Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 24 februari 2022

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

24 februari 2022

 

ÄR DIN FRIA AVSIKT KÄRLEK?

God Dag på er, kära Ljusarbetare, våra modiga och underbara vägvisare i denna månad februari 2022. Vi är så stolta över er för ert framskridande in i den femte dimensionen av kärlek, det har verkligen varit fantastiskt.

Ni har insett vilka och vad ni är, vad den mänskliga rasen i sanning är. Det vill säga, varje Mänsklig Varelses själ är en unik aspekt av Gud, en unik droppe av helig medvetenhet som valt att expandera hans/hennes medvetande, och då också medvetandet av allt som är, genom denna mänskliga upplevelse i den materiella sfären.

I verkligheten, i andevärlden, är alla vi mänskliga själar heliga, helt kärleksfulla droppar av vatten i oceanen av Guds medvetande. Vi har valt att ta på oss denna biologiska datorkropp av fysikalitet och ta oss ett ego, för att få uppleva det som inte kan upplevas i vår himmelska verklighet.

Vi är verkligen modiga själar. För, utan något minne av vår heliga, kärleksfulla natur, kom vi till denna jordliga värld, som är motsatsen till vilka vi i sanning är.

Och vår kropp, vårt sinne, vårt ego, är datasystem som är lätta att programmera, lätta att tränas av dem bland vilka vi är födda in i deras sätt att vara, deras dysfunktionalitet, deras sarkasmer, grymheter och abnormiteter.

Det är ett pussel av negativitet, en serie kamper vi är här för att förhandla i. Det är vårt jobb här att ta oss an dessa utmaningar framgångsrikt, och att, en efter en, avlägsna de negativa betingningar som hopats över oss.

Det är vårt jobb att inse att inget fel någonsin begicks och att förlåta allt och alla vi känner har gjort fel mot oss. Och att släppa vårt ego och dess betingning medan vi befinner oss i vår jordliga, kroppsliga form, och återvända till den kärlek vi verkligen är.

Detta är hjältens resa. Och ni är verkligen hjältar. För, som ljusarbetare, har ni upplevt hullingarna och förolämpningarna i den tredje-dimensionella negativiteten. Ni har varit kärleksfulla främlingar i främmande land, så grymt behandlade att ni manipulerades av mörka psykologiska metoder att ifrågasätta er egen verklighet.

Och nu befinner ni er i tiden ni arbetat mot. Det stora uppvaknandet ligger för dörren. Sanningen om mänsklighetens bedrägeri sipprar ut, jordens frekvens stiger och mänskligheten går från rädsla till kärlek.

Och nu vet ni vad riktig ovillkorlig kärlek är. Ni känner den djupt i ert hjärta. Kärlek är inte reserverat för bara en person, eller en handling. Kärlek är inte reserverad för bara några få, medan ni hatar andra. KÄRLEK BARA ÄR.

Den är en känsla, ett vetande, en glöd som fyller er varelse med frid och glädje. Kärlek innehåller, i den ström av totalt välmående som flödar genom er, känslor av medkänsla, förlåtelse för allt, tillit, vetandet om sanningen, visdom, urskillning och så mycket mer som är gott och heligt.

Ni förstår nu hur det är att vara i den tredje dimensionen av rädsla, med dess djupa och mörka känslor. Och ni förstår hur det är att vara i kärleksvibrationen, med dess känsla av värde och skönhet som överskrider världen. Med dess djupa bestående välbefinnande och frid, som inte kan uppröras.

Ändå befinner vi oss inte där hela tiden. Vi reagerar fortfarande på de skrämmande orden och handlingarna och beskyllningarna från dem som fortfarande vistas i den tredje dimensionens rädsla.

Allt som inte är kärlek, alla våra bröders handlingar som inte är kärleksfulla, är ett rop på kärlek. Vi känner alla smärta och fäktar runt i den mörka gropen av skuld och skam i detta jordliga liv.

Den tredje dimensionen vet inte hur man är kärleksfull och snäll. Sarkasmer och nedsättande tilltal kommer naturligt över deras läppar. De är djupt programmerade till negativt beteende. De känner smärta, de älskar inte sig själva eller någon annan.

De letar efter kärlek på fel ställen och på fel sätt. Och vi blir fortfarande upprörda över deras absurda och löjliga beskyllningar.

Det är nu dags för oss att medvetet aktivera den kärlek som fritt flödar genom oss. Vi befinner oss i ett stadie där vi fritt kan välja att göra det.

Kärlekens energi kan medvetet riktas mot er själva eller någon och alla era bröder.

Kärlek är en faktisk kraft i världen. Det är faktiskt den mäktigaste kraften i världen. Och ni kan välja att sända ut den när som helst.

Ha bara avsikten. Tänk på den person eller de personer ni sänder kärlek till, föreställ er dem i ert sinne och ha avsikten. Föreställ er vågor av kärlek strålande omkring er. Lägg er uppmärksamhet på att sända kärlek och känn värmen och välbefinnandet flöda genom er kropp.

Ni kommer att se er själva i den femte dimensionen, i linje med er Guds-natur, synkroniserad med Källan. Det finns så mycket gott i den femte dimensionen.

Synkroniciteter kommer att flöda till er. Ert steg blir lätt, ett milt surr av välbefinnande och frid kommer att följa er, och glädjefylld lycka och entusiasm över livet omsluter er.

Ni kommer att bli medkännande och förstående för era smärtande och antagonistiska bröder. Ni kommer att se hur de är fängslade i olaterna av rädsla och hat, avundsjuka och girighet.

Och ni kommer att vara icke-reagerande. Alla deras smärtande beskyllningar är rop på kärlek. De är desperata efter att få höras. Er icke-reaktivitet, ert milda lyssnande, den kärleksfulla vibrationen i era ord kommer att blidka dem, lugna dem, kommer att besvara deras desperata rop på kärlek.

Ord som ”Jag hör dig, jag förstår dig, det måste vara svårt”, kommer att lugna dem och besvara deras rop på kärlek.

Det är så ni lyfter deras frekvens, så ni lugnar dem, så de börjar röra sig ur rädslan, för de har rört kärleken. De har blivit hörda. Detta uppfyller den ljusarbetar/vägvisar-funktion ni kom hit för att uppfylla.

Ni kommer att le åt hur ilskan lämnar dem när de hör era tröstande ord och ser er milda blick och ert milda sätt, den vänliga lugna tonen i er röst.

Och för er ligger glädjen i att sända kärlek, att yttra vänliga ord med kärleksfull medkänsla. Det öppnar hjärtat, gör er fria från egot. Att sända kärlek, yttra snälla ord, transformerar ert medvetande. Att sända kärlek energetiskt är en gåva både till era bröder och till er själva.

Sänd kärlek till dem ni kämpar mot och naturen i er relation kommer att förändras, och ni lyfter då er frekvens. Allt ni behöver göra är att avse kärlek. Ni är nu på en frekvensnivå där ni medvetet kan aktivera kärleken inom er.

Ja, verkligen. Hata inte de mörka, slåss inte för frid och kärlek. För då gör ni den negativa vibrationen sällskap. Ni kan inte befinna er i kärleksfrekvensen när hat finns i era tankar. Ni kan inte avse kärlek när ni tänker hat.

Gör istället kärlek och glädje, gemenskap och kamratskap, medkännande lyssnande och vänliga tröstande ord så attraktiva att ingen omkring er vill eller måste vara i mörker.

Och sänd kärlek till er själva, avse kärlek för er själva. För ni kan inte älska andra förrän och om ni inte älskar er själva. Vad finns att inte älska, ni är Guds heliga söner, aspekter av er skapare, och ni har framgångsrikt navigerat hjältens resa genom utmaningarna i planeten jordens skolsal.

Och ni återvänder till kärlek, delande den kärleken och höjande frekvensen hos era fortfarande sovande bröder.

I vår jordliga betingning är vårt ego girigt, det vill ta. Det tror att lycka kommer med att få, få makt, kontroll, pengar och materiella saker.

Verklig lycka, sann glädje, kommer från att ge, att ge kärleksfullt utan förväntan att få något tillbaka. När ni ger fritt kommer ni att automatiskt få något tillbaka.

Gratulationer, kära ni. Er hjälte-resa genom moraset i Planeten Jordens negativitet är nästan över. Avse kärlek, var kärlek, frossa i kärleksvibrationen ni nu fritt kan välja att vistas i.

Ni uppfyller ert ljusarbetar-öde. Och undret i det är att det bästa fortfarande återstår. Ja, det bästa återstår fortfarande.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...