Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag, 24 mars, 2021

 

Från mitt högre Jag

Var hälsade människor. Idag är det en fantastisk dag att bara vara i sitt ljus för komplentation eller meditation. Denna mellantid är en fantastisk tid att verkligen ta vara på för sin inre vetskap om att allt är precis som det ska vara.

Ljuset kommer starkt till Jorden och det är ett helande och kärleksfullt ljus som är till för en stor kärleksmanifestation för alla på Jorden. Detta kan man säga är en föraning om att den stora vågen med kärleksljus träffar Jorden inom kort för att fullkomligt transformera människorna. Tålamod är något som är bra att ha i dessa tider, för att säga något datum för händelsen är svårt eftersom det beror på så många aspekter för att allt ska gå som det är tänkt.

Den gudomliga planen är i en fas där allt kan hända och den är förberedd för att kunna fungera oavsett vad de mörka har för agenda. Vår Fader GUD har förberett den för många olika aspekter som gör att den är fullkomligt säker och denna plan har haft många och långa tider för att kunna genomföras så perfekt som möjligt och snart är denna fas över för människorna där det kommer att visas sig vad det betyder. Ljuset kommer i vågor till planeten och det är något som de flesta människor känner av i form av värk i kroppen som transformeras allteftersom inifrån för att göra er transformation så skonsam som möjligt. Ert inre kommer att visas utåt som så många önskar.

Med detta ljus som nu invaderar Jorden från både solen och andra högre varelser från de högsta rikena i Universum har en väldigt stor betydelse. Alla människor kommer inte att känna dessa kärleksenergier och det är deras val om de vill följa med i denna stora uppstigning som det handlar om. De flesta människor har ändå känt en förändring både i det fysiska och i det andliga med att börja bli ifrågasättande om vad som pågår. Det är en bra början att försöka förlita sig på att den gamla verkligheten inte är som den tidigare har varit. Det kan vara svårt att förstå om det är en alltför stor förändring men alla har ändå fått en uppfattning om att något måste förändras efter denna nedstängning som har varit i alla länder.

Ju längre denna tid i nedstängning kommer att ta, desto mer blir förståelsen för att allt har förändrats och det endast till det bättre. Människor kommer inte att tolerera att bli isolerad från sina nära och kära så länge till och det blir mycket oroligheter i världen, men det är nödvändigt med denna nedstängning för att få människor att vakna upp ur sin sömn som en del faktiskt fortfarande befinner sig i. Även om denna nedstängning är besvärlig och kanske skrämmande eftersom man inte riktigt vet vad det kommer att bli i fortsättningen i våra liv, men det kan endast bli till det bättre trots alla hemska avslöjanden som kommer inom kort. Vet att det är nödvändigt med att alla har fått vetskap om vad som har och förekommer på Jorden av de mörka.

Detta blir en besvärlig tid och många får sina ögon öppnade när de förstår att med dessa avslöjanden som är till för att vi ska förstå att det är för vår egen frihet från det mörka till ett fantastiskt och utvecklande liv i fortsättningen. De flesta människor har tagit till sig om att Jorden är i ett skifte till en högre dimension och många har med ljusarbetarnas hjälp skickat sitt ljus vidare ut över världen till alla länder och alla skrymslen för att förminska mörkret som är mer förankrat på vissa områden i världen. Det är en fantastisk gärning och det höjer allas vibration på Jorden som i sin tur även höjer alla i hela Universum. Man ska inte underskatta kraften av ljuset och även kärleken som det innebär med denna manifestation för allas bästa på Jorden och i Universum. Tålamod är en dygd säger man och i detta fall är det av stor betydelse. Var i stillhet och försök att förbli i en högre vibration som hjälper alla människor på Jorden och för att få de mörka att lämna planeten. Vi måste själva ta tillbaka vår planet.

AMEN

Du gillar kanske också...