Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 september 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 september 2020

 

Era Ritualer Och Vår Favoritandliga Övning

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har utforskat ritualerna och det ritualistiska beteenden som ni har där i er värld för att bättre förstå det mänskliga tillståndet, det mänskliga medvetandet. Era ritualer avslöjar så mycket om er som individer. De visar vad ni värdesätter, vad ni tror och vad ni accepterar.

Många gånger utför människor ritualer och engagerar sig i ritualer utan att ens veta varför de gör det, och de blir tomma handlingar. Sanningen är att allting och någonting kan göras till en andlig övning. Allt kan ges mer mening än vad det har i sig.

Det pratas mycket i er värld om huruvida sociala medier är bra, dåliga eller direkt destruktiva, men det är sant om allt. Allt har potential att vara någon av dessa saker. Det är vad ni gör med det. Det är vad ni gör av det.

Om ni går in på sociala medier för att bli godkänd, närmar ni er det från en som känner sig tom inuti och letar efter andra människor för att fylla dem. Men om ni istället går på sociala medier och försöker få andra att må bättre av sig själva, så har ni använt det inte bara på lämpligt sätt utan på ett sådant sätt att ni har förändrat hela kollektivets medvetenhet. Andra människor kommer att se er som trevliga, stödjande, kärleksfulla, vänliga och de kommer att förändras av ert beteende.

Nu har naturligtvis era vanliga ritualer potential att vara transformativa också. De kan åstadkomma förändringar främst för att ni tycker att de är viktiga, och när ni tycker att något är viktigt tenderar ni att visa upp på ett större sätt för det. Och om ni visar upp ett större sätt för något, och låter mer av Källenergi flödar genom er, och ni blir mer benägna att vara kärleksfull, stödjande, vänlig, snälla och så vidare.

Nu är det dags att leta efter möjligheter att vara mer er själva, att vara mer närvarande, att visa upp ert hjärta fullt av kärlek för andra människor. Och det är speciellt dags att göra det när ni ser så många människor i er värld splittra varandra, argumentera, komma in i kamp med nävarna och leta efter svagheter hos andra att utnyttja.

Nu är det dags för de av er som vet bättre, de av er som vi kallar vakna, att göra vad ni kan för att förändra er arts medvetande. Var en som försöker höja mänsklighetens medvetenhet, snarare än en som försöker ha rätt, och vinn alla argument och få fler människor på sin sida. Se att er mänskliga ras inte har några sidor,som att vara ett, och att ni har ett underbart tillfälle framför er att komma överens trots olika uppfattningar.

Det är möjligt att älska varandra även om ni helhjärtat är oense i olika ämnen. Och när vi ser er alla trappa upp och vara de versioner av er själva som vi vet att ni verkligen är, vill vi delta i de ritualerna. Vi vill samarbeta med er i några nya andliga övningar. En av våra bästa andliga övningarna är att vara snäll. Och om ni kan vara snälla kan ni lägga allt annat åt sidan, och ni kan låta Källenergi flöda genom er.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

 

Du gillar kanske också...