Aita Kanaliserar sitt Högre Jag 30 juli 2020

Aita Kanaliserar sitt Högre Jag 30 juli 2020

 

Ni ÄR DE SOM VET OCH VET ATT NI VET

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag- juli 2020

God dag till er våra värdefulla Ljusarbetare och Stjärnfrön Det är alltid underbart att få kontakt med er. Er energi, er höga frekvens är ett nöje att vara med nu.

Ni har till stor del rensat er från den tredje dimensionens rädsla. Ni tänker inte, eller oroar er, som ni brukade göra, över händelser som hänt tidigare eller som kunde hända i framtiden.

Ni har släppt er offerhistoria om hur ni blev kränkta. Ni har släppt den skuld och skam som fanns i er.

Ert tänkande är i nuet nu. Och mycket av tiden tänker ni inte ens. I stället befinner ni er i ett lugnt, behagligt fridfullt mediterande sinne. Att leva i tystnad utan tanke.

Ni vet nu hur de negativa och smärtsamma tankar ni brukade tänka inte var era egna. Ni vet att de indoktrinerades till er av de omkring er. Ni vet att ni antog andras tankar och idéer.

De ord vi lär oss att använda i barndomen ges till oss av våra vårdare, lärare och samhället omkring oss. Med dessa ord lärde vi oss att tänka tankar. Tankar som upprepades skapade ofta våra övertygelser.

Ordets kraft är verkligen stor i det Mänskliga livet. Ord är skaparens energi i handling. De skapar inte bara våra övertygelser, de skapar också vår externa verklighet här på Jorden.

Hur våra liv uttrycks är en kombination av natur och uppfostran. Naturen genom att vi föds med specifika talanger och förmågor. Och vi tar med oss Själens lärdomar från våra värdefulla inkarnationer.

Uppfostran genom att vi genom ord lär oss att tänka på oss själva i fattigdom eller överflöd, hälsa eller sjukdom, depression eller glädje, entusiasm eller apati.

Och eftersom universum omorganiserar sig för att tillgodose vår verklighet, så hur vi tänker bestämmer hur våra liv utvecklas.

Det är så svårt för Mänskliga Varelser att göra kopplingen mellan deras tankar och deras livssituation. Vi tror inte att det var möjligt att vi kunde ha tänkt oss själva in i fattigdom eller sjukdom, depression eller sorg.

Och ändå, så är det så som det är. Som vi tränas att tala och tänka, sådana blir vi. Och så är det att barn fortsätter med samma ord och beteenden och otillräckliga känslor som överförs från generation till generation.

Men nu, Kära Hjärtan, Kära Själar, har ni brutit er ut ur denna mänskliga spiral. Ni har överträffat tanken. Ni känner till de negativa, olyckliga tankarna och den oroliga rynkade pannan som var er ständiga följeslagare var inte ens er egen uppfinning.

Det sättet att vara ärvdes av er, från era föräldrar och förfäder. Det var er uppgift att gå utöver er indoktrinering.

Och till stor del är detta vad ni har gjort.

Ni är i det övre rummet nu. Sanningen har gjort er fria. Ni ser hur ni lärde er att vara kärlekslösa och ni ser hur Mänskligheten har övertalats och kontrollerats av lögner och svåra och grymma manipulationer.

Ni ser hur Människans sårbarhet, hur hans/hennes vänlighet och inneboende mildhet har avletts till förvirring, desperation och förtvivlan.

Nu när ni ser sanningen har den befriat er från de psykologiska kedjorna som binder er till det tredje dimensionella paradigmet. Ni kunde inte frigöra er förrän ni såg sanningen om hur ni påverkats.

Som en liten bebis som inte vet vad den heter, kan du inte återvända hem till vetskapen om din Själs Gudomliga Väsen. Du kunde inte ta bort den patina av negativitet som hade lagts på dig förrän du visste att du var Gudomlig.

Nu är ditt primära ansvar att fylla din värld med kärlek och leva genom den kärleken. Nu är ditt primära ansvar att gå inom och lyssna på intuitionens stilla lilla röst. Du känner nu dina principer och värderingar, du lever inte längre efter de värderingar som andra har lagt på dig.

Den viktigaste smittan är kärlek. Och ni, våra Kära, är bärare av denna smitta. Ert högfrekventa varande gör er till receptorer för den högfrekventa energin som i denna uppstigningstid strålas ner på Planeten Jorden.

Ni är både receptorer och sändare av den energin. Ni är en gåva till de omkring er genom själva er varelse för att ni utstrålar den kärleksvibration ni får, ut i världen omkring er. Ni lyfter frekvensen för alla som ni möter.

Och det viktigaste jobbet ni har nu är att utstråla kärlek. Det är er viktigaste uppgift nu att hålla er vibration hög, medan de omkring er är i rädsla och panik,

Fyll hela er upplevelse med kärlek och nåd. Håll er borta från berg-och dalbanan i den negativa världen omkring er. Håll er borta från media som trummar hårda och skadliga ord och ljud.

Förstå att kollektivet är i olika verkligheter som inte kan kommunicera med varandra. De som fortfarande är inbäddade i sin tredje dimensionella fasthållning tror att de är vakna.

De vet inte betydelsen av Planet Jorden-upplevelsen men de tror att de vet och de vill tala om för alla runt omkring dem om den sista boken de läste eller den nya underbara läraren de hittade.

De ouppvaknades stora behov är att lära sina trosbröder.

Det finns de som vet och vet att de vet. Det är ni Kära Ljusarbetare och Stjärnfrön. Och ni vet att ni inte kan lära en annan som inte kan höra er sanning. Ni vet att genom att undervisa kommer ni att driva dem vidare in i mörkret, för de kommer att motstå era ord.

Så vi kan göra fyra grupperingar av Människor på Planeten Jorden idag.

Som vi sa, det finns de som vet och som vet att de vet, ni Kära Hjärtan, Kära Själar.

Och därför, när ni känner sanningen om Mänskligt liv, ser planetundervisningssimulatorupplevelsen i aktion, är ni tysta för ni vet att ni inte kan övertyga dem som fortfarande sover..

Sedan finns det de som vet, men inte vet att de vet. Än så länge är de inte många i antal. De är ödmjuka och böjer sig för andra. Deras antal växer.

För det tredje den grupp som inte vet men tror att de vet. Dessa är omvandlare, de entusiastiska som vill bli lärare. De tror att de är vakna och skapar en ny värld av sanning. Ändå tror de på det de får höra.

De tror att det finns ett dödligt, farligt virus och att masker måste bäras. De tror att deras trosbröder dör i stort antal runt omkring dem. Till varje pris, för att rädda sig själva, måste de och alla deras trosbröder tvingas att bära masker och ha social distans.

Och de tror att de, och vi alla, är rasister för de har fått höra det av auktoritära källor i kostym och slips med grader och examensbevis.

Och då kommer vi till de som inte vet, inte vet att de inte vet och inte vet eller bryr sig om att det finns något att veta. De lever i rädsla och motstår alla ord eller idéer som strider mot deras inlärda tankesystem.

Alla dessa grupper är perfekta, hela och fullständiga som de är. De lever det jordiska livet som de planerade för sig själva. De känner och upplever det som hjälper deras Själar att växa. Jorden är inte ett lyckligt ställe i den tredje dimensionella rädslan. Ändå är det en underbar inkarnation för att lära sig större kärlek.

Så den kollektiva Mänskliga världen befinner sig i separata verkligheter nu som inte kan kommunicera med varandra.

Undervisa därför inte med ord om du inte blir ombedd att göra det. Undervisa med kärlek. Kärlek är smittsam. Var bara, andas bara Kära Ni. Ni behöver inte göra någonting. Er närvaro här på Jorden är allt som behövs.

Er höga vibration lyfter världen till den nya och underbara, lugna, saliga, fredliga femte dimensionen där gemenskap och kamratskap härskar och skratt och glädje fyller luften.

En helt ny värld av kärlek och ljus finns till hands kära vänner. Njut av den, var bara den underbara varelse som du är. Kommunicera bara med din Själ.

Lyssna på din intuition som du kan höra så tydligt nu. Och allt fortskrider exakt som det behöver för uppstigningen av planeten Jorden och dess Gudomliga invånare.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...