Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 16 november, 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

16 november

Ni har Fullgjort Ert Gudomliga Uppdrag

Den här dagen, 16 november 2020, är en stor tid i mänsklig historia. Detta, Kära Ljusarbetare Stjärnfrön, är tiden för det stora uppvaknandet, tiden för apokalypsen, tiden för det stora avslöjandet ni kom hit till planeten jorden för att uppleva.

I den Andliga sfären var ni sorglösa, njutande av vetandet om förening, om enhet, om djup samvaro och kamratskap med era bröder och allt som är. Ni var djupt belåtna och välsignat fridfulla i harmonin i er eviga himmelska existens.

Ni visste inte vad rädsla var. Hela evigheten var er, för ni visste att ni var eviga, ständiga. Ni levde i nu-ögonblicket och ni visste att ni skulle fortsätta för alltid i flödet av kärlek från det Gudomliga, i vetandet och delandet och kärleksfullheten i änglasfären.

Även då ni hör dessa ord är de i resonans med er. För djupt i ert hjärta minns ni den tiden, och ni längtar att få återförenas med den underbara, kärleksfulla, Gudomliga existensen.

Ändå hörde ni, som är fragment av Gud, partiklar av Gudomlighet, kallelsen. Cykeln av planeten jordens rotation genom universum nådde sitt zenit. Planetaxelns procession, den planetära orientering som ska driva planeten jorden ut ur dess tredje-dimensionella rädslo-frekvens, var på gång.

Ni blev upprymda. I den himmelska existensen, den himmelska salighet ni upplevde, verkade allt vara möjligt. Inget verkade vara för svårt eller utmanande.

Som människor, när vi vaknade upp från vår hypnotiska slummer och insåg att vi själva hade valt att komma till jorden, och hade valt svåra liv, trodde vi inte att det kunde vara på det viset. För vi kunde inte förstå varför vi skulle göra så mot oss själva.

Varför skulle vi välja så utmanande, svåra liv? Varför skulle vi välja att uppleva sådan rädsla, sådan smärta och sådan förvirring, vilket varit vårt liv i denna mänskliga existens?

Det är verkligen, ur mänsklig synvinkel, ur den trånga förståelse som den lågt vibrerande rädslo-frekvensen har, omöjligt att förstå.

I de högre dimensionerna verkade allting möjligt. Som människor, vilka tränats till rädsla och hjärntvättats av negativ indoktrinering, är bilden en helt annan.

Jorden förefaller för oss som är Själar existerande i mänskliga kroppar, mycket verklig och materiell. Men faktiskt är hela universum ett hologram, en datormatris, som det Gudomliga skapade för sin expansion och sitt växande djupare in i kärleksvibrationen.

Det är orsaken till att våra tankar skapar vår verklighet. Vi lever i ett hologram, en matris, där tanken målas ut som den verklighet vi upplever.

I den eviga saligheten i vår himmelska sfär hade vi nått ett stadie där det Gudomliga, och vi som del av detta Gudomliga, ville expandera. Växa i kärlek och ljus. Gud, det flöde av kärlek som skapade allt som är och håller liv i den materiella sfären, önskade uppleva det som inte är.

Och så skapades planeten jorden och universum. Planeten jorden, som är ett träningssimulatorprogram för lärande av större kärlek. För att djupare förstå den djupa och underbara existens i själva sfären av Gudomlighet som är vårt heliga arv.

Och här på jorden där vi med våra tankar formar vår livsupplevelse, har de Själar som var frivilliga att komma hit levt många livstider, upplevt många olika paradigm av uppfattning, många olika sätt att tänka.

Vi har levt genom mycket smärta, mycket kaos, mycket förvirring och känt djup mörk rädsla. Och dessa är alla stora gåvor till oss själva, till vår Själ och den stora Andliga familj som den tillhör.

Verkligen stora gåvor för vi skulle inte vara de vi är idag utan denna fostran. Idag är vi milda, som mänskliga varelser förkroppsligar vi kärlek på ett nytt och vackert sätt. Vi är medkänsliga, vi bryr oss, vi förstår, är välvilliga och vänliga.

För vi har levt och upplevt motsatsen. Vi har känt rädsla och ilska, hat och förbittring, skuld och beskyllningar och beslutat att vi inte vill ha något mer av detta. Inget mer av den låga tredje-dimensionella rädslo-frekvensen.

Och nu, när vi vaknat upp till vår Gudomlighet, när vi fullgjort vår planeten-jorden-resa på ett exemplariskt sätt, är vi redo för det stora uppvaknandet.

Vi planerade att vara här i denna tid. Planetens rörelse genom cyklerna, föreskriven av oändligheten, når sin fullbordan. Inget kan stoppa det som sker nu.

Så, Kära Ni, Kära Hjärtan, vet att allt är väl i er värld. Allt är väl på planeten jorden idag. För allt är Gudomligt och allt är Gudomligt förordnat.

Vi är precis där vi måste vara för Planeten Jordens och dess mänskliga invånares uppstigning. Det mörka systemet, de som spelat djävulen, satan, tas ned.

De ger sig inte iväg så lätt. Deras makt, deras kontroll, deras manipulation av mänskligheten är så viktig för dem. För vad är de utan den. Ha medkänsla med dem. För de håller på att förlora allt de håller kärt och de har utmanande tider att vänta.

Karma, i all dess oändliga visdom och rättvisa, är på väg att göra anspråk på dem. Narcissistens tid, själviskhetens tid, är över. Tiden för den kärleksfulla, snälla, som gör andra tjänster, omtänksamme empaten ligger för dörren.

Er tid har kommit, Kära Ni. För ni har, av all negativitet och rädsla ni känt på planeten jorden, blivit empater nu. Ni är kärleken självt och er kombinerade utstrålning, er kollektiva kärlek lyfter jorden och mänskligheten till en högre frekvens, en högre vibration av kärlek.

Och det är vad ni kom hit för att göra. Ni har fullgjort en stor del av ert uppdrag. Tiden är mycket nära nu där ni kommer att vara i den femte dimensionen.

Allt detta kaos, all denna förvirring, allt detta fiendskap och hat kommer till sitt slut och kärlek kommer att regera suveränt. Och ni kommer att vara ledarna. Ni som vaknat upp först kommer att hjälpa era bröder att stiga upp från sitt drömtillstånd.

Chock och vördnad, chock och vördnad ska komma. Många, många av era bröder är fortfarande djupt insnärjda i lögnerna och den rädsla de indoktrinerats med.

Då sanningen om den mänskliga resan uppenbaras. Då handlingarna av dem som spelat djävulen, ondskans källa, kommer upp i ljuset, kommer de att behöva hjälp. Och ni finns där för att hjälpa dem.

Ni har varit ensamma, för ni kunde inte relatera till era rädslofyllda bröder. De kunde inte heller relatera till er. Rädsla kan inte vistas i kärlek. Frekvenserna är inte i resonans med varandra.

Nu ska emellertid mänskligheten flytta ut från rädslovibrationen. Det stora uppvaknandet, avslöjandet av det mänskliga kontroll-tränings-simulator-programmet är på gång. Lita på planen, Kära Ni, Lita på planen. Allt är väl, allt är som ska vara här på planeten jorden och det bästa har ännu inte kommit. Ja, det bästa har ännu inte kommit.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...