Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 21 september 2020

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag 21 september 2020

 

CHANGING OUR AURA -Aita Channeling Her Higher Self – September 2020

God dag på er Kära hjärtan, Kära Själar, vi är verkligen välsignade varelser. Idag vill vi prata om er själva. Hur pratar du med dig själv, vad säger du till dig själv?

Mänskligheten tror att världen den ser ligger utanför dess kontroll. Man frågar, varför händer det här om och om igen. Man hör orden och ser handlingarna från dem i omgivningen och avfärdar dem.

Man skyller deras beteende på dem och reagerar ilsket på de obehagliga saker de säger och gör. Många tror att mänskligheten i sig är grym och tanklös.

I verkligheten reagerar de omkring dig på dig på din vibration, på dina tankar och övertygelser och ord om dig själv och om dem.

Dina tankar skapar din verklighet. Du är en medvetenhetspunkt i oändlig medvetenhet. Du är en tanke i Guds sinne. Du upplever världen, i fysisk form, men i verkligheten är du en stor flerdimensionell varelse, ett fragment av Gud, en droppe av Gudomlig Essens.

När du föds i detta Mänskliga område, kommer bara en liten del av ditt höga vibrerande, magnifika medvetande med dig. För som den stora och storslagna varelse du är, kunde du inte sänka din frekvens tillräckligt för att leva inom den fysiska formens smala gränser.

Så, det medvetande du har, här på Jorden, ligger vid den låga vibrerande, tredimensionella frekvensen. Din Själs röst kan inte nås vid den frekvensen. Och sådan är din upplevelse av livet som Mänsklig Varelse, som inte har tillgång till sin Själs stora kunskap och den oändliga medvetenheten om Gudomlighet.

Du lever i ett hologram, en matris, en datorsimulering. Som med alla datorsystem finns det fasta lagar, algoritmer som kör systemet. Dessa lagar är omutliga, oföränderliga.

Som en medvetenhetspunkt, i oändlig medvetenhet, vill din Själ utbilda dig till att övervinna den indoktrinering du får som spädbarn, som barn under dina första år.

Dina föräldrar, dina lärare, menar väl, men de har själva fått undervisning av sina vårdare. Och de lär dig allt som de tror är sant.

Detta jordiska system är mycket utmanande, för dess natur är att den Mänskliga koppen är halvtom. Människor lärs att se på det negativa. Den mänskliga naturen lärs att se på vad som uppfattas som fel snarare än vad som ser rätt ut.

Så barnet blir inte prisat för sitt A i matematik. Istället klandras han för sitt C skriftligen. När han beter sig som vuxna vill att han ska bete sig så prisas han inte, det är en självklarhet. Istället får han skulden för allt som han gör som inte överensstämmer med förväntningarna hos dem omkring honom.

Barnet lär sig att tänka på sig själv som en fattig, svag, bristande varelse som inte kan göra någonting rätt, för de vuxna pekar alltid ut hans misstag, hans synder för honom. Och värre är, han blir rädd, för han får höra att han kommer att hamna i helvetet för all evighet.

Så för att överleva lär han sig att anpassa sig till diktaten, samhällets önskningar. I skolan tränas spontaniteten, livsglädjen ur honom.

Han sitter i tystnad med sina medelever och lyssnar på läraren. Han får inte tala, om han inte uppmanas till det. Han måste be om att få lämna rummet. Han vallas i långa rader fram och tillbaka, leds som får av fåraherden.

Han får inte uttrycka avvikande åsikter. Han kritiseras av sina kamrater och skrattas åt och förnedras om han beter sig utanför samhällsnormerna.

Så, det barnet slutar med att tänka på sig själv som ett mycket dåligt exempel på en Människa, oförmögen att tänka sunt, som måste foga sig efter de förnuftigare idéerna hos hans medmänniskor, mot hans önskemål, mot hans djupa önskningar.

Bristande anpassning, att tänka utanför boxen ger obehagliga konsekvenser från de omkring oss. Vi är sociala varelser. Vi önskar godkännande från våra kamrater.

Vi har en djup längtan efter den enhet vi kände i vårt Andeliv. Och så gör vi allt vi kan för att vara en av vår sociala grupp, för att tillhöra vårt samhälle.

Och med all denna konfabulerande indoktrinering, hur slutar det när vi tänker på oss själva? Inte bra. Vårt självprat blir väldigt negativt. Skuld och skam blir vårt mantra och är inblandade i varje ord och tanke.

Åh, varför gjorde jag det? Jag är dum, jag är ful, blir våra ofta upprepade ord. En mörk tyngd ligger över oss när vi snurrar omkring för att tillhöra och bli älskade.

Ironin med det är att vi inte kan älskas, vi kan inte känna tillhörighetskänslan förrän vi älskar oss själva. Vi hamnar i en moment 22-situation.

Vi tänker kärlekslösa tankar om oss själva och så projicerar vi dessa kärlekslösa tankar mot andra. Och sedan beter vi oss kärlekslöst mot andra, för vi uppfattar att de är orsaken till våra problem.

Vi rasar mot dem, vi blir i vår tur arga, svartsjuka, deprimerade och sårade av deras ord. De är orsaken till vårt elände, säger vi. Vi inser inte att de reagerar på auran, bilden av oss själva som vi presenterar för dem.

Och den bilden skapas av vårt tänkande på oss själva. Ändra det tänkandet, ändra det resulterande självpratet, och hologrammet, datorsimuleringen vi lever i, förändras.

När vi presenterar en lyckligare bild av oss själva för världen, när vårt självprat blir kärleksfullt, förändras vår aura, vår frekvens stiger och de omkring oss piggnar till. De tycker att han/hon är kul att vara med, hon är snäll, han är bekväm att vara med.

Du är bekväm att vara med när du är bekväm med dig själv. När du är obekväm i din egen kropp strålar detta obehag ut till dem omkring dig.

Du kan inte projicera kärlek förrän du känner kärlek till dig själv. Därför skapar dina tankar din verklighet och din värld visar dina tankar. Kärleksfulla och vänliga tankar, ett förverkligande av allas Gudomlighet, skapar en kärleksfull och snäll miljö.

Så hur flyttar vi oss från vår negativa medverkan och våra sorgliga tankar om oss själva? Vi måste omprogrammera vårt sinne. Denna mänskliga resa krävde att vi skulle programmeras till negativitet.

Den programmeringen gjordes genom upprepning, upprepning, upprepning. Samma process krävs för att omprogrammera våra sinnen, och revidering av de ord och tankar som vi talar och tänker.

Vänd dig bort från allt som är negativt och skrämmande och som programmerar dig till rädsla. Stäng av nyheterna, för de nyheterna programmerar dig till negativa tankar och känslor.

Mänskligheten säger att man måste informeras, vilken information är det man får? Information är inte nödvändigtvis sanning. När det gäller våra nyhetsmedier är det den ständigt upprepade agendan för dem som begränsar dig till negativitet.

Vänd dig bort från nejsägarna, de negativa personerna runt omkring dig. Älska alla, för alla är medvetandepunkter i en oändlig medvetenhet.

Ändå, om du inte resonerar med dem, behöver du inte äta lunch med dem eller ta deras ord, deras hårda dömanden som din verklighet.

Omge dig med livets skönhet. Var i naturen, lyssna på vacker musik. Bekräfta till dig själv om och om igen hur vacker du är. Du är vacker, som det Gudsfragment du är, och du är modig, väldigt modig genom att du upplever en Människas utmanande liv.

Här på jorden odlar du din stora flerdimensionella Ande i kärlek och ljus.

Upprepning, upprepning, upprepning kära vänner. Fördjupa er i vänliga ord och goda gärningar. Leta efter och se det goda i allt som omger er. Låt ert självprat vara snällt och kärleksfullt och alla kommer att se er som snälla och kärleksfulla.

Dina ord och de tankar som dina ord ger upphov till skapar din verklighet. Det här hologrammet, den här datorsimuleringen av Planeten Jorden-upplevelsen, kan ge vilken som helst bild av världen omkring dig som ditt sinne projicerar. Din aura förändras, du blir karismatisk när du vänder dig mot det vänliga, det kärleksfulla, det positiva.

Ditt sinne projiceras genom kontrollmekanismen av ord. Det är ett underbart system, en underbar värld som Gud och ni har skapat för era Själars tillväxt. Må Väl och ha det bra Kära Ni, kärlek och ljus, kärlek och ljus.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...