Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 28 november 2020

 

 

Lord Melchizedek: Transformation med Samskapande

28 november 2020

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

https://tinyurl.com/yxw64wom

Hälsningar, jag är Lord Melchizedek, jag är övervakaren av den universella nivån. Det är mitt syfte att sprida Skaparens gudomliga plan och gudomliga vilja i Skaparens universum på en universell nivå som strömmar genom den galaktiska nivån, solnivån, planetnivån och till Jorden.

Jag vill dela med dig idag en insikt och en process som kommer att uppmuntra och främja din transformation såväl som din uppstigning och ditt mästerskap.

Skaparen distribuerar energin i samskapandet. Detta är syntesen av energier eller energienheter för att skapa, för att manifestera, antingen de manifesterar sig fysiskt eller energetiskt.

Samskapande är syntesen av energier, enheten av energier, den syntetiserar också din energi med Skaparens. När du syntetiserar din energi med Skaparens och speciellt anpassar dig till Skaparens vibrationer som kommer att stödja den manifestation du vill ha och önskar uppleva, förkroppsligar du och uttrycker medskapande.

Inte bara vill Skaparen att du ska syntetisera energier för att manifestera, att syntetisera och anpassa dig till Skaparens energi för att manifestera. Du uppmanas också att samskapa med andra på jorden, oavsett om du skapar med människor, djur, naturen, elementen, elementalerna eller med dina guider. Det finns flera möjligheter att samskapa med andra.

Uppmuntran att samskapa gör att du kan upptäcka det du måste ge, utstråla och emanera och hur du kan göra skillnad i din egen verklighet och andras verklighet.

Det gör att du kan uppleva en djupare koppling till Skaparen, och förstå mer och mer hur Skaparen uttrycker sig genom dig.

Energin, Skaparens uppmuntran och avsikt stöder ett uppvaknande av enhet, särskilt på Jorden. Tankeprocessen manifesterar hur jag kan vara till tjänst och genom att vara till tjänst och samskapa kommer du att uppleva den transformation du vill uppleva.

Genom samskapande och syntes kommer du att uppleva den uppstigningstransformation du önskar.

Jag, Lord Melchizedek frågar dig, om du kunde uppleva en transformation i din andliga tillväxt och uppstigning i detta ögonblick, vad skulle den transformationen vara? Hur skulle det se ut i din varelse och din verklighet?

Förståelsen kan komma till dig direkt, den kan ta lite tid att utvecklas inom ditt väsen, båda är lämpliga. När du förstår den transformation som du vill uppleva och som är tillgänglig för dig genom att helt enkelt uppleva eller helt enkelt erkänna transformationen, sätter du ut avsikten och du sätter energin, manifestationen av transformationen i rörelse.

Det är för dig att överväga, om transformationen är ditt mål, förkroppsligandet, vilket samskapande som skulle vara till nytta för att stödja, vara till tjänst och låta transformationen ske, att manifesteras.

Inspirationen till samskapandet kommer från din varelse, från din inre vägledning och inre sanning. Det kan vara något du har velat göra ett tag, eller så kan det vara något nytt och i en helt annan riktning än du tidigare har upplevt.

Du har möjlighet att syntetisera två energier av Skaparen och förkroppsliga dem. Till exempel kanske du behöver harmoni och balans och du får dessa två energier från Skaparen, låt dem syntetiseras i din varelse och stråla ut från dig, dela denna energi med Jorden, Moder Jord, mänskligheten och alla varelser.

Det andra alternativet är att kanske du vill skapa med Skaparen. Du ber inom dig att ansluta dig till en aspekt av Skaparen inom ditt väsen som är villig att samskapa transformationen med dig och du bjuder in den här aspekten av Skaparen för att leverera den energi, anpassning, insikt som är nödvändig.

Då frågar du vad har jag att ge till detta samskapande? Det kan vara en energi, det kan vara en handling, det kan vara en avsikt. Under tyst tid eller meditation släpp fram Skaparens energi som framförs till dig och det som du vill ge till denna process. För att syntetisera och smälta samman inom din varelse, håll helt enkelt avsikten, och syntesen, samskapandet sker inom din varelse.

När du observerar detta kan du få insikter om hur du kan vara till tjänst när du samskapar med Skaparen, det är ofta som Skaparen önskar handling. Ett fysiskt uttryck för samskapandet så att du kan bli inspirerad till den handling som behövs.

Det finns en sista aspekt av samskapandet. Fråga bara inom, vem behöver jag samskapa med för att manifestera denna transformation, inte bara för mig själv utan för andra och tillåta en insikt komma in i min medvetenhet.

Kanske är det en guide, kanske är det en aspekt av naturen, Moder Jord, eller kanske är det en vän. Du frågar helt enkelt inom dig, vem du behöver samskapa med för att manifestera denna transformation och insikten kommer.

När du manifesterar med en annan kan du upptäcka att ni behöver ansluta era energier hjärta till hjärta, när du skickar energi från ditt hjärta till den andra och den skickar energi från sitt hjärta till dig. Om det är en fysisk varelse, även om det är en energetisk varelse, kan det finnas ett behov av diskussion för att upptäcka vad ni kommer att samskapa för att manifestera transformationen.

Om du arbetar med någon fysisk person kanske du vill beskriva transformationen som du vill manifestera och bjuda in dem till att ha samma avsikt, en liknande avsikt eller att de ska hjälpa till med din transformation och sedan att du samskapar tillsammans med deras transformation. Den här gången och energin och avsikten som kommer från Skaparen är kopplad till medskapande. För att vara sanningsenlig handlar det om att experimentera med energin och begreppet medskapande för att återuppväcka dessa naturliga energier, naturliga instinkter och naturlig inre vägledning, samt förmåga att samskapa det som finns i din varelse och har varit evigt närvarande.

När fler och fler människor över hela världen börjar överväga processen för samskapande och det behöver bara vara något litet, det behöver inte vara en stor plan, kommer denna enhetsenergi, syntes och stödjandet av varandra att börja överföras över hela världen vilket påverkar många varelser.

Detta är viktigt just nu eftersom det finns behov för själar och varelser på jorden att veta att de inte är ensamma.

Det finns ett behov för själar och varelser att förstå att de är kopplade till vibrationen, det nätverk av ljus som är Skaparen, faktiskt till alla själar och alla varelser. De är en kraftfull källa och kan skapa handling i världen.

Processen för samskapande gör det också möjligt för dig att inse att du verkligen har makt i din verklighet och att du kan manifestera vad helst du vill och önskar.

Ofta känner själar sig hjälplösa på Jorden för att de inte kan påverka sina verkligheter och inte kan påverka Jordens verklighet.

Detta är helt enkelt inte fallet, du har makten; du har allt du behöver för att skapa fantastisk påverkan på Jorden för dig själv och för andra.

Denna process i avsikt upplöser också energin, tron, känslan av separation särskilt med Skaparen.

Jag uppmuntrar er att uppleva och experimentera och utforska med denna energi av samskapande som kommer från Skaparen.

Jag tackar er,

Jag är Lord Melchisedek

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...