Arkturierna via Natalie Glasson 25 februari 2022

 

Arkturierna via Natalie Glasson 25 februari 2022

Latent Sorg av Arkturierna

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar, hälsningar, vi är den kollektiva energin från Arkturierna.

Vi kommer med ljus, kärlek, teknologi och visdom, en ljusteknologi som tjänar det gudomliga. I vår kommunikation med er idag vill vi tala om Latent Sorg.

Vi inbjuder er i denna stund att vara medvetet medveten om er kropp och varelse. Ni kanske eller kanske inte är medveten om att er energivibration har snabbats upp. När ni fokuserar noggrant, kan ni känna er vibration som en ljusrytm i er kropp och varelse. En rytm som tar fart vid varje framsteg, uppvaknande och bemästrande ni uppnår. Er kropp och varelse är fylld av ljus och visdom. Ni har mer ljus, kärlek, sanning och visdom i er nu, än ni någonsin tidigare har haft på Jorden.

De framsteg av andlighet som vi ser är banbrytande, och ändå kan ni känna er som vanligt, som om ni fortfarande kämpar eller behöver utmana er själva för att uppnå uppstigningen. När ni avsätter lite tid för att känna igen ljuset i er varelse, då förstår ni verkligen hur fantastiska ni är, att ni är ljusvarelser som existerar och smälter samman med den fysiska kroppen, för att existera på Jorden. Även om det är oerhört utmanande så stödjer er ljusvarelse er i er förbindelse med det gudomliga, med Skaparen. Ju mer medvetna ni blir om energivibrationen eller rytmen i er varelse, desto mer effektfull blir den och desto mer upplever ni vibrationen i er dagliga verklighet. Detta är en påminnelse om de framsteg ni gör och kraften ni har i er varelse, och allt är möjligt med den kärlek, ljus, sanning och visdom ni har i er varelse nu. Ibland behöver sinnet tid att reflektera för att bli av samma vibration som kroppen och varelsen. Därför blir tankar belysta och upplysta för att stödja er i att öppna er varelse för att ta emot, förkroppsliga och aktivera mer ljus, kärlek, sanning och visdom.

När ni befinner er i ett tillstånd av lycksalighet, när ni ansluter till kärlek och ljus, verkar sorgen som om den inte existerar, den är dold. Ni tas bort från den eftersom lyckan och glädjen ni upplever under er andliga tillväxt och under meditation, filtreras in i alla aspekter av er. Det främjar healandet, transformationen och löser upp alla former av sorg. Det finns en sorg som ligger latent i era varelser. Detta innebär att sorgen, smärtan eller separationen är inaktiv, tyst eller kanske till och med osynlig för er. Vissa människor är medvetna om den Latenta Sorgen, och de kommer åt den då och då, men den kan bli överväldigande och då trycker de ner den igen. Andra människor kan oftast inte få kontakt med den Latenta Sorgen, eftersom den är för kraftfull och känner sig då maktlösa eller dåligt rustade att hantera den. Andra kanske inte ens inser att den finns där.

Varje varelse på Jorden har denna Latenta Sorg. En sorg som inte känns igen, som nästan är undangömd. Det är en kärnenergi av sanning, och den håller det vackraste budskapet om anslutning och enhet. När ni tillåter er att sippra in i sorgen som finns latent i era varelser, börjar ni aktivera den, ni kanske känner dess överväldigande kraft. När ni sipprar in i och accepterar den överväldigande kraften, kommer ni att smälta in i ett utrymme av djup anslutning och enhet med allt som är Skaparen. Detta skapar faktiskt en anknytning inom er varelse och verklighet.

Det kan finnas ett mönster genom hela er verklighet på Jorden som orsakar er sorg. Det är ofta så att detta livsmönster som orsakar sorg, kommer från den Latenta Sorgen i er varelse. Sorgen är så värdefull, för när den väl är läkt och transformerad är skönheten som skapas magnifik.

Vi Arkturier, inbjuder er att begrunda mönstret som har inträffat och som fortsätter i er verklighet och orsakar sorg. Det kan vara att ni har vunnit något och sedan förlorat det. Ert mönster kan vara ensamhet, sjukdom eller ilska och dess inverkan.

Vi Arkturier inbjuder er att inte bara söka efter mönstren kopplade till sorg i ert liv fram till denna dag, utan vi inbjuder er också att begrunda många mönster i ert liv som är synliga för er. Dessa mönster kommer att erbjuda er en öppning och en förståelse för de energier ni har, och har kopplade speciellt till sorg. Det är viktigt att inte vara rädd för sorgen när den reser sig, låt den hitta sin väg ut. Om ni behöver gråta, gråt, om ni behöver skrika, skrik, om ni behöver dansa eller röra er, gör det. Om ni behöver stillhet för att bearbeta, se till att ni kan få det. Ni kanske upptäcker att det är lättare att vara ensamma när den Latenta Sorgen uppenbarar sig, och det kommer bara att vara en kort tid. Om ni avsätter tid till det när ni känner att den dyker upp, fokusera på den och fråga er själva efter bästa sättet att släppa det, då kommer det att gå snabbt och enkelt. När ni väljer att ignorera sorgen kommer den att fortsätta att dyka upp igen, tills ni är redo att slutföra det.

Allas Latenta Sorg föds ur olika saker. För vissa är det separationen de upplevde med Skaparen. För andra beror det på svårigheter, sår eller utmaningar, att känna sig otrygg eller maktlös. Varje person är unik och kommer att släppa sin Latenta Sorg på olika sätt. Om ni kan ta er lite tid, tänd ett ljus eller bjud in den Violetta Flamman för att stödja er, transformera och omvandla energierna. Be oss, Arkturier, att hjälpa er i denna tid, inse att ni är kraftfulla och att ni är redo att möta sorgen. Genom att göra det kommer ni att smälta in i en djup anslutning. Håll i ert sinne att syftet med att släppa sorgen är att smälta in i en djup förbindelse och enhet med Skaparen. Ni kommer att röra er igenom det; ni kommer att vägledas genom det med lätthet. För vissa kommer det att vara lätt, för andra kan det vara mer utmanande, men eftersom ert ljus, er varelse och kropp integreras så djupt, så avslöjas den Latenta Sorgen eller är redo att avslöjas. Ni måste inte släppa den nu, även om vi Arkturier känner att det är en fördelaktig tid, eftersom ni är kraftfulla och får stöd. Gör ni det så kommer det att ge en enorm healing, tillväxt, uppvaknande och bemästrande i hela er varelses verklighet.

Ni kanske upptäcker att saker och ting blir mycket enklare efteråt och ni kan skapa er verklighet med större lätthet. Det är en tid för utforskning. Sök upp den Latenta Sorgen. Skapa bara avsikten att göra det och aktiveringen börjar.

Vi älskar er för evigt och vi finns närvarande för att stödja er i detta ögonblick.

Vi tackar er,

Vi är Arkturierna

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...