Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 22 mars, 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 22 mars 2021

”Medvetandets Evolution”

Så har Våren 2021 anlänt. Och vi bär fortfarande mask, håller social distansering och befinner oss i andligt, politiskt, socialt och ekonomiskt kaos. Så många datum som skulle vara vändpunkter i vårt stora uppvaknande har kommit och gått.

Varje gång har vi blivit besvikna, för vi önskar i hög grad gå vidare från den mänskliga världens förtvining, från denna uppenbara nedstigning till kaos och förvirring.

Ändå fortgår det. Från dag till dag förefaller det alltmer att de mörka kan vinna och vi har blivit lurade till att acceptera deras onda agenda.

Men förvånande nog, så är vi ljusarbetare i allt högre grad lugna, djupt inne i våra hjärtan. Vi vet att vi stiger upp, för vi känner det i våra kroppar, i våra sinnen, i självaste vårt mycket djupa, kärleksfulla varande, i vår andliga natur.

I allt högre grad befinner vi oss i kärleksvibrationens virvelrörelse. Vi känner oss yra, snurriga, genomsyrade av kärlek. Vi har tillit till vår nya himmelska vibration. Det känns så bra att höjas upp ovanför kaoset, förvirringen och oron i den tredje-dimensionella dimensionen som vi kom till Jorden för att få uppleva.

Detta är varför vi är på Jorden, för att få uppleva. Vi är Guds självaste medvetande som har en upplevelse. Vi har upplevelsen av det goda och det onda, av att vara man, vara kvinna, vara en mor, vara en far, vara en dotter, vara en son, vara en make, vara en hustru.

Vi får upplevelsen av att vara en jurist, en läkare, en kyrkoherde, en politiker, en byråkrat, en hemmafru.

Vi får uppleva djupa mörka känslor, av rädsla, av ilska, av avundsjuka, av hat. För vi kan inte känna till sann, djup broderskärlek förrän vi har känt det motsatta.

Vi får den upplevelse som vi planerar för oss själva i vår plan inför livet. Det är ett storslaget Gudomligt skådespel som vi framför på denna scen som vi kallar planeten Jorden.

Vi navigerar en medvetandets evolution. Vi tar oss från det lägsta stadiet av den tredje-dimensionella inkarnationen till kärleksverkligheten i den femte dimensionen. Vi rör oss från vibrationen av rädsla till kärleksfrekvensen.

Och vi framskrider exakt så som det behövs, så som självaste Gudomligheten avsåg. För hur mycket vi vill bli räddade av utomstående krafter, hur mycket vi vill att Gudomligheten ska träda in, så är det vi själva som måste förändra vår värld.

Denna konflikt mellan ljus och mörker, mellan gott och ont, med all dess förvirring, är en perfekt miljö, en perfekt väv, mot vilken vi kan förfina vår natur. Ja, vi vill bli räddade av en mirakulös händelse som ska befria oss och våra bröder som fortfarande sover, från den självpådyvlade illusionen.

Men uppstigningen måste vara en händelse som sker stegvis. Mänskligheten måste få tid att komma på var dess dysfunktion ligger. Och vi, ljusarbetarna, stjärnfröna som är vakna, måste balansera det sista av vår karma.

Karma är orsak och verkan. Karma är uppspelandet av absolut Gudomlig Rättvisa. Karma skördar det som har blivit sått, i att vi själva får uppleva allt obehag som vi har åsamkat andra.

Vi måste rensa oss själva från samtliga villfarelser och negativ indoktrinering. För vårt innästlande i negativitet har verkligen varit stort.

Och våra bröder och systrar som fortfarande är förtrollade i sin tredje-dimensionella verklighet, behöver tid för att vakna upp från sin illusions-trance, från sin djupa hypnotiserade sömn. Och så fortsätter kaoset att fördjupas så att vi ska kunna utvecklas.

Den tredje-dimensionella frekvens inom vilken vi har tagit vår boning, är en matris som upprätthåller system, program, politiska, religiösa, medicinska, utbildnings- och miljö-program. Vart och ett av dem är dysfunktionellt, vart och ett av dem genererar rädsla medan vår regering blir alltmer kontrollerande och restriktiv.

Denna regering som tillhör oss har utformats av individer som är kontrollerade av girighet, använder sig av censur, hjärntvätt och kaos. Individer som får betalt för att manipulera och manövrera oss till ett rädslobeteende av låg frekvens.

Våra tredje-dimensionella bröder och systrar behöver tid för att vakna upp till sanningen om sin programmering. I och med att händelserna för den stora uppstigningen 2021 spelas upp, så kommer bedrägeriet, lögnerna, grymheten, abnormiteten i systemen som har pådyvlats oss, upp till ljuset.

Många, många ser bortom illusionen. Detta är uppstigningen, detta är vad det stora uppvaknandet, det stora avslöjandet handlar om. Det visar mänskligheten uppfattningen om bedrägeriet som man har levt under.

Vi ser vår sanning, vi finner vår röst. Vi måste kliva ut ur de mörka system som har definierat oss. Vi måste se hur vi har blivit kontrollerade.

Javisst, vi är Gudomliga till vår Själs natur, i det fragment av Gud som bor i vårt kroppstempel. Men i vår jordiska inkarnation är vi mänskliga och har blivit utsatta för matrisens grymma manipulerande.

Och vi har varit utmärkta elever, för vi har tagit på oss de dysfunktionella beteenden som vi har fått lära oss. Vi har vänt oss mot varandra och använt våra ord och gärningar för att pika, för att trycka ner, för att såra.

Vi kan inte ta oss in till kärleksdimensionen av en högre frekvens förrän vi i detalj, i den tydliga verkligheten kan se hur vi sårar oss själva och våra bröder och systrar, med varje ord, varje gärning som vi uttalar.

Och denna uppenbara nedstigning till kaos och förvirring ger oss den tid vi behöver för att inse våra dysfunktioner, för att se hur vi tänker och talar tokigt, samt för att korrigera våra fel.

Runtomkring oss finns oönskade upplevelser, för hur kan vi annars se våra nedsättningar, våra brister? Och därför är det stora uppvaknandet även en tid av stor förvirring, av skada, av hemlöshet, av äktenskaplig oenighet, av förlust av arbete, av familjekaos, av ekonomisk oro och religiös förvirring.

I det låga tredje-dimensionella medvetandetillståndet kunde vi inte se vårt trauma, vår skugga, vår indoktrinerings mörker. När vi befann oss i vår egen personliga offerhistoria, kunde vi inte se ljugandet, svikandet, pengamanipulerandet, den girighet som fanns överallt runtomkring oss.

När vårt sinne koncentrerade sig på de oförrätter som vi trodde hade begåtts mot oss, så fanns det ingen plats för att se den större bilden i planeten Jordens omgivning.

För att vi ska kunna ta oss ur matrisen, för att höja oss i frekvens, måste vi se på de system som kontrollerade oss och inse att de inte såg till vårt bästa intresse. De var i själva verket utformade för att skada oss, för att placera oss i rädsla, för att hindra oss från att inse vår Gudomliga natur.

Detta är kanske den största utmaningen som människan har, att inse sin Gudomlighet. Att inse hur storslagen och mäktig hon är. Att inse hur hon har blivit lurad till att ge upp sin makt och att få svansa enligt den sociala strukturen och regeringens struktur som har pådyvlats henne.

I och med att alltmer av mänskligheten ser sin dysfunktion och den mörka verkligheten i kontrollsystemet, så börjar vi sakta men säkert skifta ut från den lågt vibrerande rädslomatrisen.

På det viset blir kontrollsystemet alltmer högljutt, allt mörkare, så att vi ska kunna se dess illvilliga verk. Så att vi ska kunna inse hur vi har blivit insnärjda och för att vi ska få utöva vår Gudagivna fria vilja för att på nytt få välja. Att välja kärlek, att välja glädje, att bli upplysta från de onda lärorna som vi har fått utstå.

Ha gott mod, kära bröder och systrar. Mänskligheten håller på att vakna. Mänskligheten håller på att återfå sin suveränitet. I vartenda eviga nu-ögonblick rör vi oss närmare vår uppstigning.

Syftet är att nå den femte-dimensionella kärleksfrekvensen i detta liv. Att vara medveten om varje sak vi ser och gör, tänker och säger i varje ögonblick. Att inte längre leva i det förflutna eller i framtiden, för då kan vi inte vara medvetna om det pågående ögonblicket.

Allt är väl i vår värld i och med att vi lämnar bakom oss planeten Jordens klassrum och tar oss tillbaka till den broderliga villkorslösa kärleken.

Livet är gott, kära bröder och systrar, och det blir bättre. För det bästa ska ännu komma. Ja, det bästa ska ännu komma.

Aita Kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är Sannerligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...