Aita kanaliserar Sitt Högre Själv, 12 juli 2021

 

Aita kanaliserar Sitt Högre Själv

12 juli 2021

Så är det juli i sommaren 2021 och vi är mitt i det stora uppvaknandet, mitt i det stora avslöjandet av den bedrägliga verklighetsuppfattning som legat så tungt över människan.

Vad är det bedrägeriet, vad är den stora villfarelse som människan levt under? Han har levt under missuppfattningen att han är en kropp och att han är dödlig och att när han dör så finns han inte längre.

Det har sagts honom att han är syndig till sin natur. Och att alla bekymmer i världen, allt hat, krigen, våldshandlingarna, sjukdomarna, planetens problem, klimatförändringarna och alla konflikter, all splittring och separation, beror på hans degenererade natur.

Så han lever i skuld och skam i tron att han kommer att hamna i helvetet. Och han är hela tiden rädd, för hans värld har blivit ett levande inferno med brist på överflöd i alla saker, ett rädslofyllt företag. De styrande medicinska, utbildnings-, religiösa och politiska systemen har alla korrumperats till att trassla till och frustrera istället för att tjäna, för att hålla kvar människan i fattigdom, sjukdom och begränsning.

Djävulen, kontrollörerna som kom till jorden för sina egna syften, för att nära sig på människans rädsla, förefaller ha lyckats med att fullständigt underkuva mänskligheten.

Dag för dag blir reglerna, föreskrifterna, separationen, allvarligare och allvarligare. Och människan, som vistas i jordens låga tredje-dimensionella frekvens, tror på allt han får höra.

I den låga vibration som planeten jorden har bebott i eoner, är mänskligheten fångad i fällan av sina egna fem sinnen. Han befinner sig i den begränsade förståelsen av det han ser och hör.

För i denna låga täthet kan han bara veta vad han uppfattar och han uppfattar genom sina fysiska sinnen. Bedrägeriet har begåtts genom att visa honom den värld som hans kontrollörer vill att han ska se.

De nyheter han får sig serverade är fulla av lögner. Och utifrån dessa nyheter, denna osanna information, formar mänskliga varelser sin uppfattning om världen. Och deras uppfattning om världen vi lever i, är verkligen rädslofylld. Rädslan för döden är dominerande då nyhetskällorna upprepar budskapet att fara föreligger överallt och att döden är nära förestående.

Detta är den stora bedrägliga verklighetsuppfattningen som människan kom till jorden för att uppleva. Det är svårt att tro det, men allt är väl med vår värld, även om livet verkar bli mer och mer kaotiskt. Varje dag verkar komma med mer våld, mer orättvisa, mer grymhet.

Och det är som ska vara, detta är tiden för det stora avslöjandet, människans stora uppvaknande från denna djupa sömn, från denna mardrömskamp med djävulen, från denna illusoriska villfarelse.

Ni är alla stora och storslagna varelser. Ni är alla mäktigt kraftfulla. Ni är aspekter av Gudomligt medvetande, en droppe vatten i Guds ocean. Ni har förskansat er sanna gudomliga varelse, er själ, gömd i ert mänskliga hjärta, för att leva detta jordeliv som begränsade mänskliga varelser.

Jorden är en skolsal för gudomliga själar. Den mänskliga kroppen är en kommunikationsapparat, en biologisk dator, som får den mänskliga själen att fungera i den materiella miljön, i den fysiska värld som livet på planeten jorden erbjuder.

Mänskliga varelser är här på jorden för att individualisera sina personligheter, att hitta sina talanger, sina preferenser och för att förfina sina förmågor.

Den jordliga upplevelsen erbjuder kontrasten, erbjuder spelet med mörker mot ljus, gott mot dåligt, argumenterandet, oenigheten, korruptionens frestelser, kontrasten mot vilken människan kan förfina sin personlighet.

Och nu är vi i tiden för det stora avslöjandet, mänsklighetens stora uppvaknande. Så den enorma korruptionen, kontrollörernas oärliga och skändliga handlingar, kommer in i ljuset.

Och sanningen om bedrägeriet, verkligheten om den villfarelse vi levt under är på väg att avslöjas. Och i ökande grad blir fler och fler av våra bröder medvetna om naturen i de mörka och oärliga program i vilka de levt.

De vaknar upp till det faktum att de är gudomliga själar som har en mänsklig upplevelse. De är punkter av gudomligt medvetande förskansat i mänskliga kroppar, för att uppleva det som inte kan upplevas i deras himmelska verklighet, för att uppleva konflikten och smärtan som hjälper dem välja mellan mörker och ljus.

Stark smärta leder till insikten, förståelsen, om att vi inte vill känna smärta, vi vill återvända till den kärleksfulla verklighet som är vårt sanna himmelska arv. Och det är genom att göra misstag, genom att välja mot kärlek, som vi inser att vi föredrar kärlek, vi föredrar gemenskap och kamratskap med våra bröder, istället för hat, splittring och oenighet.

Och denna programmering, denna villfarelse under vilken vi lever, drabbar hela mänskligheten, dem som fortfarande sover och oss ljusarbetare som vaknar upp till det jordliga bedrägeriet.

För vi ljusarbetare får också höra en berättelse som inte är sann. Hur många gånger har vi inte fått höra av sannings-gemenskapen att vi ska förvänta oss vissa händelser på specifika datum.

Hur stor har inte vår upphetsning och förväntan varit då vi väntat på nästa datum, och nästa, och nästa av universellt avslöjande.

Ändå händer ingenting och vi blir besvikna. Vi matas också med osanna nyheter. Vi också kan bara förstå det vi får höra. Vi också måste leva efter regeln ”tro aldrig på något någon säger, om ni inte har mer än deras ord på det”.

Det är dags, kära hjärtan, kära ljusarbetare, att sluta lyssna på de videor som talar om datum för att ta ned den djupa statens spelare. Det är dags att sluta spekulera om arresteringar, kloner, avrättningar och händelser som kanske, eller kanske inte, sker bakom kulisserna.

För vi går nu upp i frekvens, vi går tillbaka till den kärleksfrekvens där vi är i beröring med vår själ och vår gudomliga intuition.

Och detta konstanta spekulerande, denna koncentration på vad som kanske eller kanske inte sker, håller oss kvar i en låg vibration.

Det vi måste hålla oss själva inom är den glädjefyllda entusiasmen i kärleksfullt flöde, egen-aktualiseringen av talangerna, preferenserna och förmågorna vi förfinat här på jorden.

Vi måste spendera vår tid i frid och glädje. Vi måste följa vår högsta upprymdhet, vi måste göra det vi tycker om. För det är vår himmelska verklighet. När vi gör det vi tycker om, följer vi vår själs önskan.

Vi lämnar bakom oss den mänskliga offer-berättelsen som vi så länge fått uthärda. Vi lämnar bakom oss ilska och avsky för hur vi blivit behandlade. Vi inser att inget fel någonsin gjordes. Vi är inte offer för godtycklig grymhet.

Våra prövningar var en gåva vi planerade till oss själva innan vi kom till jorden. Och genom att leva genom dessa icke föredragna upplevelser lärde vi oss att vi verkligen inte föredrar dem. Vi föredrar, alltid, vi föredrar kärlek, gemenskap och kamratskap med vår bröder.

Låt oss sluta leta datum, händelser. Låt oss inte leva i det hopplösa hoppet om datum och tider och besvikelse. Vi vet att vi uppstiger. Vi känner det i själva vår varelse. Våra själar är i resonans med vetskapen om vår gudomlighet.

Frid och glädje och omtanke är vår nya verklighet. Låt oss ägna tid åt att växa, göra vad vi älskar att göra. Låt oss ägna tid åt att vara med varandra, njuta av spänningen i att vara med likasinnade, av att hitta varandra.

För vi vet att vi är på väg in i den femte dimensionen av kärlek. När vi koncentrerar oss på det negativa förflutna, eller på det negativa i nuet, för vi det förflutna in i nuet och skapar därigenom samma negativa förflutna. För, våra tankar skapar vår verklighet.

Genom att vistas i det negativa skapar vi mer av samma. Vi vet att det finns ett stort och underbart ljus av kärlek i änden av den avslöjande-tunnel vi nu upplever.

Vi vet att vi oundvikligt och obevekligt rör oss ut ur det låga rädslofyllda tredje-dimensionella paradigm vi så långe har bebott. Vi känner inte till, eller behöver känna till, de händelser som kommer att ske då vi uppstiger.

Vi behöver inte veta hur avslöjandena kommer att göras, eller känna till de skändliga dåd som fortfarande sker då kontrollörerna gör sitt bästa för att behålla makten. Vi vet att de inte kommer att lyckas. Deras tid går snabbt mot sitt slut.

Så, kära ni, ni är här för att rädda världen, att lyfta upp den med er strålande vibration, er höga frekvens av kärlek och glädje. För att kunna uppfylla ert uppdrag måste ni hålla den frekvensen hög.

Så, även om det går mot all er jordliga betingning, vänd er bort från det negativa, sluta med alla förvirrande spekulationer och koncentrera er på det goda och ljuvliga.

Följ er högsta upprymdhet, er glädje. Genom att göra det hjälper ni mänskligheten och uppfyller ert öde att gå in i den femte dimensionen av kärlek, att inse er gudomliga natur, att känna till er själs önskningar medan ni befinner er i denna mänskliga kropp.

Så, var vid gott mod, kära hjärtan, kära själar. Allt är väl i er värld och livet är gott och blir bättre. Och undret i det är att det bästa ännu återstår. Ja, då ni känner flödandet, vetandet och glödandet av kärlek spira inom er, då vet ni att det bästa ännu inte kommit.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...