Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 24 april 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 24 april 2021

”Det är dags att ta kommandot”

 

Och så, våra Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, när ni vaknar upp till den magiska sanningen om vilka och vad ni faktiskt är, så är det dags för er att ta kommandot. Som Bibels säger: ”De ödmjuka ska ärva Jorden”.

Och miraklet i detta är att det är ni som är de ödmjuka som ska ärva Jorden och omskapa den, omforma den, enligt den kärleksfulla, rättvisa och Gudomliga bild som ni just nu har i ert sinne.

Helt fantastiskt, ni har verkligen varit på en resa. Från den dagen då ni frivilligt ställde upp på att komma hit så har ni verkligen haft ett äventyr. Och ni har varit hjältarna i detta äventyr. Innan ni gav er iväg för att komma hit var ni de högsta av de högsta i den himmelska sfären. Håll i minnet att samtliga vattendroppar i Gudsmedvetandets ocean är jämlika, de har alla potentialen att växa och utvidgas exponentiellt.

I ekollonets frö finns potentialen för en mäktig ek. I varje aspekt av Gud, i varje cell i Guds kropp finns Guds hela potential. För enhet, en sann gemenskap, innebär att all kunskap finns tillgänglig för varje aspekt av Gud.

Vi har ofta sagt att Gud skapar Guds like för sig själv. Och du var och är en kraftfull själ, en mäktig cell i Guds kropp, för du har aktiverat din potential och du har i hög grad individualiserat din andliga personlighet.

Som sådan var du en utvald. Utvald att få komma till Jorden och hjälpa mänskligheten att stiga upp från sin djupa förtrollade sömn, ut ur sitt mörka innästlande i rädsla.

För mänskligheten hade gått vilse i den ständigt återkommande inkarnationscykeln. Han befann sig i vad som verkade vara ett oavbrutet kaos på Karmahjulet. Med alla de återkommande begränsningarna och emotionerna som skapade den jordiska skildringen, blev människan nerslagen, underkuvad, underdånig, hjälplös.

Hur hjälper man detta? Den universella lagen förbjöd ingripande utifrån det jordiska planet. Det enda sättet att hjälpa var att sända de högst vibrerande, de mest kärleksfulla, de visaste och mest urskiljande himmelska änglarna till Jorden för att bli födda som människor.

Och sedan, med sin vishet och insikt, med sitt klara sinne, så kunde de ta ledningen in i uppstigningsprocessen.

Och nu när du frivilligt hade ställt upp på att hjälpa, så blev dagens första uppmaning att planera ditt jordiska liv. För du kom inte hit till Jorden för att få uppleva slumpmässiga händelser, du hade en mycket specifik agenda. Du visste att du var annorlunda. Du såg att människorna var svåra att förstå, de var omöjliga att begripa sig på.

Det var i synnerhet viktigt att du förstod dem, för hur annars skulle du kunna försöka hjälpa till? En detaljerad plan för de händelser som du skulle ställas inför sammanställdes av dig och dina guider.

Denna plan var utmanande och svår, för du planerade situationer och händelser som skulle komma att testa dig. Upplevelser som på djupet, och på ett mörkt sätt, skulle ta dig till en förståelse för det mänskliga psyket. Situationer som skulle komma att avslöja för dig hur det mänskliga sinnet fungerar.

Du behövde förstå hur människorna tänker, hur de har programmerats, hur deras ord skapar deras verklighet, hur de reagerar på varandra och hur de samverkar med varandra.

Endast genom konflikt och motstående attityder kunde du få en djup och intim förståelse för dina mänskliga bröder och systrar.

Förstå att du befinner dig i en mänsklig biologisk dator. Men fastän din kropps utformning till grunden är densamma som den som tillhör dina mänskliga jämlikar, så är du annorlunda.

Du är av en högre frekvens. Du ser saker och ting tydligare, du upplever livet med öppna ögon. Du ser bortom det uppenbara, bakom ytan, till sanningen, det faktiska förhållandet, ordens verkliga betydelse och sanningen bakom händelserna.

Och sedan, med planen på plats och alla karaktärerna i ditt jordiska drama korrekt utplacerade, dök du in i ditt nya äventyr. Du föddes på planeten Jorden som en människa, in till en mänsklig familj.

Du blev innästlad, indoktrinerad och upplärd om din familjs och ditt lands kulturella sedvänjor, precis som människorna blev. Du blev en av dem.

Ändå passade du inte in. Från det tidigaste ögonblicket kände du dig främmande. Du kunde inte förstå varför dina bröder och systrar, dina såkallade vänner, dina föräldrar, dina lärare och alla runtomkring dig – var så ovänliga.

Varför sade var och en och alla runtomkring dig sådana grymma ord till varandra? Varför utmanade de varandra? Det förekom ingen uppmuntran, ingen entusiasm. Du blev från början ifrågasatt. Du ifrågasatte auktoriteter, du ifrågasatte instruktioner, du såg ett bättre sätt att göra de flesta saker på.

Du blev förbryllad, du kände inte tillhörighet. Du var annorlunda. Du var ödmjuk och vänlig och blev nertryckt och kritiserad.

Ändå var det allra viktigaste att du förverkligade ditt livsöde. För med allt kaos och all omvälvning, alla motstående åsikter, olika förståelser, upprepade upplevelser, så såg du hur människorna tänkte och betedde sig.

Du lyssnade till oenigheten mellan deras ord och gärningar. Du hörde hur de talade till varandra med förakt, du såg hur de var programmerade.

För ifall vi tänker på Gud som en superdator med ett oändligt antal program som körs samtidigt, så är vi människor laptoppar. Vi är förlängningar av denna superdator.

Och vi är beroende av styrkan i kabeln som förenar oss med centralkontrollen. Din koppling till Gud, till superdatorn, är kraftigare än den som tillhör dina mänskliga bröder och systrar. För du befinner dig på en högre frekvens.

Fastän du är född på den här Jorden, i en mänsklig kropp, så är du en Guru, du exemplifierar Kristusmedvetandet, medvetandet i människan som är Guds medvetenhet, medvetenheten om dig själv som en aspekt av Gud.

Och så levde du ditt mänskliga liv, du genomled stor smärta, stor förvirring och stor rädsla. Och i och med att du gjorde det kom du på ett intimt sätt fram till förståelsen om det mänskliga tillståndet.

Du såg i din värld, i ditt samspel med dina medmänniskor vad som behövde förändras, hur man skulle kunna göra den mänskliga världen kärleksfull och vänlig. Du såg vilket slags beteende som skulle kunna införa en kärleksfull gemenskap och ett sant kamratskap till den mänskliga sfären.

Och sedan kom de magiska dagarna för ditt uppvaknande. Själens mörka natt stod inför dörren för dig. Den mörka natten då alla dysfunktioner och alla falska koncept som du hade fått lära dig fördes upp till ljuset.

Det blev återigen en utmaning att inse att allt som du hade fått lära dig var upp-och-ner. Det som hade visats vara bra var av ondo. Det som hade visats vara ont var av godo.

Sanning, kärlek, ljus hade omvänts i den mänskliga sfären. Och när du vaknade upp från din svekfulla varseblivning, från illusionen som är det mänskliga tillståndet, så kom du fram till en ny insikt om dig själv.

Långsamt grydde din Gudomlighet för dig. Sakta insåg du att du var annorlunda. Du såg att du hade en församling, de runtomkring dig som du, utifrån din högre utgångspunkt, från den högre platsen av andlig förståelse, kunde hjälpa.

Och vid det laget hade sanningen om hela den mänskliga bilden gått upp för dig. Du såg skuggregeringens aktiviteter. Du såg hur mänskligheten hade blivit förvrängd av den djupa statens ondsinta funktioner, via makthavarnas tentakler.

Och nu, kära ni, denna dag i april 2021, är detta var vi står. Det gamla systemet håller på att falla sönder. Det råder ingen tvekan om huruvida Jorden kommer att befrias från sina kedjor, för ni och era stjärnfrö-kamrater har planerat denna händelse. Innan ni kom till Jorden planerade ni de händelser som skulle komma att göra uppstigningen oundviklig.

Ni vet nu hur allting kommer att utveckla sig. Djupt inom era hjärtan vet ni att allting är väl. Nu är det dags för er vetskap. Ni lyssnar inte längre till de tredje-dimensionella lärorna från den djupa statens tentakler. Ni hör inte längre på kontrollhavarnas berättelser.

Nu är det dags för er att vända er inombords och lyssna till de fridfulla, glädjefyllda lärorna i ert Gudomliga Själv, i er Själ som finns förskansad i ert hjärta.

Ni vet nu vad som behöver göras. Ni vet att lyckliga synkroniciteter ligger på plats för att ta er till de situationer och människor som ni ska hjälpa. Det är nu dags för er att formulera en tydligare bild av hur ni ska hjälpa till.

Vilken är din högsta förväntan? Hur gillar du att tillbringa varje stund under varje dag? Hurudan ser din nya värld ut? Vad vill du förändra i den gamla världen? Hur kan den förändras? Vilka slags ord och fraser kommer att fungera bäst för att hjälpa dina medmänniskor?

Och så, kära hjärtan, kära Själar, det bästa ska ännu komma. Det är dags att stiga in i den du som är äkta. Det är dags att bli den ledare som du var menad att vara. Det är dags att älska villkorslöst, för ni vet att världen har blivit missledd och varje individ är en helig aspekt av Gud.

För ni har levt ert mänskliga liv och ni återvänder till kärlekens värld. Er framtid är säkrad, när ni föreställer er er nya värld, såsom ni designar den i ert sinne, sådan kommer den att bli. Och det bästa återstår fortfarande, kära vänner – det bästa ska ännu komma.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är Sannerligen Välsignade Varelser.

 

IT’S TIME TO TAKE CHARGE Aita Channeling Her Higher Self – April 2021

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...