Yin och Yang – Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 12 juni, 2020

 

Yin och Yang – Aita kanaliserar sitt Högre Jag

Den 12 juni, 2020

 

Hela världen, den tredje-dimensionella världen av rädsla, håller på att upphöra. Kärlek och ljus strömmar in. Livet är så gott. Rädslans paradigm håller på att vika undan. Vi börjar känna av saligheten, glädjen, kärleken i vår naturliga Himmelska Tillvaro.

Runtomkring oss kan vi se kaos. Djävulen, de mörka, styret bakom regeringen har förlorat sitt grepp, har förlorat kontrollen över oss. Det gamla tredje-dimensionella paradigmet krymper ihop till stoft.

Den Mänskliga Upplevelsen på den här Planeten Jorden har specifikt utformats för oss av Gudomligheten, i samråd med oss själva och vår Heliga Andliga Familj, för att ge oss tillväxt av större höjder av kärlek och ljus.

På det Andliga Planet förekommer ingen fruktan. På det Andliga Planet styr kamratskap och gemenskap. En storslagen visshet råder och kärleken flödar. I Andens underbara höga frekvensflöde önskar vi endast vistas i saligheten av samvaro, av enhet.

Flödet av Källans kärlek ger oss energi. Därför är allt vi önskar att enbart vistas i denna spektakulära Himmelska vibration.

Men Medvetandet vill ständigt utvidga sig. Hur vi ska uppnå detta när vi befinner oss i glädje och gemenskap med varandra. Därför skapade Medvetandet och vi, Guds Medvetandes vattendroppar i oceanen, den Materiella Sfären.

Vi skapade samtliga Galaxer, Solsystem, Solar, Planeter och djuren som bor i detta Universum. Vi skapade det så att vi, vars Själ är en del av vår stora Ande, skulle kunna bebo de fysiska varelsernas kroppsliga tempel som finns i denna Materiella Sfär.

Vår Själ kunde då uppleva annat än Himlens salighet. Vår Själ, den del av vår storslagna Ande som vi sände hit, kunde förnimma fruktan. Vi, i våra kroppsliga tempel kunde känna oss ensamma. Vi kunde känna separationen från varandra och rädsla för varandra.

Detta är den stora separation som det berättas om i samtliga religioner, i alla stora filosofier. Vi, på detta Jordiska plan, har möjligheten att låta oss själva växa exponentiellt till kärlekens högre höjder.

Hur vi skulle införa fruktan. Vi behövde det som vi kallar djävulen. Vem som skulle spela djävulen i detta storslagna Shakespeare tragikomiska-spel som är Planeten Jordens äventyr. Hur vi skulle skapa utbildningsupplevelsen av detta simulerade hologram som vi befinner oss i.

Så Illuminaterna, de mörka, även kallade ’regeringen bakom regeringen’, den mörka kabalen, makthavarna, kom till Jorden.

Här på Jorden har denna djävul många namn. Vi, i egenskap av människor i det tredje-dimensionella paradigmet, inser inte att makthavarna är djävulen. Vi har inte ens vetat, i vår inblandning med rädslan, att makthavarna finns här.

Vi hör talas om djävulen och vi fruktar att det är någon osynlig kraft, men vi förstår inte hur denna djävul fungerar. Hur väldigt smart denna existens på Planeten Jorden har planerats.

Så Människorna skapades för att vara kärleksfulla och vänliga. För att ge näring till sina småbarn, för att vara empatiska gentemot varandra. Makthavarna som gestaltar djävulen, skulle vara narcissistiska, grymma och oärliga kontrollerande varelser.

Människorna var utformade att inte ha något minne av sitt storslagna Varande. De skulle lära sig utantill, genom att upprepa. Orden skulle vara det medium med vilket de var programmerade. Detta medium som användes av de mörka.

Varje ord som kommer ut ur Mänsklighetens munnar skapar deras verklighet. Man kan säga att Universum omorganiserar sig självt för att bereda plats för vår verklighet.

När vi tänker kärleksfulla tankar så blir världen vi ser därmed kärleksfull, när vi tänker rädslobaserade mörka negativa tankar, så får vi en skrämmande mörk omgivning och Jordisk upplevelse.

Och därför skulle vi vänliga kärleksfulla Människor svepas med och indoktrineras till rädsla genom djävulens onda ord. Vi skulle lära oss att tänka att vi var syndiga och grymma och hjärtlösa. Vi skulle lära oss att se en mycket negativ bild av vår Värld.

Vi fick lära oss att vi skulle frukta varandra. I verkligheten får vi alla vår kraft av densamma källan som är Gud, kärlek, Medvetande. Denna kärlek som ger energi till oss, håller oss samman som En.

Den kärlek som vi känner på djupet i vårt Varande, när vi är öppna för det, är Gud. Denna kärlek är i sanning vad vi är. Men denna kärlek, denna Gudomliga energi drar sig tillbaka i bakgrunden för Människorna på Planeten Jorden.

Och vi låter oss själva få ta del av lärdom gällande separation och rädsla. Vi låter vår vibration sänkas så att vi ska kunna känna obehag och ensamhet. Så att vi ska bli förbryllade och sårade och alienerade från varandra.

Genom denna manipulation förmår vi förnimma fruktan. Vi förmår uppleva obehagliga, eller oönskade händelser och skeenden. Därför ger Medvetandet oss de upplevelser som vi behöver för att själva växa ur rädslans grepp tillbaka till kärlek.

Ord används för att lära oss att vi är patetiska, ledsna, olyckliga varelser. Ord används för att uppfylla de mörkas agenda. Att fängsla oss till vad de vill att vi ska tänka och tro på.

I det här livet förekommer inga tillfälligheter. Alla händelser som sker, alla ord som uttalas för oss, är möjligheter för oss att lära oss om kärlek, att ta lärdom av vad vi föredrar och vad vi inte föredrar.

Vi märker absolut att vi föredrar kärlek och att vi föredrar kärleksfulla ord. Men att komma fram till den platsen så upplever vi det motsatta till kärlek. Motsatsen till kärlek, i sanning i det Andliga riket, existerar inte. Men här på Jorden är den mycket verklig för oss.

Denna möjlighet får vi ta emot av djävulen, av den Djupa Staten, av de varelser som gick med på att komma till Jorden och vara de mörka.

Jorden är ett samspel av ljus och mörker, av yin och yang. Djävulen är det mörka. Djävulen består av dem som berättar falskheter för oss. Djävulen är de som åsamkar oss smärta, de som ger oss falska nyheter och osanna ord. De som fängslar oss med ologiska och förvirrande regler och förordningar. De som uppfann pengar så att vi skulle känna av bristen på dem. Så att vi skulle få vara i fattigdom och hemlöshet.

De som skilde oss åt via ras, hudfärg, etnisk tillhörighet, kultur, religion, klass, nationalitet och politik. Vi fick lära oss att frukta alla som är annorlunda. Vi fick lära oss att endast det som vi kände till var rätt.

Alla övriga, med olika uppfattningar om livet hade fel och var syndiga. Detta är hur vår Planet Jordens äventyr var utformat. Vi har inget minne av den kärlek som vi i sanning är.

Vi låter oss själva luras in i ett falskt tankesystem. Vi låter oss själva få läras att vi är värdelösa, fattiga, syndiga varelser som endast förtjänar smärta och svårigheter.

Vi låter oss bli indoktrinerade med uppfattningen om att vi endast genom lidande i detta liv kan vistas i Himlen efter att vi dör.

Så nu kommer sanningen om detta stora svek upp till ljuset. Tiden för den stora apokalypsen, det stora avslöjandet om den illusoriska villfarelsen, är nära förestående.

Planeten Jorden, och vi Människor, ser sanningen i djävulens verk och manipulerande, i narcissisterna som har hållit oss under sin onda besvärjelse.

Visdomen tillhör nu oss. Visdomen och urskiljningen kommer när vi höjer vår vibration upp ur djupen av desillusion till kärlekens och ljusets höjder.

Våra Mänskliga kroppar och hjärnor, vårt intellekt, tvingades tro att vi är separata. Vi kan inte uppstiga eller inse vår sanna natur via vårt tänkande, för vårt tänkande hade utformats till att separera oss.

Vi kan endast inse vårt Himmelska Varande genom att känna den kärlek där vi befinner oss, i vetskapen om att det inte finns någon separation.

Så känn den kärlek som du är. Bara var, andas. Analysera inte och gör listor och tänk komplexa tankar. Meditera, koppla ihop dig med din Själ, ditt sanna Magnifika Varande.

Lyssna till den stilla lilla rösten i din Själ via din intuition. Följ dess riktning så kommer du att ta dig bortom fruktan åter till kärleken.

Ni är stora och storslagna magnifika Varelser av kärlek och ljus som har levt utmanande Mänskliga liv. Det är nu dags att återgå till kärleken, att få känna den kärlek som ni är.

Dessa tider framöver är verkligen underbara. Himlen, Nirvana är vårt arv och vi är mycket tacksamma.

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är i sanning Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...