Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv, 25 augusti 2021

 

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

25 augusti 2021

 

 

God Dag på er våra kära, en mycket god dag på er, våra uppstigande varelser, våra kära ljusarbetare som inkarnerat på planeten jorden för att lysa upp vägen för mänskligheten.

Det är dags för er att nu, i denna augustimånad 2021, komma till ert eget. Det är dags för er att aktivera era förmågor. Det är dags för er att minnas att ni kom hit till jorden, i denna underbara tid för stort uppvaknande, för att vara ledare.

I er himmelska verklighet tränade ni länge och hårt för detta. Ni hade stora talanger, stort kunnande, och ni kommer att använda era underbara förmågor för att hjälpa mänskligheten ut ur denna fälla av illusion och mörk programmering.

Vet, eftersom ni lyssnar till detta, att ni är ljusarbetare, ni är vägvisare. Det finns ingen slump. Ni skulle inte hitta dessa ord, detta meddelande av intresse, det skulle inte vara i resonans med er om ni inte var en vägvisare, en ledare, en ljusets upplysare för mänskligheten.

Hela er uppvaknande-upplevelse har varit gudomligt vägledd. Och nu närmar sig tiden snabbt när ni kommer att bli mycket behövda. Det är dags för er att lämna alla era gångna historier, allt ert offerskap bakom er.

Ni kan inte inträda i den nya och underbara kärleksfulla världen medan ni bär något agg mot er själva eller andra. Alla beskyllningar, all skam, skuld, rädsla, känsla av ovärdighet, alla hårda ord och mörka tankar måste lämnas bakom er.

Kärlek känner inte till något av dessa lågt vibrerande, förringande känslor. Lämna bakom er offer-berättelsen, lämna bakom er alla uppfattade oförrätter, all bitterhet, all ängslan och ångest.

Dessa har varit ert unika dysfunktionella sätt att vara i den gamla tredje-dimensionella kärlekslösa världen, där djävulen och det gudomliga har tävlat om er själ. Där den låga vibrationen inbjuder till desillusionering och förtvivlan, separation och splittring.

Ni kan inte ta dessa med er. Och ni kan inte hjälpa era medmänniskor, era bröder på denna magnifika resa, dem ni är här för att leda, ni kan inte hjälpa dem om ni fortfarande härbärgerar negativa och mörka, skuld- och skambeläggande tankar.

Den nya världen kan inte skapas medan ni fortfarande befinner er i ett sådant dysfunktionellt tankemönster. Som ni så väl vet vid det här laget, era tankar skapar er verklighet.

Och sådana tankar om gångna oförrätter, om själv-hån, om er egen och andras mindervärdighet, skapar bara, ögonblick för ögonblick, den mörka planeten jordens skolsals separation från vilken ni uppstiger. Lämna gångna smärtor bakom er, de kan inte följa med er.

Välj glädje, välj i varje nu-ögonblick sådant som får er att le, som gör er lyckliga. Ni har ett val, i varje nu-ögonblick har ni ett val. Men det är inte så lätt att lämna bakom er det vältrande i rädsla och mörker ni blivit så vana vid.

Vanor är svåra att bryta. Detta negativa tänkande är det ni tränats till i planeten jordens skolsal. Det är vad ni betingats till att göra. Ni har blivit betingade till att tänka tankar som är mörka och kärlekslösa om er själva och om era bröder.

Det kräver mod att förändra ert tänkande, det kräver ansträngning. Egosinnet glider så lätt in i de välbekanta hjulspåren av vanetänkande. För att kunna skapa det nya paradigmet för den nya jorden, måste ni först skapa det inom er. Ni går genom en rening av er själ. Ni släpper taget om era jordliga dysfunktioner.

Hitta alla platser inom er som inte är kärlek. Hitta alla platser inom er som fortfarande härbärgerar skuld och skam och beskyllning och låt dem komma till ljuset där de kan transmuteras till kärlek.

Och sedan, under av alla under, då ni släpper de mörka tankarna, då ni släpper förbittring, då ni släpper alla lågt vibrerande känslor, kommer ni bortom behovet att förlåta. För, från det övre rummet av kärlek ser ni att alla befinner sig på sin egen gudomliga väg, de gör precis vad de måste göra och lär sig precis det de behöver lära sig.

Livet händer för er och inte mot er. Även de inte föredragna upplevelserna är gåvor vilka, när ni är redo att lära av dem, visar er var ni fortfarande behöver healing. För det finns ingen slump, ni kallar själva fram allt som händer er.

Så, då ni lämnar era gamla mörka tankereflektioner bakom er, då en ny tankevärld öppnar sig för er, då perfekt vänlighet, perfekt kärlek inträder, då har ni höjt er frekvens. Ni fokuserar nu på skönhet, ni förstärker ljuset.

Nu, då ni koncentrerar er på överflöd, harmoni, förening och kamratskap – fyller kärlek, frid och tacksamhet ert hjärta. Ni minns vilka ni är.

Ni kommer ihåg ert uppdrag, att hjälpa mänskligheten resa sig upp ur samma lågt vibrerande rädslo-dimension som ni flytt ifrån. Ni kom till jorden för att vara en ledare, för att hjälpa till att integrera den mänskliga upplevelsen i ett högre varandetillstånd.

För att kunna visa andra hur detta nya paradigm ser ut måste ni först, ni själva, hitta er högsta potential. För att leda dem ut ur negativt tänkande och separation, måste ni själva först inträda i den nya världen.

Var vid gott mod kära bröder, er framgång är oundviklig. Kom ihåg att era tankar och er övertygelse skapar er verklighet. Bara tro att ni är en mäktig kraft av kärlek som lyser upp vägen ut ur mörkret för era bröder. Bara tro att det är så, och er tro blir till ett vetande som gör det så.

Låt oss titta på några av de förändringar ni upplever då ni vaknar upp till den underbara, magnifika sanningen om vem ni verkligen är.

Era relationer förändras. Ni kan inte längre tolerera det gnällande, det klagande, den missämja och det kaos som är del av den gamla, slitna och trötta, lågt vibrerande verkligheten.

Ni är inte längre i resonans med era vänner som upprepat talat om för er att ni är för känsliga och som utnyttjat er vänlighet, er ödmjukhet, som pekar på och sticker varandra med hårda ord och ogillande fraser.

Ni vet att de är gudomliga själar, de befinner sig på sin väg till uppstigning, precis som ni. Men just nu är ni inte längre på samma resonansnivå. Det är dags för er att separeras, åtminstone ett tag, och när ni återförenas blir det ert jobb, er glädje, ert nöje att visa dem ljuset.

För, ni har inte kunnat nå dem, de befann sig på en för låg frekvens, i för mycket mörker, för att kunna höra er. Snart, mycket snart, då kärleksenergierna som hälls över jorden ökar, kommer de att nå en resonansnivå där de kan se och höra era ord. Ni kommer att lysa upp vägen för dem och visa vad kärlek är och hur kärlek uppträder.

För ni är psykologiskt intuitiva och läser av känslorna hos dem omkring er. Ni är empatiska och er resonans, ert humör, påverkas av deras varandetillstånd. Ni ser tydligt hur era ord och handlingar påverkar era bröder.

Och nu, då dag läggs på dag och vi rör oss längre längs vägen mot medvetandehöjning, märker ni att era tankar koncentrerar sig på, frossar i att veta sanningen.

Ni ägnar er tid åt att forska i andlighet, forska i mänsklig historia, höra orden från kanaliserare. Ert liv snurrar kring avslöjanden av sanningen, kring att förstå det mänskliga tillståndet och att dyka ner i saker som ger er själ näring.

Och ni vägvisare börjar komma samman. Ni hittar likasinnade, ljusarbetare som är som ni, av en högre vibration. Det är så underbart att vara i varandras auror, att kommunicera med varandra.

Det är ett omedelbart igenkännande då ni stirrar i varandras ögon och ser speglingen av er själva. Det finns ingen ångest, ingen ängslan i dessa nya relationer, för ni är nu kärlek inkarnerad.

Intressant är också att ni tittar på nummer. Ni ser 111, 1111, 222, 333 och andra nummer gång på gång då ni tittar på klockan, då ni tittar på era recept och betalar era räkningar. Och ni letar betydelsen av dessa nummer, för de är meddelanden från era änglar, kommunikation från era guider.

Och ert sovmönster har förändrats. Många av er märker att ni vaknar vid samma tid, mycket tidigt på morgonen. För det är tiden för er att kommunicera med källenergin, meditera, att växa andligt.

Ni märker många förändringar då er kropp transformeras från kol till kristallin. Era matvanor förändras, era drömmar blir profetiska. Ni kanske uppfattar att kläraudiens, klärvojans och andra andliga förmågor blir naturliga för er nu.

Ni känner er drivna av kärlek, energifyllda av källan. De mänskliga behov och önskemål ni hade förut börjar falla bort. Det fysiska överflöd och den materiella manifestation ni så intensivt önskade er, är inte längre viktigt. Istället vill ni manifestera djupare andliga uttryck för kärlek som transformerar er inifrån.

Ja verkligen, kära hjärtan, kära själar. Detta är stora tider. Aldrig tidigare har en hel planet med mänsklighet uppstigit tillsammans på detta sätt. Och ni är ledarna, de som lyser upp vägen.

Ni har levt detta liv i ödmjukhet, nedtryckta av era bröders arroganta övertygelse om att de har rätt och ni har fel. Det är dags för er att släppa detta tänkande, denna falska förståelse bakom er.

Ni är stora, storslagna varelser. Inse nu hur kraftfulla ni är och kliv in i den styrkan. Vet med säkerhet att er styrka och era förmågor håller på att aktiveras. Det är så viktigt att ni har förtroende för vem och vad ni är.

En av era största utmaningar är att erkänna er storhet, att acceptera vem ni är, för ni är så vana vid att förminska er.

Ni är de som räddar världen, de som tänder ljuset för mänskligheten. Ni är ledarna, ljusarbetarna, vägvisarna.

Och ja, det bästa återstår ännu då ni aktiverar kraften inombords, då ni släpper era inlärda dysfunktioner och vänder ert tänkande till att skapa den nya och kärleksfulla, underbara, högt vibrerande femte-dimensionella värld som är ert arv. Ja, det bästa återstår ännu.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...