Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 3 december 2020

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

3 december 2020

Och så är det 3 december 2020 och vi lever i en verkligen spännande och förvirrande tid. Inte bara förvirrande, utan en tid som skapar stor ängslan och rädsla hos dem som fortfarande är djupt försjunkna i sin tredje-dimensionella programmering.

Men för er, våra Kära Ljusarbetare, finna sanningen där att se. Och att se sanningen gör er fria från den indoktrinering som alla människor utsätts för på den jordliga resan.

När det blir tydligt hur vi blivit lärda att se den falska bilden av världen, när man upptäcker skuggregeringens agenda, kontrollörernas agenda, då bryts den hypnotiska förtrollningen som lagts över oss.

Bara genom att upprätthålla deras narrativ på ett trovärdigt sätt kan den djupa staten hålla folket i rädsla. När väl sanningen om illusionen blir känd, så snart det falska narrativet avslöjas, lyfts skräcken och rädslan bort.

För, varför ska vi vara rädda för vad som visar sig vara bara en berättelse, inte ett faktum. Det finns ingen stor pandemi, det är tydligt för dem som har ögon att se med och öron att lyssna med.

De som fortfarande lyssnar på det falska narrativet, på TV, eller som man kan säga – att berätta en lögn, är fortfarande i stor oro och panik. För de tror verkligen att världsbefolkningen dör runtomkring dem. De tror på det påhittade, citerade antalet ”fall”.

De tror på vad de får höra, att sjukhusen är överfyllda med döende och döda. De fruktar att denna stora pandemi förkunnar slutet på deras värld. Bara munskydd och social distansering kan rädda dem. Eller så säger narrativet de matas med.

Amish-folket tillfrågades om varför de inte har några covid-19 fall. De svarade att det beror på att de inte tittar på TV.

Allt det här, som vi kan kalla fake-pandemi, skapades av våra kontrollörer för att sätta skräck i befolkningen och få dem att lyda. Munskydd och social distansering avsågs att hålla människor separerade, att förhindra dem att kommunicera med varandra, att förhindra dem trösten i mänsklig kontakt och uppmuntran i gemenskap och kamratskap.

I ensamheten och desperationen från bärande av munskydd och distansering kunde mänskligheten lätt styras, manipuleras och manövreras till önskat beteende.

Men sedan kom valet! Så underbart. Vilken fantastisk möjlighet till avslöjande. Vilket fantastiskt sätt att visa mänskligheten sanningen om sin villfarelse, djupet av de upprörande lögnerna, det grasserande fusket och röstbedrägeriet. Hur de mörka korrupta kontrollörernas tentakler sträcker sig djupt in i samhället.

Valfusk har förekommit lika länge som röster har lagts och val hållits. För varje år har det korrupta systemet blivit mer och mer sofistikerat.

I 2016 års val hade den hemliga regeringen planerat för det vanliga manipulerade resultatet. De hade utsett en viss person att vinna. Rösterna skulle ändras för att säkra den vinsten.

De insåg då inte hur populär motkandidaten var. De förberedde inte tillräckligt med fuskröster och, till deras stora fasa, deras kandidat förlorade.

Och sedan giftet, det onda falska narrativet som kokades ihop mot segraren. Den häxjakt som tog vid var oerhört mörk och falsk.

Väldiga osanningar gick ut för att övertyga folket om den skändliga naturen hos den rättmätigt valda Presidenten. Valets giltighet sattes ifråga. Och alla möjliga typer av oetiskt samröre och konspirationer påstods ha förevarit.

Oetiskt samröre och konspiration var ett faktum. Men det var de som skrek högst om att motståndaren var oetisk och korrupt som själva var oetiska och korrupta.

Det har länge varit de mörkas agenda att anklaga ljuset för att göra precis vad de själva gör. De påstår att det som är bra och Gudligt är djävulen inkarnerad och att det som är ondska är bra och Gudligt.

Och sedan kom valet 3 november 2020, en dag som kommer att leva i vanära. De mörka visste nu att den sittande Presidenten var mycket populär, och om allt gick ärligt till skulle den Presidenten bli återvald.

Så, i sin desperation, förberedde sig deras massiva korruption på att byta ut de riktiga rösterna mot falska i stor skala. I så stor skala att lurendrejeriet oundvikligen skulle avslöjas.

Den rättmätiga indignation som detta genererade var verkligen stor. Den uppvaknade mänskligheten ville skrika ut från taknockarna för att dela sin avsky över detta enorma fuskande.

Så, där står vi i början av december. Den stora scenföreställningen går framåt som den ska. Kontrollörerna har sina planer, men de lyckas inte med dem.

Istället spelar de vridningar och vändningar de försöker sig på i händerna på ljusalliansen och används för att avslöja sanningen. För ljuset vet att sanningen kommer att befria människorna.

Var vid gott mod, kära Ni. Lyssna inte på de mörkas påståenden. Stå kvar i frid, vet att allt är väl. Ingenting kan stoppa det som sker nu.

Ingenting kan stoppa mänsklighetens befrielse från den stora bedrägliga uppfattningen. Det är Gudomligt bestämt att detta är tiden för det stora uppvaknandet.

Denna tid i mänsklig utveckling är verkligen stor. Vi kom till jorden för att uppleva begränsningar, restriktioner och känslor. I saligheten i vår himmelska existens kände vi ingen smärta, ingen kontrast och upplevde därför väldigt lite tillväxt.

Det är kontrasten, rädslan, de smärtsamma mörka känslorna som ger mänskligheten kunskapen, den djupa förståelsen om vad kärlek är – genom att uppleva vad den inte är.

Vi planerar våra liv innan vi kommer till jorden, vi planerar vilka begränsningar och känslor vi vill uppleva. Vår Själ vet vad vi behöver känna, för Andlig tillväxt och expansion.

Att känna till sanningen om kontrast, att förstå känslor intellektuellt är inte det samma som att uppleva dem, som att leva genom rädslan för ensamhet, för hat, ilska, avundsjuka, skam och skuld medan man känner sig ensam och maktlös i denna mänskliga kropp.

Genom att uppleva restriktioner och negativa känslor växer människan bortom dessa skrämmande begränsningar. Kontrast behövs för tillväxt. Rädsla är en gåva som mänskligheten upplever i denna jordiska sfär.

Och vad är det som skapar rädsla? Det är förväntan på negativitet, förväntan på ett icke önskat resultat. Genom hela vår mänskliga resa har den bästa förutsägelsen för framtida beteende varit historiskt beteende.

Det är vår bedömning av situationer som leder oss in i rädsla. När vi känt rädsla i vissa situationer bedömer vi, beslutar vi, att den situationen är något att vara rädd för. Så vår bedömning får oss att upprepa negativa känslor.

Därav kommer vikten av neutralitet, av acceptans och underkastelse. För när vi inte dömer utan bara tillåter, är vi i frid. Det finns ingen slump, allt är som det ska vara på denna jord som utformades för att vi skulle lära oss större kärlek.

Vi bedömer situationer i enlighet med vad vi känner till, i enlighet med vad vi uppfattar. Och vår uppfattning, vår medvetenhet matas av de ord vi hör, hur vi blir informerade.

Det är så våra kontrollörer manipulerar oss. De ger oss information, vilket ofta är direkta lögner, information som inte är sanningen. Den information de ger oss tjänar deras agenda.

De pålägger oss denna information, de pålägger oss regler, föreskrifter och begränsningar. Vi bedömer dessa som skrämmande och kryper ihop då vi förväntar oss negativitet och smärtsamma känslor.

Lyssna inte till deras narrativ. Se den stora bilden, vet sanningen om er förslavning. Då är ni fria, ni är fria, verkligen fria.

Gör anspråk på ert självbestämmande som de stora och kraftfulla Gudomliga Själar ni är. Det ni fokuserar på blir verklighet. Att fokusera på vad era kontrollörer vill att ni ska fokusera på, försätter er i rädsla.

Fokusera på kärlek, fokusera på hur ni vill att världen ska vara, fokusera på gemenskap och kamratskap. Fokusera på det roliga, på munterhet och skratt, hälsa, vitalitet och entusiasm, vänlighet, medkänsla och omtanke – och det blir vad ni får.

Jorden kommer åter att bli det paradis det var avsett att vara. Den kan bli det till och med nu, om ni bestämmer er för det. Var vid gott mod, kära bröder, allt är väl i er värld, för ni är stora och kraftfulla varelser som skapar er egen underbara, fridfulla, kärleksfulla, saliga verklighet.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Du gillar kanske också...