Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 27 mars 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jagmars 2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSbBGP-QXbo&lc=Ugx9tlD6NnSYJ7be6ct4AaABAg

KUNSKAP ÄR MAKT

Det är ännu en vacker dag i det som återigen blir ert paradis – planeten jorden, och vi är mycket glada att få kontakt med er på denna magnifika dag som Gud har gett oss.

Ja, du och jorden växer i medvetande. Du går in i ett nytt vibrationsområde av fred, av glädje, av skratt av förening och gemenskap med dig själv, din egen själ och med dina bröders själar. Som Paul Selig, den kända kanaliseraren, och hans Guider säger: ”Du är fri, du är fri, du är fri.”

Du är äntligen fri från det uppfattningsbedrägeri du har levt under så länge. Du är fri från de begränsande tankar och idéer du hade om dig själv. Du är fri från det beteende som härrör från den begränsande kunskapen.

Kunskap är makt. Hur du känner dig själv är hur du uttrycker dig, hur du beter dig och hur du är. Hittills har du lärt dig att du är liten och oförmögen att tänka själv. Och så har du uppfört dig på ett litet, oförmöget och begränsande sätt.

Du har känt dig, och så har du varit, oförmögen att ta hand om dig själv. Du har känt behovet av att vända dig till myndighet för vägledning i ditt tänkande och ditt uppförande. Du har gjort vad du har fått i uppdrag att göra. Du har följt instruktionerna du fick.

Nu, när jordens vibrationer stiger, flyttar du upp till den högre vibrationen, den högre vibrationen som är tillgänglig för dig vid denna uppstigningstid. Denna högre vibration som är frekvensen av kärlek, som alltid har varit ditt arv. Nu kan du känna dig själv och dina bröder på ett helt nytt sätt.

Tankarna, idéerna som du har i din hjärna är primära för att definiera vem du är. När du håller tankarna om brist och tron på brist, tron att du inte är värdig, så är det vad du kommer att uppleva som din verklighet.

När du ändrar dina tankar om dig själv och om hela mänskligheten ändrar du din verklighet. För den nya kunskapen som du håller om dig själv som Guds heliga barn kommer att ge dig kraft på ett helt nytt och underbart sätt.

Och när du ser dig själv som en Helig Son till Gud, som en aspekt av det Gudomliga, så kommer du att se dina bröder. För hur kan de uteslutas från detta heliga möte med er skapare? När du vet att de är heliga, då vet du att de också är på den Gudomliga resan i skolsalen på planeten jorden.

Du behöver inte älska deras beteende. För deras beteende kommer från deras begränsade kunskap om sig själva. De har varit djupt programmerade till begränsning och negativitet, som du var. Din högre frekvens som Stjärnfrö och Ljusarbetare har gjort det möjligt för dig att bryta igenom till kunskapen om din Gudomlighet.

Du vet nu att du aldrig någonsin gjort något fel eller vad du kan kalla syndigt. Vad är synd, inget annat än ett misstag. Ett misstag som gav dig inte föredragna känslor.

Och som därmed lärde dig att du inte föredrog ett sådant beteende. Och så att synden, det felsteget, det misstaget i beteendet som du gjorde, inte var en synd. Det var faktiskt en fantastisk gåva som lärde dig vad du behövde lära dig.

Synd definieras som en överträdelse mot Gudomlig lag. Och ändå säger heliga nya tankeläror oss att det inte finns någon synd. Hur kan det vara så när du och dina bröder har uppfört er på ett sätt som ni ser som överträdelser mot Gudomlig lag?

Det finns inga tillfälligheter, inte ens dina synbara synder är någon tillfällighet, de är inte ens misstag på planeten jorden. Du kom till jorden för att göra misstag. För när du skapade dem lärde du dig. Det är därför de hände, för att du ska lära dig.

Om du lärde dig en sak av ett inte föredraget syndigt misstag som hade obehagliga konsekvenser, uppnådde det misstaget sitt syfte.

Och så att synden, det misstaget du gjorde, var bra, var till din fördel. För utan det skulle du ha fortsatt på vägen till missförstånd av livet och livet du levde.

Detta är vad skolsalen planeten jorden har utformats för. För Gudomliga Själar, heliga aspekter av Skaparen, ska du och dina mänskliga bröder konditioneras till negativitet. Att konditioneras till att tänka på er själva som oförmögna, som ovärdiga, som till och med onda.

Som namnen antyder är mänskligheten till sin natur snäll, mänskligheten är i grunden human. Det vill säga när de har kunskapen om sig själva som heliga. Människan är också kompatibel, empatisk och följer instruktionerna från dem som han känner vet bättre än vad han själv gör om vad som är bra för honom.

Mänskligheten är så lätt programmerbar. För, hur skulle du annars kunna övertyga den heliga Själen att du ska bete dig på ett sätt som strider mot dess Gudomliga natur?

Nu är det dags för er att omprogrammera er. Att säga upprepade gånger, 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan: ”Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen. Jag är.” Dessa ord innehåller magiska koder. Dessa ord kommer att omskola ert undermedvetna till kunskapen om vem ni verkligen är. Dessa ord kommer att motbevisa den begränsade förståelse ni har av er själva.

Du är en aspekt av Gud. Du är en Gudomlig Varelse, och du har gått igenom planeten jordens skolsal. Hur fantastiskt är inte det?

Allt som händer oss, allt vi säger och gör är en återspegling av vår kunskap om livet och vår förståelse. Vår kunskap om oss själva, hur vi tänker och pratar om oss själva, definierar och avgör vem och vad vi är.

För att gå tillbaka till Paul Selig. Hans guider ber oss att hävda: ”Jag vet vem jag är, jag vet vad jag är, jag vet hur jag tjänar.”

”Jag vet vem jag är”, är ett påstående om sanning, ett påstående om värde. Vad du hävdar är hur du manifesterar dig och vad du kallar dig. Du hävdar att du vet att du är en aspekt av skaparen i form.

”Jag vet vad jag är”, är kunskapen om kroppstemplet som din själ bor i denna inkarnation. Hur uttrycks du i kroppen du står i?

”Jag vet hur jag tjänar”, handlar om hur mycket ljus och kärlek du strålar ut i världen. Din vibration är din sång, hur du tjänar. Nivån på din vibration är en reflektion av ditt medvetande. Vid den höga vibration du har nått är service till dig själv, din egen själ och service till andra en glädje, en naturlig utveckling.

Och som guiderna säger: När du hävdar till dina bröder: ”Jag vet vem du är, jag vet vad du är, jag vet hur du tjänar, ”Då erkänner du inte bara deras gudomlighet, du inger dem också energetiskt med en hög vibration – som kommer att förflytta dem till sin egen uppstigning.

Nivån på ditt medvetande föds i vad du vet, i din kunskap om dig själv, i vad du håller och vad du tror på. När ni flyttar ut ur begränsningens paradigm kräver ni att ni växer upp som andliga varelser och den vuxne tar ansvar för alla sina skapelser.

Först och främst skapelsen som du fokuserar på är hur du behandlar dig själv och alla dina bröder.

Och så upprepar vi att kunskap är makt. Hur du känner dig själv, ditt interna språk, dina interna tankar, avgör vem och vad du är och hur du uttrycker dig i världen.

Verkligen, kära bröder, livet är bra och dag för dag för dag blir livet bättre eftersom ni känner er själva som de heliga Själar ni är. Som ni känner er själva som Gudomliga aspekter av Källan som bor i mänskliga kroppar. Kroppar som är bebodda av Själar som finns i denna värld som växer av kontraster, gobelängen av positiva och negativa händelser som presenteras för er här på jorden för att övervinna.

När du går igenom planeten jordens skola och upplever livet, genom de händelser som du har planerat för dig själv och känner rädsla för dina pedagogiska misstag, förfinar du din kärleksfulla natur genom att leva genom kontrast, leva genom föredragna och inte föredragna händelser.

Det finns inga tillfälligheter. Genom dina misstag får du kunskap om dig själv och lär dig vad det är i ditt beteende som behöver förfinas. Sedan med den kunskapen kan du sluta göra misstag för då vänder du dig till kärlek.

Och så höjer du din frekvens över oro och kaos i vardagen. För nu vet du vem du är, vad du är och hur du tjänar.

Ja, kära bröder, livet är bra och blir bättre. För det bästa har ännu inte kommit. Ja, det bästa återstår ännu.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Sannerligen Välsignade varelser.

 

 

Avsnitt för bifogade filer

Förhandsgranska YouTube-videoklipp KNOWLEDGE IS POWER Aita Channeling Her Higher Self – March 2021

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...