Sananda Meditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 1 november, 2020

 

Det eviga erbjudandet om källans ord – Din förberedelse för gränsöverskridande kommunikation.

Ta emot källans ord, direkt och oredigerat. Meditera ofta nu den tid som är kvar fram till den 21 december. Du erbjuds då att direkt och oredigerat få ta emot källans ord, kunskapen som ligger dold under täcket. Många av er fungerar redan som hörande och seende kanaler mellan människor och andevärlden. Men det som nu sker är att vi rycker undan det stora täcket som har hållit er människor i en slummer. Denna slummer har varit nödvändig, eftersom kunskapens makt har varit för stor och betungande att bära för de flesta. Det är nu en prekär situation ni befinner er i på jorden. Du har valt att komma i denna tid för att forma ett paradis. Du har valt att kommunicera med det eviga livet så att paradiset åter ska kunna blomstra bland människor. Och du har valt att, keruber och änglar till ära, dväljas under täcket tills det blir dags att se den nya dagens ljus.

Den nya dagens ljus är nära nu. Du behöver inte vänta länge till. Skapa förutsättning för den nya dagen att kunna tas emot av dig. Du behöver förbereda för ljusets ankomst. Kunskapens makt är ett ansvar att bära. Och det är en risk att låta er alla få den. Men vi tar den risken nu, eftersom tiden är prekär. Skeendena på jorden är av ett sådant slag, att vi har fått tillåtelse att rycka in. Det är nämligen så att under täcket döljs inte bara den eviga kunskapen om livet, paradiset och den nya Kristus-lika människan, där döljs också den onda planen för er människor. För så har det skrivits! I den stund när mänskligheten hotas att dras ner i djupet av den onda plan, då har vi tillåtelse att avslöja kunskapen om det eviga livets sanna och ljusa karaktär.

Du har då fått ta emot ansvaret att bära denna kunskap. Och det vilar en stor ödmjuk känsla i våra hjärtan kring att överlåta detta ansvar till er människor. Vi tror på er! Vi tror att ni klarar av att hantera den makt och styrka som det innebär att få tillgång till den eviga kunskapen. Du som lyssnar på detta budskap vet i ditt hjärta att du är redo. Du har längtat efter detta i hela ditt liv. Det var därför du kom till jorden den här gången. Du vet redan att det jag säger är sant, därför att ditt hjärta är löftet om ett paradis. Ditt hjärta bär på Kristus-fröet i djupet av din själ. Ske din vilja, så som i himmelen inom, så och på jorden utom. Förvalta kunskapen väl, så ska upplysningens tid bära frukt. Du kommer att få vädra morgonluft, och du kommer att skapa evig harmoni och läkning i din omgivning. Det mirakel som följer med att ta emot kunskapen direkt och oredigerat är en välsignelse att skåda.

För att förbereda er väl på att ta emot kunskapen när den förborgade kunskapen släpps fri, ska jag här och nu låta vägleda er in i kunskapens källa i djupet av era hjärtan. Förborgade hjärtan ska låsas upp nu, och stå redo att tala med evigheten, och erbjudas kunskap som kännetecknas av frid, frihet, överflöd, och en aldrig sinande källa av livskraft. Sändebud till Jorden har kommit för att omse din kärlekstransformation.

Kom ihåg vad jag så många, många gånger tidigare sagt. Ditt erbjudande att ta emot kunskapen, har alltid funnits där. Det som skiljer sig nu är att erbjudandet har förvandlats från att ha varit ett erbjudande till att bli iscensatt av oss i form av att i ett slag dra av täcket. Det kan låta drastiskt men ursäkten är, att alternativet vore ett fall som blir svårt att ta er upp ur. Skön är den värld ni ska se, när ni vaknat på riktigt. Underskön är den värld som väntar bortom det förborgande täcket. Skönt har det varit att vila under täcket, men den tryggheten har varit som ett barns trygghet under sin moders vingar. Du har växt upp nu! Och du är redo att stå på egna ben. Vi kommer därför att knuffa er lätt och kärleksfullt ut ur boet. Med instruktioner om de eviga livbojarna som lyfter dig, håller dig, och aldrig sviker dig.

Se för ditt inre hur vi skapar ett skyddsnät åt dig. Så när du hoppar ska du inte falla och slå dig. Det eviga skyddsnätet ska alltid, och då menar jag alltid, finnas där för dig. Du kommer inte falla. Det är en kunskapens inbyggda egenskap. Så min kära bundsförvant på jorden. Nu är det dags att frigöra dig. Det är dags att hoppa, och se att dina vingar bär. Själens längtan efter skaparkraften och den klara visionen, leder dig rätt. Se för ditt inre hur själens rötter alltid är förankrad i moder jord. Själens koppling till moder jord är det första och viktigaste steget. Dra en suck av lättnad när du känner dig buren och hållen av din moder jord. Tacka henne, för utan henne vore inget av detta arbete. Inom dig känner du en vibration av moder jord och moder vatten, ständigt närvarande.

Skänk sedan en tanke åt din Fader Himmel. Se hur kerub-liknande väsen finns där för dig, och blåser upp porten till himmelriket i ditt hjärta. Skänk en tanke åt de uppstigna mästare som låter sin evighetsmelodi flöda in genom denna port i din hals, och se hur du läker de gamla sår som du förborgat där. Se hur det variga lydigt försvinner. Se sedan hur den lilla lågan i bröstet får flamma upp och bränna bort det sista av allt vresigt. Skönheten kan nu börja att växa upp, och en behaglig sol ger skönhet åt sanningens fägring av guld och gröna skogar. Skapelsen du nu får skåda i solarplexus är en vacker blomma. Bädden till ditt Kristusmedvetande.

Dra en ljus suck av lättnad och ta så emot den gudomliga befruktningen, violetta flamman, via tredje ögat, samtidigt som du vederkvicker din själs blomma med Moder vatten via navelchakrat. Sammanför den violetta energin med vattnets energi i solarplexus. Saven i trädet stiger upp i dess vackra blommor och lockar till sig den lilla blå fågeln från paradiset. Det är då befruktningen sker, när han kommer för att dricka av din sav. Du har fångat hans uppmärksamhet genom att låta din själ blomma, och glittra av vederkvickande vatten.

Så när befruktningen skett skapas så ett litet barn i din själs mitt, i solarplexus. Du har nu förevigat dig själv. Du har låtit ditt Kristus-jag födas. Detta är ett mirakel som sker, mina vackra systrar och bröder. Evigheten har tagit bort allt ont, och gjort era kroppar förbundna med evighetens vackra melodi. Följsamhet är löftet om att växa in i din nya roll som Kristusmedveten. Skapa ett rum att växa i och vara följsam i. Skapa ett följsamt hölje av evighetens ljus, som faller runt det nyfödda barnet som en dräkt att växa i. Se hur detta växande får fortsätta genom de gudomliga energiernas försorg. Den näring som du ger detta barn, är viktig för dess uppväxt. Låt din själ ta emot de fyra elementens energier, den gudomliga nektarn och det högsta ljuset, gärna varje dag.

Detta är din förberedelse inför det som sker nu, snart. Lyft blicken mot horisonten! Känn hur ditt växande nya Jag, börjar längta efter att få vandra bort i fjärran, erövra världen! Livet börjar kännas trångt och instängt. Barnet börjar bli tungt att bära. När ditt tidlösa kristusmedvetande växt så mycket att det dväljs inom hela din fysiska kropp, är det dags att låta det stå på egna ben. Det är dags att bestämt men kärleksfullt ge det en liten knuff, så att det tar ett kliv ut ifrån dig. Du kan uppleva detta skede som en sårbar period. Du blir sårbara och kärleksfullt naken. Du står där kvar och känner dig halv.

Den puppa av ljus som ditt nya andliga jag har växt i, ligger kvar runtomkring dig som en klädnad av ljus. Ditt Kristus-jag har tagit ett kliv ut ur dig, och du ber Kristus att vända sig om. Han står nu mitt emot dig. Och det skede som nu väntar är ett mycket avgörande skede i din andliga utveckling. Du som är man ser nu plötsligt att en kvinna står framför dig. Skapelseprocessen behöver en man och en kvinna för att fulländas och bli hel. Detta handlar inte om fysiska kön, utan om motpoler i era energier. Sålunda ser du som kvinna en man framför dig. Skapa den mästare du föredrar för din inre blick. Skapa bilden av en evig uppstigen mästare som kan symbolisera det högsta gudomliga. Sälla dig till de seendes skara, genom att lyfta på slöjan till kvinnan ansikte som står framför dig. Eller låt mannen som står framför dig lyfta på slöjan till ditt ansikte.

Sedan är det magiska ögonblicket här, när ni två ska förenas i en kyss – det heliga bröllopets kyss. Dra din tvillingsjäl intill dig, och låt dina läppar möta hans eller hennes. Skapelsen har nu kommit till det skede där du äntligen blir hel. Du har funnit din tvillingsjäl, som en gång i era själars stora fall ner i dimensionerna, gick dig förlorad. Men det du inte visste var att guds-källan aldrig lät dig falla utan ett skyddsnät. Och detta skyddsnät handlade om att du bar din tvillingsjäl med dig, i djupet av din själ, som ett litet frö, för att du aldrig skulle glömma honom eller henne. Du har nu låtit återskapa din tvillingsjäl, och återigen förenats med honom eller henne. Du är nu åter hel. Du har nu återupprättat den själskondition du hade innan det stora fallet ner i den långa slummern. Du ser nu sanningen om dig själv, och vem du är.

Skenet bedrar inte längre. Du har nu fått en glimt av sanningen som kommer att avslöjas för dig när vi drar bort täcket. Du har fått möjligheten att åter bli den du en gång var innan ni föll. Så som i himmelen inom, så och på jorden utom. Du kommer med denna kunskap kunna återskapa ett paradis på moder jord. Så låt inte erbjudandet tynga dig, utan se det som tidernas största möjlighet, att äntligen hitta hem, att äntligen kunna skapa det du kom hit för att skapa, ett himmelrike på jorden.

Se, när du ingått det heliga bröllopet med din eviga tvillingsjäl så kommer ni att söka efter det ursprunglig hemmet tillsammans. Detta hem är den femte dimensionen. Och tillsammans skapar ni denna dimension, som ett resultat av er förening. Dra en djup suck av lättnad och vandra än en gång in genom porten i din hals, till ditt inre himmelrike, och se att när ni nu vandrar in här tillsammans som ETT, då förringar du ingenting längre. Då kommer du att se skönheten i vartenda litet kärleksfullt grässtrå. Då tar du inget för givet längre. Då kommer du att vara tacksam för vartenda litet kärleksfullt grässtrå, i vetskap om att detta grässtrå lever, och låter leva. Det finns där för sin egen sköna tillblivelses skull, men det finns också där för helhetens skull, för att bidra med livskraft och nytt liv.

Detta tillstånd av varande är heligt. Hem ljuva hem, har du äntligen funnit och trätt in i. Detta hem är också förutsättningen för gränsöverskridande kommunikation med världar bortom er. Det via detta hem, den femte dimensionen som kunskapen blir tillgänglig. Därför säger jag er. Förbered er på att göra er tillgänglig för den gudomliga, eviga och utomjordiska kommunikationen med era systrar och bröder från andra galaxer, och med den gudomliga källan i sig. Var redo, var ödmjuka, och bered plats inom er för detta skeende att ske.

I er fullkomliga och ödmjuka tjänst!

Jesus Kristus – SannAnda

Du är Jag, och jag är Du!

Amen

Du gillar kanske också...