Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 3 augusti, 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

Juli 2020

NI TAR EXAMEN FRÅN PLANETEN JORDENS SKOLSAL

Det är en underbar dag som gryr på Planeten Jorden. En underbar dag idag och alla dagar som kommer, för vi inträder i en helt ny era i upplevelsen av Planeten Jorden.

Ljuset har kommit. Ljuset, med hög vibrationell energi av kärlek, hälls över planeten Jorden. Mätningen av denna omvandlande energi kallas Schuman-resonansen.

Denna resonans har ökat exponentiellt de senaste månaderna. Vid lägre nivåer av inkommande ljus har Jorden befunnit sig i den tredje dimensionen. Och vid dessa lägre nivåer är rädsla förhärskande, för det finns inte tillräckligt med ljus för att upplösa den.

Emellertid, då ljuset flödar in och nivån på Schuman-resonansen stiger, rör sig Jorden och Mänskligheten högre och högre till den fjärde dimensionen där mer ljus tränger igenom. Och så småningom till den femte dimensionen av kärlek.

Det är dit vi är på väg, till den femte dimensionen, där vi lämnar våra bekymmer och rädslor bakom oss, för de lyfts av oss av den högt vibrerande kärleken och ljuset som alltmer genomsyrar vår värld.

Vår Jord, och det Universum i vilken den befinner sig, är en del av en stor datorsimulering. Vi människor existerar i en kontrollerat, smart utformat program. Våra upplevelser styrs i stor utsträckning av den mängd kärlekljus som hälls över jorden.

Låga inkommande nivåer av ljus, det är låg Schuman-resonans, leder till endemiska känslor av rädsla. Då Jorden lyfts högre och högre mildras rädslan och kärlek tar över.

Vilken underbar känsla det är att lämna vår rädsla bakom oss. Att lyftas upp från moraset av förvirrade och djupa, mörka känslor vi varit insnärjda i.

Livet på Jorden är så väldigt intressant. Intellektet kan inte tränga ned i dess djup, kan inte förstå den underbara, invecklade funktionen i det Mänskliga programmet.

Och ändå kan det Mänskliga hjärtat, den Mänskliga Själen, känna det, kan på djupet veta att allt är väl. Detaljerna, hur och varför är inte viktiga för uppstigning. Det är avslöjandet om sanningen om den Mänskliga Upplevelsen som för oss in i ljuset.

De människor som har sett sanningen om, och orsaken till, Människans Jordliga äventyr, har befriat sig själva från de band som bundit dem till rädsla. Således har de i stort sett lämnat rädslor och bekymmer bakom sig. De har stigit i vibration till den nya och höga nivå som Schuman-resonansen tillåter.

Dock har de Människor som på Själsnivå beslutat att inte uppstiga nu, inte rensat sig från sin daglig oro eller sina bekymmer.

De ser inte sanningen om deras upplevelse på Planeten Jorden. De kan inte se den stora bilden om varför de befinner sig i den Materiella sfären. De inser inte att de är Själar, förskansade i kroppstempel, för att uppleva det som de inte är.

Föreställ er ett rum som är helt vitt. Väggarna, golvet, möblerna, allt är vitt. Och ni i det rummet är själva helt vita och mycket nöjda som en del av denna vita miljö.

Ni mår bra där, ni känner er älskade och ni vet att ni är en gott älskad del av vitheten omkring er. Men ni känner inte till något annat än den vitheten.

Så er kunskap om er själva, om vad ni har förmåga att känna och åstadkomma, är begränsad. Ni kan inte komma bortom gränserna av er vithet, för ni känner inte till något annat.

Så nu framträder en röd fläck i ert rum. Och nu inser ni att det finns något annat. Ni säger er själva, nu vet jag vad kontrast är. Jag vet vad rött är. Jag vet vad jag inte är. Jag är inte röd. Finns det andra färger jag kan få uppleva, frågar ni er?

Så är det med Mänskligheten. Som andar lever vi saligt i vitheten av evigt liv. Vi frossade i varandet av kärlek och förening med Allt Som Är och med varandra.

Men vi var bundna av vår vithet. Gud, Källenergin, ville expandera, och att dess delar, som är vi, dropparna av vatten i oceanen av Gudsmedvetande, skulle expandera.

För att göra det behövde vi uppleva motsatsen till vad vi var. Vi behövde uppleva rädsla. Hur kunde man det i vårt saliga, förenade tillstånd? Det var inte möjligt.

Så den Materiella Sfären, Galaxen, Planeten Jorden och Mänskliga Kroppar, Mänskliga Varelser, skapades. Och vi, stora andar, sände en del av oss själva, vår själ att bebo dessa Mänskliga kroppar, vilka sedan blev våra kroppstempel att husera vår Själ.

Denna fysikalitet tillät oss uppleva separation från varandra. Nu hade vi egon, nu kände vi oss ensamma, nu kunde vi utmana varandra, argumentera, slåss, kriga med varandra.

Och vår Själ frossade i att vi gjorde det. Vår Själ uppmuntrade oss vi alla tillfällen. Vår Själ tillät vårt ego att ta över.

Vi planerar våra liv innan vi inkarnerar på Jorden. Vi, tillsammans med vår själsfamilj, planerar de stora utmaningar vi ska möta, de stora oönskade incidenter vi ska klara av.

Om vi inte klarar av dem den första gången så upprepas lektionen gång på gång, tills vi bemästrar den. Det är orsaken till att samma typ av händelse drabbar oss gång på gång. Och vi frågar oss, varför händer detta mig gång på gång?

Varför 6 skilsmässor, varför 5 trafikolyckor, varför 3 fängelsevistelser och så vidare? Tills den lektion som Själen vill lära sig, de känslor som Själen vill känna, blir fullbordade, upprepas lektionen.

Så, detta är den stora bilden av Mänsklig upplevelse. Själar kommer till Jorden för att känna rädsla, för att leva i kontrast, för att få veta vad de inte är och sålunda förfina sina talanger, preferenser och förmågor. Att verkligen komma att känna sig som kärlek och ljus.

Och vem tillhandahåller kontrasten? Är det de mörka? När vi planerar våra liv med våra Andliga Guider och vår Själsfamilj beslutas det vem som ska spela rollen av ljus och vem som ska spela mörk.

Vi har haft många, många inkarnationer. Vi har alla spelat den snälla och den grymma, den onda och den kärleksfulla, den som vårdar och fängelsevakten.

För vi måste känna oss själva i varje aspekt av vår Mänsklighet innan vi kan stiga upp tillbaka till den kärlek och den ljus-Ande vi verkligen är. Och ovanför den stridiga Mänskligheten finns illuminati eller den djupa staten. Jorden blev på ett sätt kapad. Negativa varelser utan hjärta tilläts komma till Jorden för att skänka mer mörker till den Mänskliga upplevelsen.

Jorden är lite av ett experiment i den Himmelska sfären. Mänskligheten är mycket kärleksfull, mycket lydig, mycket tillmötesgående och mycket lättlärd. Repetition och ord är styrmekanismerna.

Och dessa individer i den djupa staten, eller de mörka kontrollörerna, visste det. Så de satte på plats regeringar, religioner, nationella gränser, ras-, etniska- och sexuella förbud och all sorts splittrande regler och lagar.

Dessa spelare i den djupa staten är verkligen inte Mänskliga för de saknar hjärta, tänker inte på eller bryr sig om mänskligt lidande. De är som katter som leker med råttor, som vargar som vallar får.

Så, här är vi på Planeten Jorden i denna stora tid av uppstigning. Tiden för Själar i Mänskliga kroppar att uppstiga från sin rädslobetingning, att ta examen från sitt datorsimulerings-utbildningsprogram, är inne.

De Själar som fullgjort sitt lärande uppdrag går tillbaka till ljuset. Den universella datorn vrider upp vibrationen så att detta är möjligt. Schuman-resonansen stiger.

Ni, Kära Ljusarbetare, Stjärnfrön, stiger upp tillsammans med den resonansen. Ni och den del av mänskligheten vilkas Själar är redo för det, lämnar den Jordliga miljön bakom er.

Sanningen har gjort er fria. Sanningen om den Mänskliga livsupplevelsen, och orsaken till den upplevelsen, måste ses innan den kan övervinnas.

De som inte är redo att uppstiga kommer inte att se denna sanning. De kommer att fortsätta i sin bedrägliga uppfattning, i sin illusoriska villfarelse, tills deras Själar är redo att lämna. Var vid gott mod Kära Ni. Allt är väl på Planeten Jorden idag. Allt framskrider som det är avsett att göra, för det Gudomliga har befälet.

Ni, Kära Hjärtan, Kära Själar, tar examen från den Jordliga upplevelsen. Ni har tagit del av den Jordliga rädslobetingningen och lämnar den med heder. Gratulationer. Nu, lev, älska, skratta till fullo. Lev i den glädje, den salighet, den djupa kärlek ni i sanning är.

Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...