Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 april 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 april 2021

 

Demontering av samhällets kontrollsystem

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi bekantar oss med de system ni har där på Jorden, system som var utformade för att upprätthålla ordning. Ni satte upp dessa system i en tid då det var mycket mer kaos i er värld än det är idag. I dag är det ni har de sista resterna av en mer ociviliserad tid, ett mer barbariskt samhälle, och ni har samma verktyg på plats för att skydda er från oordning, från kaos och från barbarer. I verkligheten behöver ni inte så mycket ordning och kontroll som ni har där i er värld.

Ni har utvecklats tidigare och behöver så mycket övervakning av ert dagliga liv, och ändå är ni mer utsatta än någonsin när det gäller vem ni är, vad ni tror på, vad ni köper, vem ni just tillbringat flera timmar med, och så vidare, än någonsin tidigare i människans historia. Vad betyder detta för den genomsnittliga personen som är vaken? Betyder detta att ni måste demontera kontrollsystemen? Betyder detta att ni måste bli en anarkist, eller ska ni bara inse att de människor som har haft kontrollen drar åt sitt grepp, och de kommer inte att kunna behålla det åtstramade grepp för alltid. De kommer faktiskt inte att kunna behålla det så mycket längre.

Ni behöver inte oroa er lika mycket, eller alls, om dessa människor som befinner sig i maktpositioner och deras önskan att utöva mer kontroll över er eftersom allt detta kommer till ett slut och ni ser de sista försöken för att diktera mer kontroll över er. Ni kan tolka den här överföringen hur ni vill. Vi vet att en del av er kommer att tolka det på ett visst sätt, och det är okej för oss, för oavsett vad ni tror att vi hänvisar till, har ni en viss uppluckring att göra.

Det tjänar varenda en av er som känner sig förtryckt att kasta av sig bojorna som ni har lagt på er själva genom att tro att någon har mer makt över er och ert liv än ni har. Ni måste bara fortsätta ta hand om er egen trädgård. Ni måste bara ägna så stor uppmärksamhet åt er egen vibration att ingenting någonsin kan övertyga er om att ni ska sänka den. Ni måste släppa offret / förövaren, förtryckt / förtryckare, förslavad / förslavad modellen. Om ni håller fast vid det och ni fortsätter att spela med i det tankesättet kommer ni att fortsätta bevara det längre än vad det behöver vara i er värld.

Systemen som är på plats, som är avsedda att kontrollera, demonteras inifrån, och anledningen till den demonteringen är de högre vibrationsenergier som finns över er. Det kommer inte att bero på att någon iscensätter en revolution. Det kommer att bero på att tillräckligt många av er upprätthåller en tillräckligt hög vibration för att jorda de högre frekventa energierna för att fortsätta arbetet med att höja medvetenhetsnivån där på jorden.

Er kollektiva medvetenhetsnivå kommer alltid att återspeglas till er i era regeringar, i era företag, i era banker, i era militärer, i alla aspekter av livet. Så det enklaste sättet för er att ha störst inverkan på världen just nu är att ta hand om er egen vibration och låta demonteringen fortsätta på egen hand, det är vår rekommendation, och vi har alltid ert bästa åt er i våra hjärtan.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

Du gillar kanske också...