Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 april 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 april 2021

 

Mer än en ekonomisk återställning, massarresteringar och en solblixt

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket entusiastiska över den här nästa fasen av er medvetenhetsutveckling, eftersom vi känner att ni plockar fram drivkraften och går mot några fler gigantiska språng framåt för att höja mänsklighetens övergripande vibration. Ni måste se er själva som existerande inom detta mänskliga kollektiv som ni är en del av, och ni måste se och veta hur varje tanke ni tänker, varje perspektiv ni tar, varje uns medkänsla ni känner, lägger till det som är i mixen, det som är i den gigantiska soppgrytan som är detta mänskliga kollektiv och medvetandet som ni alla är en del av, kollektivt.

När ni ser er själva påverka hela det mänskliga kollektivet med de tider ni mediterar, med de tider som ni ansluter till Moder Natur, och så vidare, det är då ni kan känna igen ert värde, er betydelse. Ni kommer inte alla att se och få den omedelbara tillfredsställelsen att få tusentals likes, miljontals visningar eller sälja hundratusentals böcker, och ändå har ni fortfarande den inverkan ni har, och det är därför vi med säkerhet kan säga att vi ser fler gigantiska språng framåt för mänskligheten. Det beror på varje enskild del av kollektivet och vad ni gör som individer.

Ni behöver inte vänta på en global ekonomisk återställning, på massarresteringar, på en solblixt eller på något annat som ni har lovat som ”svaret” på alla mänsklighetens problem. Och anledningen till att ni inte behöver vänta på att något av dessa gigantiska saker ska hända är på grund av den rörelse framåt som ni alla gör som individer i era egna liv. När ni förlåter någon tyst, invärtes, utan att någon annan ens vet om det, har ni gjort stora förändringar. Ni har lagt till något till det kollektiva medvetandet som inte fanns där tidigare, och ni har inte bara höjt den totala vibrationen i ert mänskliga kollektiv, utan ni har också visat för andra vad som är möjligt.

Det är möjligt att förlåta någon som har gjort er orätt. Det är möjligt att ha medkänsla för någon som inte förtjänar det. Det är möjligt att älska någon villkorslöst, även om deras ord och/eller handlingar har sårat er. När ni visar att det inte bara är möjligt utan att ni har gjort det, visar ni inte bara det för de människor som omedelbart påverkas av det. Ni har visat något för någon som ni aldrig kommer att träffa på andra sidan planeten, för ni är alla anslutna.

Vi är alla sammanslutna och vi vet att vi utvecklas. Vi vet att vi skiftar och förändras och blir mer av oss själva, och därmed lägger vi till något till det universella kollektiva medvetandet som vi alla också är en del av. Och det betyder att ni drar nytta av alla framsteg som görs i de högre världarna, och vi blir också bättre på att hjälpa er, och det är ett annat sätt att dra nytta av er anknytning till oss, men vi vill verkligen att ni ska erkänna er själva för att gemensamt föra mänskligheten framåt.

De av er som är vakna är ett kollektiv inom det mänskliga kollektivet, och vi har kallat er Det Uppvaknade Kollektivet eftersom vi vill att ni ska känna att ni är en del av något större än er själva, och att ni är anslutna till människor på andra sidan planeten som ni aldrig kommer att träffa. Och tillsammans gör ni skillnad, och nästa skillnad ni gör återigen blir större än en global ekonomisk återställning, massarrest eller en solblixt, och anledningen till att den blir större är att den kom inifrån er.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...