Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 augusti 2020

 

Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen via Daniel Scranton

den 17 augusti 2020

”Massuppvaknanden har skapat ett Energimässigt Nät”

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det är ett nöje för oss att få stå i kontakt med er alla.

Vi är mycket exalterade över att få dela med oss följande överföring till er, för vi är medvetna om hur mycket ni alla bryr er om framstegen hos det mänskliga kollektiva medvetandet. Och vi har en del mycket goda nyheter till er. Ni har passerat en brytpunkt där på Jorden, med de massuppvaknanden som har ägt rum och som ett resultat är ni nu redo för fler nedladdningar, fler aktiveringar, fler justeringar, fler uppgraderingar, mer av allt som ni har bett om i egenskap av individer, såsom det uppvaknande kollektivet, samt i egenskap av det mänskliga kollektivets helhet.

Mänskligheten har uppvisat en tillräcklig mängd medkänsla för att få till stånd ytterligare en enormt stor energivåg, som kommer att göra att de av er som är öppna håller er kvar i ett hög-vibrerande tillstånd, fastän många av era medmänniskor tar beslutet att stanna kvar i ett tillstånd av lägre vibration för att de tror att de behöver göra det. Otvivelaktigt har ni under den senaste tiden sett en hel del ilska, rädsla och hat spela ut sig i er värld och vissa av er har till och med känt sig frestade att följa dessa vägar, för att utforska, för att se ifall dessa har något värt att undersöka, eller inte.

Och om ni föll, eller inte, ner i detta kaninhål, så har ni med all säkerhet fått se tillräckligt med trauma och tragedier i er värld, för att ytterligare öppna upp era hjärtan, för att känna empati, för att känna medkänsla, samt för att erbjuda er healing-energi till människor som ni aldrig har träffat och kanhända aldrig kommer att träffa. Detta är en tid där er värld har blivit ännu mindre och ni har förenat er med varandra på sätt som ni för trettio eller fyrtio år sedan inte ens kunde ha föreställt er.

Men nu när ni känner er så mycket mer förenade med andra människor som bor på andra sidan planeten, så har ni öppnat upp era hjärtan och ni har tillåtit er själva att känna denna sympati, denna sorg, samt alla de andra emotionerna som har uppstått hos er, på grund av det lidande som ni vet att andra utstår och har utstått. Och det här är det som har tippat över vågskålen för mänskligheten. Det har varit er vänlighet. Det har varit er villighet att bry er om andra som inte ser ut som ni och som inte är något ni är.

I och med att ni har sträckt ut era hjärtan till de nödställda, så har ni sam-skapat ett nät av energi som ligger ovanför Jordens yta och som ligger perfekt till för att få ta emot nästa energivåg, vilken ni nu har på inkommande, en våg av energier som ni har kallat in och som ni har uppvisat att ni är redo att ta emot. Ni, de som har vaknat upp, har åter en gång gjort det. Ni har släppt in ytterligare energier. Ni har jordat dessa energier och spritt ut dem och nu är det dags att få skörda belöningarna.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att få stå i kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...