Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 2 februari 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

2 februari 2021

VILKA ÄR LJUSARBETARE?

God dag på er kära Ljusarbetare, våra dyrbara Stjärnfrön, denna februaridag mitt i det stora uppvaknandet på planeten jorden och dess mänskliga invånare. Idag ska vi tala om er och den resa ni gjort här på planeten jorden.

Var och en av er är individuell, annorlunda, unik, på den väg ni valt.

Ni planerade alla ert eget liv innan ni någonsin kom till jorden. Många av er hade inte levt liv på jorden innan dess. Er höga frekvens, er kärlekskvot, den vackra nivå vid vilken ni vibrerar, behövdes för planeten jordens uppstigning, därför att er stora Ande, er Översjäl, är lika stor som änglarna och ärkeänglarna.

Ni var belåtna med er skapare och varandra. Ni levde i ömsesidig salighet, i telepatiskt kamratskap med Källan och med era bröder. Ni var i den andliga sfären utan kropp, utan fysiska manifestationer, bara med flödet av elektromagnetisk kärlek som är Gud, som är allt och som möjliggör allt.

Gud tänks på och porträtteras ofta av religionerna som en kär gammal skäggig välvillig gentleman som sitter på molnen och strålar mot sina barn, strålar mot sina skapelser, på ett välvilligt sätt.

Vi vet nu en liten del av vad Gud är, för vi känner honom då han lyser sitt heliga ljus på oss. Vi känner glöden, den andliga glöden från hans energi omkring oss, genom oss och i oss.

Gud skulle kunna kallas den stora datorn i himlen. Han/hon/det, för Gud har inget kön, är bokstavligen allt som är. Gud är den Andliga sfären och allt den innehåller, Gud är den materiella sfären och allt den innehåller, det finns ingenting utanför Gud.

Gud är, kanske, som en stor väv med alla liven av varelserna, mänskliga och galaktiska, alla omloppsbanorna och rotationerna av planeterna och stjärnorna, som sammanvävda trådar i den stora datorn i himlen, den stora dator som är Gud.

Gud dömer inte. Han behöver inte döma, för hans universella lagar tar hand om allt som är i detta magnifika universum. Och Gud törstar efter kunskap och erfarenhet.

Denna kunskap kommer inte till honom i den andliga sfären där frid och kärlek regerar och det inte finns någon stor drift att expandera. Så han skapade den materiella sfären med alla galaxer, stjärnor, planeter och fysiska varelser som bebor dem.

Och nu när han skapat dem har han en stor önskan att få veta allt som finns att veta om dem och att till fullo uppleva dem. Gud har ett oupphörligt behov av att lära sig.

Så han sände partiklar, fragment av sig själv, mänskliga varelser, till denna materiella värld, planeten jorden, så att de kan rapportera tillbaka den kunskap de erhållit och de känslor de känt i sitt fysiska liv.

Så man kan säga att Gud är en sammanställning av all den information och alla de upplevelser som hans mänskliga och galaktiska barn försett honom med i eoner av tid sedan universum skapades. Detta är vad Akasha-arkiven utgör. De är arkiv för allt som finns, allt som någonsin funnits.

Så, innan den blev mänsklig, var mänskligheten allt som fanns att vara. Sten, luft, vatten, blommor och växter, fåglar och djur och alla de varelser som bebor den materiella sfären, mänskligheten har varit dem alla.

Allt, allt måste upplevas innan den blev mänsklig. För mänskligheten har ett komplicerat liv att leva. Mänskligheten har fri vilja och måste ta beslut angående vilken väg den ska välja.

Och här på jorden strider djävulen och de goda och Gudliga om mänsklighetens lojalitet. Här finns det också upplevelser som Gud vill ha. Han dömer inte. Allt som sker i den materiella sfären, allt vi fruktar, allt vi älskar blir känt för honom, för vi rapporterar tillbaka när vi lämnar vår jordiska form.

Den fysiska kropp vi har är bara ett tillfälligt hem för vår själ. Den är som en kostym vi bär ett tag och kastar åt sidan när dess tid är över.

Så tiden gick och jorden hade passerat ytterligare en precession för jordaxeln. Vår värld hade gjort sitt varv genom universum, passerande genom mörka energier, låga frekvenser, tunga vibrationer.

All rädsla, all oro, ångesten, smärtan rapporterades tillbaka till Gud. Liksom kärleken, offret, vänligheten, den naturliga inneboende godheten hos mänskligheten.

Och nu hade så många upplevt så mycket att det blev tid för det stora uppvaknandet. Men jorden hade blivit kapad av onda krafter. De är också av Gud, de rapporterar också tillbaka till Gud, men de har spelat rollen som de mörka. De är satan, den djävul som sökt vår hyllning, vår hängivenhet.

De spelade sin roll alltför väl, för mänskligheten blev fångad i en oupphörlig runda av karma och var oförmögen att befria sig från illusionens villfarelse, den bedrägliga uppfattning han fallit in i.

Hans vibration, efter eoner av korruption och tortyr, både mental och fysisk, var mycket låg. Han var nedsänkt i de lågt vibrerande känslor av rädsla som hade indoktrinerats i honom.

Från den låga resonansen förstod han inte att befria sig. Så kallet gick ut i himlen. Mänskligheten behöver hjälp. Planeten jorden måste infiltreras från insidan. Guds universella lagar tillät inte inblandning från utanför den jordiska miljön.

Ja, mänskligheten behövde hjälp. Ni hörde kallet, ni kände kallet i ert hjärta och anmälde er frivilliga att komma till jorden. Ni visste att det skulle bli svårt, men ni visste inte hur svårt det skulle bli.

Er resonans, våra kära heliga, våra dyrbara Ljusarbetare, er resonans var hög, mycket högre än era jordiska bröders. Och det blev ert arbete att lyfta resonansen, planetens känslomässiga vibration, från det tredje-dimensionella rädslo-paradigmet till det femte-dimensionella kärleks-paradigmet.

Bara själva ert varande här har varit tillräckligt för att åstadkomma det. Ni, våra kära, strålar ert vackra ljus och kärlek, er vackra aura omkring er och lyfter era bröder och världen ut ur rädsla, ut ur beskyllningar och skuld.

Många av er hade inte tidigare liv på jorden, eller någonstans i den materiella sfären. Ni kunde inte komma till jorden utan kunskap om hur man uppträder här, vad man kan förvänta sig, vad man kunde uppleva.

Så, tillsammans med era guider, tillsammans med era änglar och er Själsfamilj fick ni tillgång till akasha-arkiven. Och ni fick de liv ni trodde skulle vara mest användbara inpräglade i er.

Det var som om dessa minnen faktiskt beskrev händelser ni varit med om. Den enda skillnaden var att det inte fanns något karma fästat vi någon av de negativa upplevelser som präglats i er själs undermedvetna minne.

Så ni föddes in på jorden, ofta till mycket svåra situationer, för ni behövde lida, ni behövde känna vad människor känner på ett djupt och mörkt sätt.

Bara på det viset kunde ni utveckla den välvilliga medkänslan, den empatiska förståelse ni behöver för att hjälpa era bröder. För, nu har ni verkligen medkänsla.

Ni vet hur det är att vara försjunken i den låga vibrationen av rädsla och alla dess negativa och splittrande känslor. Ni vet att mänskligheten lever hjältens resa.

Hjälten, som kommer till jorden för att besegra draken av mörk infiltration, lyckas efter mycket bekymmer, oro och farliga utmaningar, och kommer ut segrande efter att ha uppnått sitt mål. Efter att ha höjt sig själv och sina bröder till större höjder av kärlek och ljus, återvänder han till sitt land, i detta fall till sin himmelska existens, segrande.

Ja, så är det för er, kära bröder. Oroa er inte, var bara, andas bara. Det är dags att ha roligt och vara munter. Ni har levt genom de mörka och svåra tiderna i ert jordiska liv. Ni har sett hur era bröder talar till varandra, hur de behandlar varandra med förakt, hur de projicerar sin rädsla, sin ilska och sina känslor på varandra.

Och, som med allting, när sanningen avslöjas kan situationen förändras. Inget kan lösas på den nivå det skapades. Ni har gått bortom detta tredje-dimensionella program där rädsla och mörka känslor, reaktivt beteende, vistas.

Och nu kan ni se klart, för indoktrineringens dimma har lyfts bort. Ni är redo att slutföra ert uppdrag. Ert jobb nu, ert uppdrag är att hitta er glädje. Vad vill ni? Vad älskar ni att göra? Skänk glädje till er själva och till världen – och gör det.

Håll er vibration hög, genom det hjälper ni världen på denna planet jorden, denna vår värld baseras på frekvens och vibration och er höga vibration lyfter världen.

Var bara, andas bara. Lita på planen och finn er salighet. Det bästa återstår fortfarande kära Bröder. Ja. Det bästa återstår fortfarande.

Vi är verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...