Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 28 februari 2021

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

28 februari 2021

Kära läsare, välkomna till vårt meddelande som är avsett att skänka hopp och uppmuntran såväl som information till allas djupnande själsresa.

Allt framskrider enligt plan. Var inte rädda för att den Gudomliga Planen ska manipuleras eller stoppas av dem som vill göra det, för det finns bara En Makt och den makten påverkas inte av tredje-dimensionellt betingade aktiviteter.

Detta är tiden för enorma förändringar, där mycket av det världen är van vid inte kommer att återkomma i sin tidigare skepnad.

De som väntar på att allt ska återgå till precis hur det har varit, kommer att bli besvikna. Då kollektivet utvecklas andligt genom närvaron av allt mer ökande högfrekvent Ljus på Jorden, kommer materiella uttryck på alla livets områden att börja spegla detta.

Den sanna essensen i allt ni betraktar som materiellt är faktiskt andligt, men den andliga verkligheten ses i den täta tredje-dimensionella energin som materiell. Hur den tolkas beror på det personliga och kollektiva medvetandet som gör tolkningen och som nu snabbt förändras.

Idéer, uppfinningar, lagtolkning, medicin och religion etc. såsom ni känner dem är baserade på övertygelser om dualitet och separation. Grunden för många av dessa saker kommer att börja krackelera då människor betraktar dem från nya och högre nivåer.

Emellertid, eftersom den underliggande idéen bakom dem är andlig, kvarstår deras sanna essens intakt, det är bara den gamla formen som förändras. Nya och högre former som speglar jordens andliga medvetenhetsutveckling kommer snart att börja manifesteras.

Högre former av många idéer skänktes till jorden för länge sedan, men har hållits tillbaka, i hemlighet, från majoriteten, av dem som haft mänskligheten fängslad för att kontrollera den. Då idéer som fri energi blir allmänt kända, kommer livet för alla att bli lättare.

Vi vill åter tala om kärlek, för även om vi ofta har talat om den absoluta sanningen i kärlek som varande den förbindande energin mellan individer inom ETT, så har vi inte talat om kärlek såsom den vanligtvis tolkas i den tredje dimensionen. Många kämpar med hur de ska tolka in kärlekens verklighet i det dagliga livet, speciellt när det gäller relationer.

Det finns tre hinder som alla möter på sin resa ut ur det tredje-dimensionella medvetandetillståndet. De är; 1. Relationer, 2. Pengar, 3. Makt

Dessa tre områden i livet på jorden är fast ingraverade i de flestas medvetande genom att de levt många livstider i vilka de representerat den makt som styrt över allas liv och deras förmåga att göra personliga val.

Romantisk kärlek är ett område som fortsätter att förvirra många. Sexuell attraktion till en främling eller till någon som avvisar er, oförmåga att släppa gamla relationer och behovet att hela tiden söka en partner, skapar alla förvirring och psykologisk smärta. Det bottnar i tron att man inte kan vara lycklig utan en partner.

Romantik i dess tredje-dimensionella mening är ett koncept som kom fram ur övertygelsen om separation. Den har färgats och framhållits av samhället som ett mål, nödvändigt för lycka. Ni har lärts att ni är ena halvan av ett par och att tills ni finner er andra halva, er själsfrände, den perfekta partnern, kommer ni att vara olyckliga och ofullständiga.

Böcker, filmer, TV-shower, detaljhandel och media generellt fortsätter att framställa förställningen om att så snart någon hittar ”Herr eller Fru Rätt” kommer de att till slut känna sig hela och kompletta. Världen i stort fortsätter att köpa dessa koncept och ägnar mycket tid åt att leta, söka och spela spel, omedvetna om att det de söker redan finns inom dem.

Behovet att hitta ens ”andra hälft” i verkligheten är en andlig sanning, men inte i den tredje-dimensionella meningen. Alla har en perfekt ”andra halva” men den finns inombords. Kvinnor har redan det maskulina de söker, precis som män redan har det feminina de söker, men båda söker det utanför sig själva.

Alla är redan hela och kompletta genom sin enhet med Källan. Om en person väljer att dela sin helhet med någon annan är det dess fria viljas val, men det är aldrig ett måste.

Att tro att man är ena hälften av ett par skapar en känsla av ensamhet som får många att ägna tid och kraft åt att leta på datorn eller telefonen, att besöka sociala platser och ägna sig åt aktiviteter i hopp om att finna den enda speciella person som kan göra dem hela och kompletta, i enlighet med deras personliga syn på lycka.

Till och med när Herr eller Fru Rätt har hittats kvarstår känslan av ensamhet, därför att den tomma punkten inombords är Själens längtan att bli erkänd och integrerad i ett medvetandetillstånd som vet att det är Källan.

Många av er har redan släppt dessa gamla koncept och kommit in i er personliga makt. De som inte har det måste släppa falska föreställningar om relationer om de ska kunna utvecklas in i ett medvetande av andlig helhet och fullständighet som då kan manifesteras utåt som det som representerar helhet och fullständighet för dem.

Fullständighet och helhet kan för någon betyda att de förblir singel, men för någon annan kan det betyda partnerskap. Om det är så kommer deras medvetande att dra till dem (vara i linje med) den rätta partnern, utan manipulering, tanke och oro. Medvetandet uttrycker alltid sig självt. Vad har jag i mitt medvetande?

De som är omedvetna om vem och vad de verkligen är, kommer att fortsätta söka fullständighet från utanför sig själva, genom tredje-dimensionella verktyg, men kommer aldrig att hitta det även om de har det som mål, därför att tredje-dimensionella koncept är tillfälliga, de har inget annat än tro som stöttar dem. Gudomlig helhet och fullständighet är oändliga, för alltid och förändras och upphör aldrig.

Övertygelsen och framhållandet av sexuell attraktion som kärlek har skapat mer hjärtesorg än som kan räknas hos majoriteten. Det säljer också biljetter, främjar filmer och håller igång en hel industri, men världen står redo att gå bortom dessa snäva koncept.

När sex bara blir en väg till självtillfredsställelse, utan hänsyn till den andra personen, blir det en tredje-dimensionell aktivitet utan kärlek och kan få en person att bli fast och beroende av gamla energimönster. Det kan också resultera i att energetiska band bildas mellan de inblandade.

Sex, attraktion och önskan att vara med någon annan är facetter av kärlek men kan helt enkelt vara energetisk orientering. Det kan vara relationer från tidigare liv, eller en person kanske är i linje med någon annans uppfattning om den perfekta partnern. Den andra (främling eller vän) kanske har en liknande uppfattning (orientering) som du. Energetisk orientering är inte kärlek, även om den kan leda till kärlek och är nödvändig för ett solitt partnerskap.

Sexuella möten betraktas ofta bara som en trevlig frisläppning för de inblandade. Dock, som med allt annat, har de en djupare verklighet. Dess sanna andliga essens är sammanförandet av de maskulina och feminina energierna till en kraftfull Enhet, ur vilket ett nytt och utvecklat medvetande föds.

De som känner till den andliga sanningen om sig själva och sin partner för in kärlek och respekt till sin sexuella relation, och låter den bli en andlig upplevelse snarare än bara ett fysiskt frisläppande. Relationer, både homosexuella och heterosexuella, som ingås på denna nivå av medvetande har potential att lyfta båda till högre medvetande. Denna sanning studerades och lärdes ut i många av de uråldriga heliga skolorna.

Religionerna har lärt ut att sex är dåligt och borde undvikas under smärta och fördömelse tills en överenskommelse ingåtts och då bara för syftet att alstra barn. Dessa falska och begränsande koncept har genomsyrat kollektivt tänkande och har gjort naturlig, hälsosam och njutbar sexualitet till en källa för skam, skuld och rädsla.

Då individer utvecklas andligt, utvecklas också deras romantiska uppfattningar. Många relationer som kom till genom tredje-dimensionella uppfattningar om romantik och kärlek antingen upplöses eller får problem, och lämnar båda parter frågande om vad som hände med deras en gång lyckliga relation.

Valet mellan att vara kvar eller lämna en relation måste vara ett personligt val, som görs från en nivå av kärlek som tar hänsyn till alla inblandades högsta bästa. Det betyder emellertid inte att man offrar sin individualitet eller överlämnar personlig makt till någon annan bara för att ha kvar något som inte längre existerar, eller för att tillfredsställa önskningar hos någon annan person, grupp, familj eller vän. Lita alltid på er intuition i dessa frågor.

Relationer av alla slag förändras och kommer att fortsätta förändras därför att det kollektiva medvetandet skiftar till nya och högre nivåer. Det inre speglas alltid i det yttre, vilket betyder att när en partner skiftar till en ny nivå och den andra inte gör det, existerar den energetiska orientering de började med inte längre i sin ursprungliga form.

Det betyder inte alltid att en relation måste upphöra. Om harmoni och kärlek finns närvarande när övertygelser skiljer sig åt, betyder det ofta att orienteringen kvarstår intakt. Ofta har den ena partnern gjort arbetet i en tidigare livstid och har inget behov av att aktivt engagera sig i det nu.

Sanna relationer är två individer som båda är medvetna om sin inneboende fullständighet och står tillsammans av eget val, inte något måste, och som tittar i samma riktning.

Partnerskap med en viss person är ofta en del av en persons innan-födseln plan, nödvändig för fullbordandet av någon ofullständig affär från en annan livstid. Det är därför det ofta händer att en eller båda partnerna ifrågasätter varför de blev tillsammans överhuvudtaget.

När en person väl uppnår ett medvetande av sin Gudomliga Fullständighet, blir partnerskap mindre önskvärda och eftersökta därför att personen inte längre känner en intensiv önskan eller behov av partnerskap. De känner sig fullständiga.

Sänd ljus till världen, till dem som lider och till alla så kallade ”fiender”. Visualisera ljus inom alla ni ser eller tänker på. I vissa kanske ni bara ser en liten ljusglimt, i andra starkt ljus, men kom alltid ihåg att alla har Gudomligt Ljus, även om det är gömt bakom skuggor av falska koncept och övertygelser. Detta är orsaken till ni kom till jorden i denna tid.

Ljus utplånar alltid skuggor därför att skuggor saknar substans. Skuggor är bara avsaknad av ljus, något som framträder format av dualitet och separation, utan någon egen Gudomlig energi som upprätthåller dem.

Hemligheten till personlig och global uppstigning ligger i att sluta mata illusioner och låta Verkligheten manifesteras.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...