Saul via John Smallman, 23 november 2020

Saul

Via John Smallman, 23 november 2020

Det Går Inte Med Ord Beskriva Den Glädje Som Väntar Vid Ert Uppvaknande

 

När regeringar över hela världen påtvingar eller försöker genomdriva en ny nedstängning för sina medborgare, förstärks rädsla och ilska. Det här är ett naturligt resultat när människor känner att det sätt som de lever sina liv på inte längre tillåts vara självbestämmande, utan kommer i stället att bestämmas av olika statliga organisationer som ”hävdar” att de enbart gör det för medborgarnas bästa. Dessa känslor är extremt oroande eftersom de stör “status quo” som de flesta människor har vant sig vid – de ”relativt” oföränderliga omständigheterna i deras dagliga liv. Förändring är naturligtvis konstant, ändå motsätter sig människor det, om inte omständigheterna i deras liv upplevs som oacceptabla, men det förblir ofta osynligt eftersom de flesta människor följer regelbundna dagliga rutiner som bekräftar för dem att känslan av förändring inte sker.

I dessa tider av förvirring och uppenbart kaos, som till stor del verkar bero på pandemin, känner sig människor mycket hotade och oroliga eftersom deras normala dagliga rutiner har stängts av genom auktoritär förordning, och det finns ingenting som tyder på att denna olyckliga situation snart kommer att ta slut. Det är inte konstigt att människor känner rädsla och ilska, eftersom de är ovana vid den osäkerhet som nu råder, om de väljer att tro på de orsaker som har förkunnats av alla nyhetsmedier. Och naturligtvis är rädsla mycket konfliktskapande, så tilliten till grannar får sig en törn när negativa uttalanden görs, och förvirring över giltigheten av de åtgärder som införs leder till meningsskiljaktigheter, ibland våldsamma meningsskiljaktigheter inom bostadsområden och inom familjer, om hur allvarlig och farlig situationen har blivit. Det här är verkligen en mycket förvirrande och oroande tid för er alla, så jag vill ännu en gång påminna er om hur absolut nödvändigt det är för er alla att dagligen ta er tid att gå till ert inre och återställa er avsikt att bara vara kärleksfulla vad som än händer.

Den avsikten, som medvetet återställs, är extremt kraftfull och behövs verkligen när den kollektiva uppvakningsprocessen går mot sitt slut. Era kärleksfulla avsikter hjälper så många andra att hantera sina uppkomna problem, medan de inte är helt överväldigade av den allmänna känslan av den ångest som för närvarande är mycket utbredd. Ni valde att vara i en mänsklig kropp vid den här tiden för att göra precis det, därför att ni visste att det skulle bli extremt effektivt att driva er kollektiva uppvakningsprocess framåt. Men på grund av den minnesförlust som är involverad i att vara en människa, har ni för det mesta tappat kopplingen till er medvetenhet om den kunskapen, och så uppstår tvivel inom er. Prata därför regelbundet med era supportteam i de icke-fysiska världarna och be dem försäkra er om att alla går framåt enligt den gudomliga planen, och de kommer att svara er, eftersom det är en viktig aspekt i deras arbete som era stödgrupper. Ni kommer att känna deras kärlek och stöd, och ni kommer att märka att er ångest och era tvivel har lindrats, vilket ytterligare bekräftar värdet av att gå till rummet för inre frid, där Kärlek finns i väntan på er inbjudan att stiga in i ert hjärta, så att ni med glädje kan acceptera Dess varma omfamning.

Att veta, som ni gör, att ni gjorde ett mycket positivt och entusiastiskt val att vara inkarnerade på Jorden just nu i mänsklighetens kollektiva övergång till en mycket högre nivå av andlig utveckling, gör att ni med säkerhet kan slappna av inför denna kommande händelse. Det här är inte som vanligt, det här är Mänsklighetens Kollektiva Uppvakningstid. Det är ett mycket underbart tillfälle som skapades för er av Moder/Fader/Gud i samma ögonblick som ni kollektivt valde att engagera er i ett overkligt drama, ett spel om separation från Källan, så när ni förändrade era sinnen – som ni oundvikligen skulle eftersom Enhet med Källan är Verklighet och omfamnar er i oändlig glädje – och väljer att återvända för att vila i den Gudomliga Närvarons famn, från vilken ni aldrig, inte ens för ett ögonblick, faktiskt varit separerade, skulle vägen visa sig och kärleksfullt och entusiastiskt bjuda in er att följa den Hem.

Det går inte med ord beskriva den glädje som väntar vid ert uppvaknande, för det verkar på er som att glädje är ett kortvarigt tillstånd som bara flyktigt kan upplevas och sedan försvinna, eftersom de grundläggande överlevnadsbehoven i era mänskliga levnadsförhållanden återigen kräver er fulla uppmärksamhet. Ändå finns det djupt inom er en vetskap som nu håller på att komma upp i er medvetna medvetenhet, en vetskap om att livet är en underbar och fantastisk gåva som erbjuder er en skatt av otänkbar storhet. Ni bara vet att så är fallet, men ni vet inte varför ni vet, men trots det tvivlar ni. Att tvivla på Guds oändliga och oförändliga Kärlek för er, och tvivla på om ni verkligen är välsignade med evigt liv hos den kärleksfulla Närvaron, är en aspekt av det overkliga drama som ni upplever under det timliga livet som människa.

Det här är verkligen en fantastisk, förvirrande, oroande och inspirerande tid att vara fysiskt närvarande på Jorden, och alla ni som läser eller lyssnar på detta och andra liknande kanaliserade meddelanden känner detta och är fyllda av ivrig förväntan. Jag försäkrar er att ni inte kommer att bli besvikna, därför att det som väntar er när ni vaknar kommer att till fullo upplösa resterande rädslor eller ångest, som ni kanske håller fast vid medan ni förväntansfullt väntar på att vakna upp.

Livet håller på att blomstra till det mest välsignade och underbara tillstånd, ett tillstånd som ni för närvarande inte ens kan föreställa er, och ändå vet ni att detta är sant.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...