Aita Kanaliserar Sitt Högre jag, 26 augusti, 2020

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

Augusti 2020

Vilken vacker dag det är på Planeten Jorden idag. Våra Kära, Våra Kära Hjärtan, låt oss tala om er på denna underbara dag som Gud skapat. Vem ni är, vad ni gått genom och varför.

Ni som läser detta är Ljusarbetare och Stjärnfrön. Ni befinner er i en fysisk Mänsklig kropp, en biologisk robot. Den kroppen är ingenting utan Själen, den Gudomliga Essensen, den Källenergi som ger liv åt den.

Många typer av själar inkarnerar i Mänskliga kroppar för att uppleva, det vill säga, känna känslorna i livet på Planeten Jorden. Ni är de högsta i frekvens, de mest kärleksfulla bland de mest empatiska som gjorde det.

Vi har ofta sagt detta, och kommer att säga det igen. Ni är stora multidimensionella varelser. Ni är vågor av Medveten kärlek i Oceanen av Gudsmedvetandets kärlek, i oceanen av medvetenhet. För medvetenhet, på en hög frekvens, är kärlek, är medvetande.

Ni sände en vattendroppe från den våg av Medvetande som ni är, ni sände er Själ till Jorden för att bebo ert kroppstempel. Ni fanns inte på det Mänskliga Karmiska hjulet. Ni fanns inte i den Mänskliga karmiska cykeln. Ändå valde ni att komma hit. Ni var frivilliga.

Detta är svårt för er att förstå, för – utan minne av vem ni är kan ni inte föreställa er varför ni skulle välja att göra någonting så smärtsamt.

Planeten Jorden är ingen lycklig plats, hon utformades för att Gudomliga Själar skulle få uppleva det som de inte är – rädsla. I saligheten av Himmelsk samvaro, förening och kamratskap, telepati och enhet, var ni som Själar bara i salighet och harmoni.

Det var en underbar tid och ett underbart sätt att vara med era bröder, era med-droppar av vatten i oceanen av Gudsmedvetande. Ändå var tillväxten liten. Under tiden led Planeten Jorden djupt. Situationen hade urartat. Den Jordliga upplevelsen var utformad för att Själar skulle växa.

Om ni alltid har levt i en storslagen herrgård, tar ni det för givet. Ni vet inte hur underbar och unik upplevelsen är för ni har inte levt något annat liv.

Sedan, om ni förlorar den herrgården och blir fattig, då uppskattar ni verkligen vad ni hade. Och skulle ni få den tillbaka, då skulle ni vara tacksamma och i glädje och uppskattning.

Så är det med livet på Jorden. Efter ett liv i Himlens Nirvana är den Jordliga kontrasten med icke önskvärda händelser och negativa känslor det mörker som upplevs så att en större uppskattning av kärlek, ljus och Andlig harmoni kan erhållas.

Människor kom till Jorden för att öka på sin kärlekskvot, sin kärleksfrekvens och så gjorde också ni. Men ni var högre i frekvens än era Mänskliga bröder när ni kom hit.

De som spelar rollen av de mörka på denna Jord, kalla dem vad ni vill för de har många namn, illuminati, djupa staten, de styrande makterna, regeringen bakom regeringen, den småsinta själviska byråkratin i världen. Styrningen av dem som spelade de mörka hade spårat ur.

Mänskligheten var insnärjd på en fängelseplanet med inlärd underdånighet och ett slaveri som upprepades i inkarnation efter inkarnation. Och den imiterade ord och fraser från sina mörka kontrollörer.

Människan levde det liv och följde det manuskript de hade utformat för honom. Han kände i hög utsträckning rädsla, insnärjd i förvirring.

Och Mänskligheten trodde att denna olyckliga värld, denna snäva och smärtsamma existens var allt som fanns. Han visste inte hur han skulle ta sig ur den. Han visste inte att det fanns någon annan värld eller något annat sätt att leva.

Det räcker nu, skrek vi alla, vi måste befria Mänskligheten. Och, som mer avancerade varelser i frekvens, med en större kärlekskvot, blev vi frivilliga att komma och sprida vår kärlek och vårt ljus, vår strålglans på Jorden. Detta har hjälpt till att få inte bara våra egna Själar att växa, utan också att hjälpa Mänskligheten.

Ni, våra Kära, har varit annorlunda ända från början. Er empati och förståelse är unik bland era Bröder. Under hela ert liv har ni sett mer av den stora bilden, ni har varit mer empatiska än era medmänniskor.

Från början har ni haft känslan av att inte höra hit. Eftersom ni var så snälla och milda satte sig era bröder på er.

De tyckte om att peka på er och driva med er med de negativa ord och fraser som så lätt kom ur deras munnar, för ni slog inte tillbaka. Detta är det beteende deras kontrollörer hade tränat dem till och ni var perfekta offer för deras onda ord.

Ni kunde inte förstå hur människor kunde säga så ovänliga saker till varandra och till er. Ni svarade inte på samma sätt, ni tog allt det otrevliga som kastades på er.

Ni var intelligentare än dem omkring er, ändå kände ni er mindre än dem – för ni fick så mycket förolämpningar och blev så förtalade att ni värderade er utifrån dem omkring er, som ett förkastande av er.

Ni kände er mycket ensamma, övergivna och hjälplösa.

Hur är ni annorlunda, vilka är era gåvor? Ni ser en större bild av livet än dem omkring er. Över åren har många bett om er hjälp och ert råd. Många har vänt sig till er för att berätta sin historia. Och ni har lyssnat med öppna hjärtan.

Ni valde mycket svåra liv, kära ni. För att kunna hjälpa till behövde ni verkligen känna de negativa och smärtsamma känslorna i upplevelsen på Planeten Jorden och leva genom mörka och svåra händelser.

Många av er, eftersom ni blev så dåligt behandlade av era Mänskliga bröder, blev alkoholister, matmissbrukare, anorektiker, hade många allvarliga sjukdomar, operationer och fysiska problem. En känsla av sjukdom var ständigt närvarande.

Saker var tidvis så smärtsamma att ni ville avsluta era liv. Ändå, på något sätt, visste ni att trots svårigheterna, trots den mödosamma naturen i er existens, att det fanns ett djupare syfte i era liv. Ni visste att ni kom hit för att göra något viktigt. Men vad, och varför led ni så mycket?

Så åren passerade. Sakta visste ni att det måste finnas en bättre väg. Så ni hoppade på ert Andliga sökande. Ni läste bok efter bok, gick på föreläsning efter föreläsning, seminarie efter seminarie, utforskade olika kyrkor och andliga läror.

Och, med stor ansträngning och beslutsamhet, med affirmationer, dokumentering, mantran och meditation bröt ni genom. Ni började se hur den Mänskliga verkligheten skapades. De ord ni använde blev viktiga för er.

Ni insåg till sist att era ord, ert beteende, er hållning, var kontrollmekanismen för ert liv. Kärleksfulla, empatiska ord och ovillkorligt lyssnande förändrade ert liv. Att tjäna andra blev en glädje.

Och nu har ni vaknat upp till verkligheten om vem ni är. Ni har rensat bort det mesta av er Mänskliga negativa upplärning. Ni har lyft er över strider med negativt fokus och nedvärderande tankar.

Ni vet nu på djupet att era ord och tankar skapar er verklighet. Ni vet nu att ord är det Mänskliga livets kontrollmekanism. Förändra era ord till att vara kärleksfulla och empatiska och ni förändrar ert liv till att bli fyllt av glädje och frid.

Och nu, Kära Hjärtan, Kära Själar, är tiden för uppstigning. Tidslinjerna separeras. Det tredje-dimensionella datorprogrammet, den tredje-dimensionella matrisen som håller ihop den rädslofyllda världen av yin och yang, kontrollörerna mot de kontrollerade, upphör.

Kärlek, medvetande, medvetenhet genomsyrar världen med sin underbara strålglans. Och ni är de första mottagarna av denna underbara gåva. För ni är i en högre frekvens. Ni kan lättare förkroppsliga kärleken och ljuset som flödar in.

Ni är mottagare och utstrålare av kärlekskällans energi. Ni är utformade så att varje inandning drar in ljus och varje utandning flödar och strålar vågor av kärlek. Ni kan känna er kärleksfulla och strålande aura nu.

Det är därför vi säger att ni inte behöver göra någonting. Bara var, bara andas. Själva ert varande påverkar världen omkring er på det mest positiva sätt.

Och nu börjar ert riktiga arbete. Ni har var och en placerats strategiskt runt världen. Ni är där ni är avsedda att vara.

Och ni har var och en fått er egen församling.

Just nu har ni en utmaning. Era bröder älskar er för att ni är så snälla och icke-dömande, medkänsliga och omtänksamma. Ändå kan ni inte tala med så många av dem för de är uppslukade av sin rädsla för döden.

Deras tal handlar om hat av politiker och rädsla för viruset. Bär era masker, håll social distans ropar de då de fokuserar på och imiterar orden i tidningar och TV, orden från deras mörka kontrollörer.

Vänta, Kära Ni, vänta. Det är er församling. Ja, ni har var och en er församling. Mycket snart kommer sanningen att avslöjas och en stor chockvåg kommer att gå runt Planeten Jorden.

Sanningen kommer att befria många. Men mycket smärta kommer att upplevas med berättandet av denna sanning. Själens mörka natt, ilska, depression, förvirring av alla sorter kommer att upplevas av era bröder då de inser naturen i de lögner som berättats och den förrädiska uppfattningen.

Det är här ni kommer in, kära Bröder. För ni har gjort er utforskning. Ni vet sanningen och ni är här för att hjälpa dem.

Detta är er församling som ni är här för att hjälpa. Och ni är och kommer att vara i glädje, för ni är i linje med er Själs syfte, uppfyllande ert uppdrag.

Ni behöver inte vänta länge nu. Tiden för avslöjande är mycket nära. Bara var, bara andas. Le och utstråla vågor av kärlek och ljus omkring er, för allt är mycket bra på Planeten Jorden idag. Nirvana, Himlen är nära.

Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...