Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 17 augusti, 2020

 

God dag till er våra bröder Ljusarbetare, Stjärnfrön. Vi är så stolta över er. Ni har trotsat prövningarna i er Planeten Jorden-upplevelse.

Ni anmälde er frivilligt för att komma till Jorden för att hjälpa Mänskligheten att stiga från dess programmerade undergivenhet och ni har lyckats med ert uppdrag. För Mänskligheten är på god väg till det stora avslöjandet om sanningen om sin inblandning.

Och vad är den sanningen? Den sanningen är verkligen underbar att begrunda. Mänskligheten är Gudomlig, det är sanningen. Svårt att tro, svårt att förstå med tanke på den negativa, nedsvärtade konditioneringen som vi har utsatts för.

Mänskligt liv kan delas in i tre faser. Först barnet, oskyldigt, glatt, gurglande, nöjt och redo att utforska den nya och spännande världen den föddes in i.

Och dess föräldrar, lärare, regeringar och samhällsläror är alla utformade och redo att konditionera barnet till negativa tankar om sig själv. Alla de ungas vårdare har lärt sig att tänka på sig själva som obetydliga, oviktiga varelser som verkligen inte är tillräckligt bra för att bebo denna mänskliga värld.

Förgyllningen tas från livsglädjen av de vuxnas läror som omger barnet. Föräldrar och lärare menar väl. De vill det bästa för barnet. Och de tror att det bästa är att desillusionera dem om denna Jordiska upplevelse.

De själva blev så konditionerade och de vidarebefordrar de smärtsamma tankar och idéer som de programmerades med. Det är bäst, säger de, att inte hoppas på för mycket, annars blir du besviken och desillusionerad.

Om du inte hoppas på mer blir du säkrare. Gå inte ut på en gren, gå inte efter vad du vill. Det är en farlig värld där ute. Håll dig säker, stanna på din utsedda plats i denna värld. Försök inte förbättra dig själv.

Och vi Människor vill inte att våra kamrater skall tänka väl om sig själva. Våra egon vill inte att vår familj eller vänner ska vara överlägsna oss. Så vi är snabba att påpeka våra barns fel. Vi betonar det negativa och ignorerar ofta våra ungas underbara egenskaper.

Och detta är meddelandet som den glada och spontana, storögda, ivrig att lära sig och älskade babyn tar emot. Han/hon är desillusionerad i sin ivriga förväntan på livet och förenar sig med den deprimerande och förargade gruppmentaliteten i hans familjära och kulturella grupp.

Och han tänker inte väl om sig själv för han/hon har blivit så nedslagen och ständigt avspisad.

Nu till fas två i Mänskligt liv. Detta är den Mänskliga inblandningsfasen. Här förhandlar barnet om sin värld enligt den undervisning det har fått. Oundvikligen består denna undervisning av dysfunktionella tankar och beteenden.

Alla kulturer, alla Människor lärs kärlekslösa ord och fraser. Ord är de magiska, magnetiska kontrollmekanismer som driver Planeten Jordens Mänskliga upplevelse.

Vår användning av ord är till stor del undermedveten. Genom att upprepa, upprepa, upprepa de ord vi hör ständigt, fraser som kastas så glatt mot oss, blir de vår verklighet. Föräldrar hörde fraser om och om igen från sina föräldrar, som i sin tur var betingade av sina föräldrar.

Och vem och vad var kraften, kraften som inrättade de negativa orden och fraserna som mänskligheten använder? Denna kraft, den makt som har kontrollerat människors tänkande och känsla under eoner, har getts många namn.

Det är illuminati, den djupa staten, regeringen bakom regeringen, de krafter som är. Och det här är bara några få namn som den har kallats för.

Kom ihåg att det inte finns något utanför Gud. Gud är kärleken som driver universum. Det var Gud, och vi som en del av Gud, som en del av den Gudomliga Essensen, som designade denna Planeten Jorden-upplevelsen för oss.

Och så utsågs de krafter som är, Gudomligt designade för att ge oss denna negativa upplevelse. De är som katter som leker med möss, som fårhundar som vaktar och kontrollerar sina får. Och vi är fåren. Vi är de tuktade och kontrollerade mössen.

Ändå är allt bra, och när vi tar examen från Planet Jorden-skolsalen ser vi tillbaka och vi är tacksamma för upplevelsen. För genom att lära oss i vår barndom att vara kärlekslösa, använda kärlekslösa och hårda fraser mot våra bröder känner vi separation och smärtsam ensamhet.

Att kalla våra bröder namn, kalla oss själva namn, vara avundsjuka och förargade på dem och vara arga på oss själva, lär oss att vi inte vill ha denna isolering. Vi vill inte ha denna skada, denna smärta som är resultatet av vår ingrodda negativitet.

Vi säger till oss själva att det måste finnas ett bättre sätt. Och vi börjar söka och sträva efter det sättet. Vi tystar våra sinnen. Vi arbetar med positiva ord, affirmationer för att ta bort och ersätta de negativa tankar och idéer som har styrt våra liv.

Vi vill så fly från det negativa kaos som har smittat vår mentalitet. Och med meditation, kontemplation, bekräftelser, journalföring och bön lyfter vi oss ur den negativa dyn i vilken vi har varit nedsänkta.

Vi använder samma princip för att stiga upp från vår fasthållning som användes för att locka oss dit. Negativa ord och fraser användes för att konditionera oss in i skolsalen Planeten Jorden-upplevelsen.

Och så upprepning av positiva, kärleksfulla ord och fraser om och om igen, för att bädda in dem i vårt psyke, motverkar och ersätter de negativa orden vi konditionerade oss med.

Nu till fas tre av mänskligt liv. Det vill säga att vara i den här världen men inte av den. Att vara fysiskt här på jorden, men inte längre vara i drömtillståndet. Drömtillståndet att automatiskt leva våra liv genom våra konditionerade svar.

Nu är effekten av de ord och fraser som vi använder så slumpmässigt synlig för oss. Vi ser hur andra ryggar tillbaka när vi kastar ut de hullingar och pikar och påpekanden som vi har lärt oss använda så slarvigt.

Vi ser andra reagera mot oss, vi ser hur vi har orsakat obehag genom vårt inlärda och automatiska beteende. Och långsamt men säkert lär vi om hur vi ska leva livet så att vi överensstämmer med oss själva och våra Själars önskan och kärlek mot våra bröder.

Kanske den största gåvan av självförverkligande, att förstå den stora bilden av vårt Mänskliga tillstånd, vår Mänskliga inblandning, är att vi lär oss att älska oss själva.

Vi kan inte älska någon annan förrän vi lärt oss att älska oss själva. Och vad som inte ska älskas, för vi upptäcker att vi är Gudomliga. Hur kan vi inte älska vår Gudomlighet?

En djup och underbar kunskap växer över oss när vi stiger upp från vår fas av konditionerad negativ programmering till förverkligandet av sanningen om vår Gudomlighet och sanningen i skolsalen Planeten Jordens utbildningsprogram.

Detta Jordiska liv med alla dess märkbart svåra och utmanande upplevelser är ett underbart verktyg som det Gudomliga och vi, som fragment av den Gudomliga Essensen, har satt upp för oss själva.

Barnet kommer hit och är glad och vital. Han hon konditioneras till negativa och dysfunktionella ord, tankar och beteenden som fjärmar och skiljer honom från sina kamrater.

Han hon, bryter efter stora vedermödor igenom till en förståelse av att hans beteende är ansvarigt för alla smärtsamma och turbulenta relationer som han har upplevt.

Och så, med tid och mycket arbete och fokus på varje uttryck och ord och talad fras, stiger individen upp från gropen av Mänsklig negativitet till friheten av ovillkorlig kärlek och lyssnande.

Service till andra blir tonvikten. Genom att älska sig själv kommer man nu att älska hela Mänskligheten, alla Guds varelser oerhört och intensivt. Och man vet nu att man är väldigt Helig,

För vi är alla Guds varelser. Vi människor kommer till planeten Jorden för att lära oss större kärlek. Genom att uppleva rädslan för isolering och separering från varandra inser vi att det inte är vår preferens. Vi inser att vi i sanning föredrar kärlek.

Och så blir vi kärleksfulla. Vi släpper alla falska läror, de dysfunktionella orden som vi lärde ut och vi ersätter dem med kärleksfulla, vänliga och välvilliga fraser som nu faller lätt från våra läppar.

Från den högre utsiktspunkten av förståelse ser vi med kärlek ner på världen som har lärt oss så mycket. Vi inser att allt är bra på Planeten Jorden. Alla är exakt där de behöver vara, och de lär sig exakt vad de behöver lära sig.

Vi är alla i denna erfarenhet tillsammans. Vi är alla perfekta söner och döttrar till Gud, fragment av Gudomligt Medvetande och vi har individualiserat och förfinat våra personligheter och våra talangpreferenser och förmågor genom denna Planeten Jorden-upplevelse.

Vilken stor och storslagen plan det Gudomliga och vi har skapat för oss själva. Vår inblandning med Planeten Jorden är nästan över. Vi stiger upp till kärleksvibrationen och allt är bra i vår värld.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är verkligen Välsignade Varelser

 

Avsnitt för bifogade filer

Förhandsgranska YouTube-videoklipp THE DIVINE PLAN FOR HUMAN LIFE Aita Channeling Her Higher Self, August 2020

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...