Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 5 mars, 2021

 

Det är så mycket som sker som ni inte känner till, och då det görs ett stort tillkännagivande om det, går det ut över hela världen. Vid lämplig tidpunkt kommer ni att få veta varför man agerat på ett visst sätt, och förklaringen kommer att tas emot både med överraskning och chock. Okänt för de flesta har en större strid pågått mellan de Mörka och Ljuset i årtusenden. Det drar sig närmare en lösning och då kommer många förändringar kommer att ske, som befriar er från den falska position som ni befunnit er i så länge.

Många, många människor har varit inblandade i negativa aktiviteter som har hotat samhällsstrukturen och hållit mänskligheten fången i falska omständigheter. Sanningen om er historia måste komma fram, det hör till den Nya Tiden att allt kommer att avslöjas så snart det är tryggt att göra det. Om ni vet att ni är av Ljuset kanske ni redan vet att beroende på om ni håller uppe er vibrationsnivå så kan ni vara säkra på att stiga upp. Det är inte någon brådska med att nå de högre nivåerna, men ju förr desto bättre så att ni är trygga från de Mörkas inblandning. De kan gå mycket långt för att hindra er från att ni lyckas.

Mänskligheten har kommit långt sedan den senaste cykeln började och har gått framåt trots de många hinder som satts i dess väg. Under dessa omständigheter är det en stor prestation att ha utvecklats, eftersom många själar har klarat den mot sådana otroliga odds och det var inte väntat. De av er som lyckats, förtjänar alla de lovord som ni får, och ni är ett strålande exempel för andra som följer er i fotspåren. Ni tog på er en tuff utmaning utan att veta om ert sanna jag och har utmärkt er i vad som ofta varit en fientlig omgivning. Vi beundrar er orubblighet och starka drivkraft att finna er väg framåt i den djungel som de Mörka skapat, och ni har gjort det i förträfflig stil genom att övervinna negativiteten runt omkring er.

Negativitet finns fortfarande även fastän de huvudsakliga anstiftarna har mist sin makt och inflytande. För närvarande är ni på toppen av en våg som för er hela vägen fram till mållinjen, där det ska bli storslagna firanden. Det är en prestation som man gör en gång i livet eftersom ni var redo att passera markören. Nu är ni på väg mot en nivå där det enbart existerar Ljus, och även om det dröjer någon tid innan ni når de sista skedena, så är det dit ni är bestämda att komma. Dessa är tider när ni kan koncentrera er på era egna behov och vi uppmuntrar er att göra så. Var förvissade om att alla själar kommer att tas om hand då deras framtid planeras enligt deras behov. Ingen själ anses mindre värd än någon annan, allt är bara en bekräftelse på vars och ens nuvarande läge på evolutionsstegen.

Inget kan nu störa ert framåtskridande mot Uppstigning, och möjligheten är välförtjänt efter många inkarnationer och utmaningar som ni ställts inför. Det därför ni är så nära att öppet möta era mentorer som också är nöjda med att den möjligheten till slut har kommit. Varje liv ni haft i de lägre vibrationerna har gett er en bred erfarenhet som ger er ett bra läge inför framtiden. Ni är nära att bli de Mästare som ni verkligen är och är tillförsäkrad att komma tillbaka till den högre vibrationsnivån som ni kallar den 5:e dimensionen. Ord räcker inte till för att beskriva de underbara tider ni har framför er och därutöver kan ni gå framåt utan störningar.

Vi vet att det är svårt att med ord beskriva de kommande förändringarna, men vi kan knappast tala om dem utan att förmedla en känsla av lycka och frid. Ni har levt många liv i fattigdom och förfall, chock och skräck, men ni har stått kvar och ändå återhämtat er till vår stora förtjusning. Alla själar har inte klarat att resa sig upp men de kommer att lyckas efterhand och få hjälp hela vägen, då ingen lämnas att misslyckas – inte ens de lägsta av de lägsta. Det kan ibland verka som om det är diskriminering men karma är med i spelet och en del själar har dragit på sig svåra läxor som måste klaras ut. Det finns ingen som ska straffas, bara att gottgöra sina misstag genom att lära av dem.

Eftersom Uppstigning kommer vet vi att den fråga som ofta ställs inom er är vad som händer med ägodelar och vad man har att vänta utan dem. Det kommer inte att förvåna er när ni får veta att ni förses med allt ni behöver och att ni inte önskar er något alls. Mycket av det ni har nu kommer inte att ha något syfte i en högre vibration, då ni när allt kommer omkring kommer att leva ett lyckligt och mer avslappnat liv som blir så annorlunda mot vad ni varit vana vid. Er tankekraft blir tillräcklig för att ni ska kunna ”tänka” fram saker för att täcka era behov. Det kommer inte längre finnas ett behov av fabriker eller liknande inrättningar, och ni kan vara säkra på att få ett helt och hållet hälsosamt och lyckligt liv. Behovet av att arbeta kommer bokstavligen att försvinna och ni har redan varit inne på tanken att ha robotar för det.

Ha tålamod medan framtiden vecklar ut sig medan ni börjar att ta nya steg mot den Nya Tiden. Ni kan inte få allt genast, men sakta men säkert kommer ni att byta er föråldrade livsstil mot en i modern tidsålder. Håll allt detta i minnet då svepande förändringar drar fram därför att i långa loppet är allt till er fördel. Med erfarenheterna som era vänner från rymden kommer med blir ni hjälpta och det gör processen kort med allt som skulle ta er många år. Sanningen är att de Mörka har hållit framstegen för sig själva och på så vis nekat er möjliugheten att utvecklas mycket snabbare. Ni kommer dock att få hjälp att kompenseras för förlorad tid och när förändringarna väl sätter igång går de snabbt framåt.

För närvarande är ni i kaos på grund av covid19, men det har gjort att ni tagit en allvarlig titt på hur ni borde förtsätta leva när ni kan ta tillbaka era vanliga liv. Det finns mycket motstånd mot förändring hos dem som dominerat era liv, men det kommer inte att hindra det oundvikliga, då ni inte kan gå tillbaka till hur det var tidigare, eftersom det inte passade de förändringar som kommer. Ni kan inte stoppa framstegen och utan tvivel är det mycket få av er som vill hålla fast vid det gamla när ni inser fördelarna med de kommande förändringarna. De kommer att orsaka svårigheter för en del, men i långa loppet kommer allt att fungera tillfredsställande och så som ni vill ha det.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag, vilket alla ni som Ljusvarelser också har.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...