrollhavarna.

Varje dag matas de med manus, texter som berättar det som skuggregeringen vill ha framfört. Journalister i massmedia sprider inte sanningen. De undersöker inte, de läser bara upp informationen.

Och informationen de får kommer från kontrollhavarna. Vid den här tiden efterapar alla tv-stationer samma budskap av rädsla, i samma upprepade stil.

Och så fortsätter lögnerna, och de är skräckfyllda. Oavsett vilken nyhetsstation ni än tittar på så ropar TV:n, ”bär mask, annars dör du, testa dig, annars dör du, social distans, annars dör du.”

Åh, vad vi ljusarbetare önskar att det ska upphöra. Åh, vad vi önskar att sanningen om det stora bedrägeriet i media ska avslöjas. Vad vi önskar att massmedias vansinne av lögner ska ta slut.

Och detta är på väg att ske. Härliga dag när massmedias lögner slutar. Fast tiden för det bestämmer inte vi. Det sker när det Gudomliga anser det vara rätt tid, tiden för ljusets krafter.

Var lugna kära ni. Även detta kommer att passera och stora, härliga dagar kommer framöver. Då kommer sanningen att växa och regera, och den stora illusionen och jordens läroperiod kommer att ta slut. Avlägsnandet av massmedia är nära och äntligen kommer sanningen att göra mänskligheten fri.

Det bästa har inte kommit ännu, kära bröder. Det bästa återstår.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi är verkligen Välsignade Varelser.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...