Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 15 december, 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

15 december

DENNA MÄNSKLIGA UPPLEVELSE ÄR BARA EN BLIP I VÅR EVIGA ODÖDLIGA VERKLIGHET

Det är mitten på december 2020 och saker kommer till sin spets på planeten jorden. Vi, Kära Bröder, befinner oss mitt i ett krig. Vi är mitt i det stora uppvaknandet, i det stora avslöjandet av den bedrägliga uppfattningen om det mänskliga tillståndet.

Detta är ett allvarligt krig för mänskligheten och planeten jorden. En del tror att det är en kamp mellan demokraterna och republikanerna. Andra tror att det är en kamp mellan antifa, black lives matter och det konservativa Amerika, eller att det är ett krig mellan Kina och Amerika, eller Ryssland och Amerika.

Många tror att det är ett krig mot ett dolt virus, en dödlig sjukdom som ska fruktas starkt. Den presenteras som allt detta, för djävulen, de onda, vill förvirra oss, begränsa och splittra oss.

De vill göra oss till underdåniga automater, lydiga, inställsamma dödliga, kortlivade, och i det livet vara utan röst och utan glädje. De vill ta bort vår förbindelse till vår Själ, de vill ta bort vår odödlighet och göra oss till lydiga Slavar.

Det krig vi befinner oss i är faktiskt det viktigaste vi någonsin utkämpat på planeten jorden. Det är kampen mellan gott och ont, mellan Lucifer och Gud, för planeten jorden och alla dess invånare.

Men var inte bekymrade, allt är som det ska vara, för kriget har redan vunnits. Precis som det länge har förutsagts för denna stora tid av uppvaknande, ljuset, Gud – kärlek, har vunnit.

Allt som sker nu är bortrensningen av skuggregeringens tentakler, som sträcker sig djupt ner i våra sociala strukturer, och avslöjandet av djupet av dess skändligheter.

Det har på jorden funnits en styrande grupp av 13 draco reptilska familjer. De är inte mänskliga, även om de förefaller vara det. De saknar hjärta. De är förkroppsligandet av djävulen, av ondskan i denna värld idag. De är Satan som gör sitt bästa för att fresta, korrumpera mänskligheten.

De saknar hjärta. Den rädsla som deras handlingar försätter mänskligheten i, är näring för dem. Medan mänskligheten när sig på kärlek och dess goda, lugna och fridfulla högfrekventa energi, när de sig på vår rädsla. Så, förstås, eftersom vår rädsla ger dem deras version av glädje gör de allt de kan för att hålla oss i rädsla.

Dessa 13 familjer har styrt jorden i eoner. De har vad man kan kalla tjänare, representanter, betalda favoriter. Dessa sträcker sig från den rika, upphöjda gruppen av styrande familjer ner till den lägsta juridiska institutionen, polisstationen, finansiella institutionen och utbildningsanstalten.

De möts varje år för att ta beslut om kommande års program. De ger instruktioner till sina betalda favoriter, religiösa ledare, kungligheter, politiker, byråkrater och regeringar.

De kontrollerar världens finanser, de stjäl våra skattepengar, de tar medel från välgörenhetsorganisationer, tjänar pengar på narkotika, på aktiemarknaden, tar från försäkringsbolagen, på ocker. De kontrollerar större delen av välståndet i världen.

Dessa pengar använder de inte bara för sin egen absurt lyxiga livsstil, utan också för att styra narrativet på planeten jorden. De betalar sina hantlangare för att sätta deras politik på plats. En miljon dollar, en miljard dollar är ingenting för dem, för de har hela världens välstånd i sina händer.

Det är verkligen svårt att motstå denna frestelse. När det finansiella incitamentet ensamt inte är tillräckligt för att få lydnad, så utpressar, hotar, torterar och mördar de för att uppnå sitt mål.

Och i århundraden, årtusenden, har de uppnått sitt mål. Och det är som det ska vara. Detta är vad som utformades för planeten jorden.

Dessa illuminatifamiljer och deras tjänare spelar rollen av djävulen, rollen av den stora frestaren, satan, i denna tragikomiska scenföreställning som är planeten jorden upplevelsen.

Planeten jorden är ett hologram, en datormatris, en övningssimulator för oss underbara, stora, Heliga Själar, förskansade i mänskliga kroppstempel, för att lära oss större kärlek genom att uppleva rädsla.

Denna rädsla genereras av skuggregeringen, av de styrande familjerna och deras manipulationer och manövreringar av händelser på planeten.

Alla krig, alla pandemier, alla religioner med sina splittrande och nedsvärtande läror, utbildningssystemet som dödar kritiskt tänkande, de medicinska och finansiella systemen, regeringar och alla institutioner som mänskligheten lever under, kontrolleras av dem.

Alla dessa institutioner har sina betalda hantlangare som ledare för att bära fram deras agenda. Ändå, miraklers mirakel, hände inget fel någonsin. Därför att vi, som de stora Själar vi är, var instrumentala i uppsättandet av detta system.

Vi valde detta utmanande jordliga liv, denna upplevelse av att leva som mänskliga varelser på det som blivit fängelseplaneten jorden, vi valde denna upplevelse till oss själva.

För vi visste att genom att uppleva rädsla och alla dess smärtsamma, negativa attribut, så skulle vi växa in i en större förståelse för den kärlek vi verkligen är.

Vi visste att vi, genom att uppleva motsatsen till kärlek, skulle komma att känna och uppskatta vår kärleksfulla, himmelska, angeliska Andliga verklighet djupare. Vi skulle växa i kärlek och ljus, visdom och urskillning, medkänsla, vänlighet och omtanke.

Denna mänskliga existens är bara en blip i vår eviga, odödliga verklighet. Ändå är det ett viktigt ögonblick för det ger oss en stark tillväxt. Att ha levt motsatsen till kärlek, att ha upplevt extrem psykologisk och fysisk plåga, gör att vi så mycket djupare uppskattar den kärlek vi verkligen är. Vi älskar så mycket mer gemenskapen och kamratskapet, telepatin, samarbetet och enheten som är vårt sanna arv.

Och nu närmar sig kaoset och förvirringen, vårt stora uppvaknande, sin spets. Det är verkligen underbart att kunna se planeten jordens scenföreställning från en hög, neutral utsiktspunkt. Det är underbart att vara i denna kropp men inte längre vara i den smärtsamma, rädslofyllda frekvensen i den tredje-dimensionella världen.

Ni har erövrat världen, Kära ni. Ni är nu i den här världen men inte längre av den. Medan era lågt vibrerande tredje-dimensionella bröder fortfarande är fast i sin indoktrinerade förståelse, så ser ni den stora bilden.

Ni står ovanför skogen, ni ser ner på skogen, ni ser ner på världen och ser striden, kampen mellan ljusa och mörka styrkor. Medan de av era bröder som fortfarande är nedsänkta i sin jordliga resa är rädda för träden, rädda för varje händelse, varje detalj, som sänds ut.

Så de fruktar det uttalade viruset, de fruktar närhet till sina bröder, de fruktar fattigdom, sjukdom och avvisande. De tycker att allt som sker omkring dem är en orsak till rädsla. Och mest av allt är de rädda för döden.

För de matas ett rädslofyllt narrativ om att de är ovärdiga och att döden är slutet för dem, och detta tror de med hela sitt hjärta. Detta är den stora bedrägliga uppfattningen som varit upplevelsen av planeten jorden.

Men, det finns ingen orsak till oro, för ljuset har vunnit. Det som sker på planeten jorden idag är att det stora spelet måste spelas ut. Scenen är satt för det stora uppvaknandet, det stora avslöjandet och spelet måste pågå till sitt naturliga slut.

Dess naturliga slut är mänsklighetens uppstigning. Dess naturliga slut är det stora avslöjandet av hur mänskligheten lurats och hur det bedrägeriet har lärt honom större kärlek.

Den styrande kroppen, de tretton familjerna har redan tagits ned. Det är därför som uppstigningen är oundviklig. Bläckfiskens huvud har avlägsnats. Nu är det fråga om att ta ned dess tentakler, dess betalda hantlangare. Det är dags att ta bort de onda.

Och de kan inte avlägsnas förrän deras trolöshet, deras lögner, deras skändliga dåd och grymma och våldsamma handlingar syns. Hur ska vi kunna identifiera de onda om vi inte ser vilka de är? Detta är det stora avslöjandet, det stora uppvaknandet till sanningen om mänsklig förslavning. Så befriar sanningen oss.

Ljusalliansen, de som är goda och Gudliga, tillåter de onda att spela ut sitt spel. För, då de desperat fortsätter med sin agenda, då de följer sina instruktioner att omstörta och förråda mänskligheten, då blir de synliga.

Och, för det mesta nu, kära bröder, är ni lugna och fridfulla och i en hög glädjevibration, för ni har nått en frekvens där ni kan införliva den kärlek som hälls över jorden in i ert varande.

Men ni har fortfarande frågor som måste redas ut. Precis som den kollektiva mänskligheten lever genom avslöjandet så gör ni det. Ni har indoktrinerats och betingats till negativa övertygelser och ni har levt genom det negativa filtret i dessa övertygelser.

Nu är det dags för er att släppa det sista av er betingning, det är dags för er att se det sista av era negativa uppfattningar och att släppa dem. Ni har kommit långt och ni känt mycket smärta, för det är smärtsamt att känna de rädslofyllda känslor som kommer fram när ett falskt tankemönster ses.

Känn er inte skyldiga, kalla er inte för syndare. Det är ni inte. Ni är stora och storslagna, underbara, heliga Själar som upplevt utmaningen i planeten-jorden-liv och dess negativa och positiva polaritet, och kommer ut från det fantastiskt.

Ni är skuldfria heliga Själar. Ja, i era nu mänskliga stunder, faller ni fortfarande tillbaka i rädsla då era falska uppfattningar, er negativa betingning visas för er, ni har fortfarande utmanade stunder att vänta. Det är naturligt för ni har levt ett polariserat liv.

Ni har haft kärlek och ondska, Gud och satan som slagits om er Själ. Men nu är striden över och det är dags för er att gå vidare upp till den femte dimensionen av kärlek.

Var autentiska. Skratta när ni känner för det, gråt när ni känner för det. Var snälla med er själva. Var i glädje, gör det ni älskar, koncentrera er på det som roar er.

Att ha roligt och vara munter är er uppgift nu. Och när ni koncentrerar er på det goda och kärleksfulla, kommer ni att se det gamla och smärtsamma droppa iväg. Små punkter av medvetenhet i Gudsmedvetande. Var ni fäster er uppmärksamhet avgör vilken frekvens ni kommer att vistas i.

Ni gör det mycket bra, kära bröder. Ni är precis där ni ska vara. Det bästa har ännu inte kommit, verkligen, det bästa har ännu inte kommit. Och det är er oundvikliga, länge förutspådda, länge förkunnade uppstigning ut ur det rädslofyllda, lågt vibrerande, planeten jorden tredje-dimensionella paradigmet, tillbaka till sammanhållning, enhet och saligheten, den härliga kärleken i ert Gudomliga Arv.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...