Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 3 aug 2020

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 3 aug 2020

  

  Att vara i denna Världen men Inte av denna Världen | Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

 

ATT VARA I DENNA VÄRLDEN MEN INTE AV DENNA VÄRLDEN

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag – Augusti 2020

God dag till er kära Ljusarbetare, Stjärnfrön här på ert uppdrag till Planeten Jorden. Vi hälsar er idag med stor entusiasm. Vi är mycket nöjda med att få kontakt med er.

Ni är välsignade varelser för ni är nu i den här världen men inte av denna världen. Vad betyder det egentligen? Det betyder att du fortfarande befinner dig i din fysikalitet. Ditt kroppstempel finns fortfarande på Planeten Jorden. Du är fortfarande en Människa.

Frågan har ställts: ”Vad gjorde du före upplysningen?” Svaret skulle vara: ”Jag hämtade ved och bar vatten.” Sedan, vad gjorde du efter upplysningen. Svaret skulle återigen vara: ”Jag hämtade ved och bar vatten.”

Som Själar här på jorden verkar vi ha en kropp. Och den kroppen är väldigt verklig för oss och måste tas om hand. Vår fysiska varelse måste vårdas och tas hand om. Det är farkosten som rymmer vår Själ. Utan den kan vi inte fungera här i det Materiella Riket.

Så hur är vi ”i den här världen men inte av den här världen?” Vi är ute ur drömförtrollningen. Vi har gått ut ur bedrägeriuppfattningen, den bedrägliga illusionen som utgör Planeten Jordens lärande upplevelse.

För att växa i våra djup från kärlekskvoten, för att uppleva rädsla och smärta och annat än den kärlek vi verkligen är, gick vi med på att bli hypnotiserade till glömska.

Vi enades om att inte ha något minne av de stora och väldiga varelser vi verkligen är. För vi skulle inte tillåta dessa jordiska rädslofyllda, planlösa sammanstötningar, om vi visste vilka vi var.

Vår Själ vill att vi ska uppleva det vi inte är, negativitet, dualitet, separering, ilska, smärta, skam, skuld, klander och all mängd av negativa känslor som faller under rubriken rädsla.

Och ni, kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, vi säger igen, och vi har sagt så ofta, ni valde väldigt svåra liv. Det finns ett ordstäv som säger att Gud inte ger sitt folk mer än de kan hantera.

Detta är faktiskt sant. Du, som ett fragment av Guds Medvetande, som en droppe av den gudomliga essensen, gav dig själv denna Mänskliga upplevelse och lade ut komplotten, teaterpjäsen, innan du kom hit.

Du och dina guider, dina Änglar, din Själsfamilj planerade ditt liv i detalj. Ja, du har fri vilja här på Jorden till stor del.

Du kan gå emot din instinkt. Du kan ignorera den stilla lilla rösten inom dig tills att den blir tyst, och du kan inte längre höra den. Ditt egos rasande, hårda röst är då så hög att den har tagit över och leder din Mänskliga upplevelse.

Och när egot bestämmer är du i den här världen och av den här världen. Hela syftet med den här världen är att ha ditt ego i kontroll, och för ett tag att vara helt nedsänkt i hologrammet, teaterpjäsen som är Planeten Jorden-upplevelsen.

Detta är bedrägeriuppfattningen, den bedrägliga illusionen som vi samtycker till. Så vi går med på att komma till Jorden i fysiska kroppar som ger oss möjlighet att vara separata från varandra. Vi kommer inte ihåg vilka vi egentligen är.

Vi tillåter oss att vara inpräglade, indoktrinerade med de förvirrade och ologiska tankarna och trosuppfattningarna från våra föräldrar, lärare, samhälle och regering som överförts från generation till generation.

Vi kämpar för att vara goda och ändå följa lärorna från våra äldste, av de som förde oss in i denna värld. Dessa läror får oss i svårigheter med våra kamrater.

Tankesystem, övertygelser kolliderar. Vi möter ilska, förbittring och får motstånd från alla idéer som skiljer sig från våra. Vi tror att alla andra idéer och ideologier är felaktiga och syndiga. Endast det som vi har lärt oss och regimen under vilken vi lever är korrekt.

Vi vill omvända. Vi vill säga till andra, som lever annorlunda, att de har fel idéer. De måste leva som vi lever, tänka som vi tror, agera som vi agerar. Det är inte så Planeten Jordens program för hologramträningssimulatorn fungerar.

Detta program är avsett att ställa oss mot varandra, för så småningom är dessa obekväma skillnader det som rör oss mot ljuset. För vi upptäcker att vi i sig inte vill vara negativa, hårda, arga och separata. Jorden är inte tänkt att vara en lycklig plats.

Negativiteten, förundran, hårdheten som vi upplever, vänder oss så småningom tillbaka till kärlek, till vad vår Själ verkligen vill. Vad vår Själ verkligen vill är fred, kärlek, gemenskap och kamratskap. Och det är för att uppnå detta som vi blir i denna världen men inte av denna världen.

När vår Själs önskan att lära sig här på detta Jordiska plan är komplett. När vårt ego har släppt sin önskan om makt över andra och kontroll, då tar vår Själ över.

Den stilla lilla rösten i vår Själ, vår intuition, pratar med oss och säger att vi är Gudomliga. Detta är vanligtvis inte en enkel process. Att frigöra våra intränade tankar och rädslor är en fruktansvärd process. För vi trodde att vi var våra tankar.

För vårt ego är vi de tankar vi tänker. För vårt ego är det inte möjligt att vi är fysiska kroppar som har en Själ som när det är tillåtet talar till oss och genom oss och reglerar våra liv i fred, komfort och gemenskap.

Men ja, vi kan även i detta Mänskliga Rike ha fred istället för oro i vårt Jordiska program. Det är vad det betyder att vara i den här världen men inte av den här världen.

Det är att vara i vår fysiska kropp, men att ha insett att vi är Gudomliga. Och att ha transformerat vår separation, vår dualitet, våra motstridiga tankar, till enhetsförståelse, kamratskap med varandra och en vetskap om att allt är exakt som det borde vara.

Vi och alla våra Trosbröder är i ett träningssimulatorhologram för att lära oss kärlek. Låt oss släppa vår inblandning. Låt oss gå utanför vår programmering och se Planeten Jorden-upplevelsen från det övre rummet.

Från det övre rummet, med utsikt ner på Jorden och dess invånare, ser vi att denna Jord verkligen är en scen och den Mänskliga befolkningen är aktörer. Var och en spelar ut den stora teaterroll som de planerade för sig själva.

De känner de svåra känslorna de gick med på att känna. När de inte är i linje med deras Själs önskan känner de smärtor och karman som de själva har skapat.

Och på så sätt blir det lilla fragmentet av Guds medvetande, Själen, en förfinad personlighet med talangpreferenser och förmågor som är individuella.

Med detta Planet Jorden-program skapar Gud gudar som han själv. Ni, våra Kära är dessa Gudar i vardande.

Och så nu är ni i den här världen men inte av den här världen. Det är verkligen underbart för ni är i frid. Ni vet nu att allt som händer det händer av en anledning. Ni vet att alla, oavsett hur grymma, hur vilseledda de verkar, lever ut det Mänskliga manuset som de själva utformade.

Alla är exakt där de behöver vara, och gör exakt vad de behöver göra. Det finns inga olyckor. Var stilla och vet att allt är gott. Andas bara, utstråla bara den kärlek och det ljus som ni nu är. För du har släppt din Mänskliga inblandning.

Du har gått ur programmeringen, släppt ditt egos önskan om makt och kontroll och lyssnat på Guds röst i dig. Och nu, Kära Hjärtan, Kära Själar, er tid är väldigt nära. Ni, som Ljusarbetare, Stjärnfrön, kodade er själva till att vakna före era Trosbröder så att ni skulle kunna hjälpa dem med deras uppvaknande. När de vaknar till det bedrägeri som har begåtts mot dem, och många kommer att vakna till detta, kommer det att vara smärtsamt.

Att inse att allt du har hållit kärt som din verklighet, att inse att er regering, ert medicinska system, era lärare medvetet har skadat er och fördummat er är mycket svårt. Att se all grymhet som har besökt mänskligheten är verkligen mycket svårt.

Chockvågorna kommer att genljuda över hela världen. Och ni kommer att vara här för att hjälpa till med kärlek, medkänsla och ovillkorligt lyssnande och omtänksamhet.

Så, bra och storslaget är vårt nya liv i det övre rummet. Här på Planeten Jorden i fysisk form har vi insett sanningen om vem och vad vi är, det vill säga Gudomliga Själar förankrade i Mänskliga kroppstempel men med ett vetande och fridfull, glädjefylld insikt om att vi är gudomliga och allt är väl i vår värld. Vi är i den här världen men inte av den här världen.

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...