Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 8 november 2020

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 8 november 2020

 

8 NOVEMBER 2020

Kära läsare, vi välkomnar er med kärlek i dessa tider av oro, förvirring, rädsla och osäkerhet. Eftersom en hel del av det som de icke-väckta anser vara väsentligt för ett framgångsrikt liv förändras eller faktiskt försvinner, har många av dem gjort motstånd och meningslösa försök att behålla status quo.

Höga vibrationsfrekvenser av ljus exponerar många länge begravda skapelser med låg resonans, bildade av falska övertygelser baserade på dualitet och separation. De dyker upp över hela världen, ses och känns igen för vad de verkligen representerar av allt fler människor varje dag. Du bevittnar exakt vad du kom för att bevittna, upplösningen av gammal energi som i sin tur gör det möjligt för den andliga evolutionen av den tredje dimensionen att utvecklas.

Om du läser och känner dig i linje med dessa meddelanden, är du inte en andlig nybörjare som bara råkade fastna på jorden under dessa tider. Du har uppnått ett medvetandetillstånd som kan hålla sanningen medan du bevittnar upplevelser av en lägre resonans. Det här är arbetet. Det är vad du kom för att göra och det var därför du valde att inkarnera när du gjorde det. Det är ingen tillfällighet att du råkar vara på jorden vid tiden för hennes uppstigning.

Sluta tro att ni är maktlösa människor som är föremål för varje fysisk, emotionell och mental tro som flyter omkring i det tredimensionella kollektivet. Ni måste börja acceptera och leva som de kraftfulla och andligt utvecklade ljusfyrar ni är, väl förberedda för att göra vad ni kom för att göra, det vill säga att leva i densiteten av en tredimensionell värld men inte vara av den.

Än så länge inser majoriteten inte att de är ett med Gud/Källan och bär inom sig allt de har sökt och hoppats på. Dessa kära möter världssituationer på bästa sätt enligt deras nuvarande medvetandetillstånd, vilket ofta sker genom någon våldsam form av ingripande efter vad de tror att de behöver eller har rätt till, vare sig det är sinnesfrid eller materiella varor.

Var uppmärksam på att oavsiktligt anpassa dig till de lägre resonerande energierna av rädsla och hopplöshet som är så rikliga vid denna tidpunkt. ”Var i världen, men inte av den”. Det är väldigt lätt att energetiskt anpassa sig till det du för närvarande hör och ser. På samma gång, förväxla inte andlig avskildhet med total sådan bortsett från de som lider. Även om du känner till den illusoriska karaktären av former av dualitet och separation, kan du inte vara en struts som sticker huvudet i sanden. Det kommer att finnas tillfällen när du måste ”spela spelet” något, för att hjälpa andra på något sätt som behövs. Lita alltid på din intuition vid dessa tillfällen.

Håll dig i centrum i varje nu-ögonblick och glöm aldrig att Gud är den enda kraften, den enda verkligheten, den enda orsaken och därför den enda effekten trots vad du kanske ser. När du känner att du sugs in i lägre resonerande energier, sluta, centrera om och fokusera på sanningen om ”Jag är”. ”Jag är ett Gudomligt Väsen som har valt att tillfälligt uppleva den täta energin i den tredje dimensionen” med tanke på att detta alltid gäller för varje person.

Det hjälper att göra mini-meditationer under dagen som håller dig centrerad och påminner dig om vem och vad du är – vid stoppljuset, medan du väntar på någon, i badrummet, vid ditt skrivbord eller viker tvätten. Bara en blinkning, en sekund som indikerar din avsikt att anpassa dig till din varelses verklighet – JAG ÄR.

Skicka Ljus ofta genom frekventa mini-meditationer med ögonen öppna. Visualisera jorden omgiven av starkt vitt/guldljus medan du inte har någon annan avsikt än att skicka kärlek och ljus. Det finns inget behov av att berätta för Ljuset vad det ska göra eftersom ljus är hög vibrationsenergi som det uppfattas av det mänskliga sinnet och när du skickar det skickar du villkorslös kärlek, Gudomlig energi. Du kan se att färger förändras eller blir något nytt.

Ni har alla levt många livstider under påverkan av det tredimensionella trossystemet. En del av dessa liv var korta och andra långa. Vissa var glada och andra var eländiga även i den mån ni torterades till döds. De ackumulerade erfarenheterna från dessa många livstider har dock fört dig till den nivå av andlig medvetenhet du nu har.

Under dessa livstider integrerade och lagrade ditt energifält några lägre resonerande energier från just den tiden. Sjukdom, rädsla, frustration, brist, uttryckt som fysisk, emotionell, mental och andlig smärta förblir levande tills den specifika energin som upprätthåller dem rensas och inte längre är en del av medvetandet. Kom ihåg, medvetandet är formens substans.

Du har redan rensat en hel del gammal energi genom att låta högre sanningsnivåer bli ditt medvetandetillstånd såväl som genom drömmar. Lita på att ditt Högre Jag tillåter varje nytt steg att utvecklas när du är redo. När täta fysiska, emotionella, mentala eller andliga problem dyker upp betyder det att de presenterar sig för att bli igenkända och rensade eftersom du är redo. Ni är inte längre nybörjare underkastade slumpmässiga olyckor och händelser som ofta inträffar för dem som lever fullt ut i tredimensionell energi.

Vissa utvecklade individer ifrågasätter och tror att de på något sätt har misslyckats andligt när en eller flera negativa frågor plötsligt dyker upp i deras vanligtvis harmoniska liv. Nej, kära ni, ni kan aldrig misslyckas, snarare tar ni examen, äntligen beredda att släppa och gå bortom alla återstående falska begrepp och övertygelser som ni fortfarande har. Lita på att ni verkligen har verktygen för att möta varje situation.

De flesta av er rensar inte längre i större utsträckning utan är i färd med att integrera högre ljusfrekvenser. Integrationsprocessen kan vara svår för den fysiska kroppen eftersom varje organ och funktion förändrar sin vibration. Sinnet översätter ofta ”uppstigningssymptom” som åtföljer energiintegration som sjukdom eller problem. Nya meridianer bildas för att bära de högre resonerande energierna, DNA förändras och alla system uppgraderas. Tillåt processen.

Vi har sagt att det finns en Gudomlig Plan, men det har varit en viss förvirring med detta. Den Gudomliga planen är inte en tredimensionell plan där detta kommer att hända vid den tidpunkten och det kommer att ske vid den tiden. Den Gudomliga planen som alltid är på plats och aldrig kan stoppas eller läggas åt sidan är utvecklingen av varje enskild själ till full medvetenhet om deras enhet med Gud. Många fortsätter att ha tredimensionella begrepp om hur den Gudomliga planen ska se ut och inser inte att människorna själva tolkar och skapar den Gudomliga Planen.

Tänk på detta när du är frestad att ge makt till tjänstemän, val, regering eller något annat på den yttre scenen, för ingen av dessa saker kan stoppa den Gudomliga Planen. Det spelar ingen roll vem som vinner val. Ingenting kan avskräcka den Gudomliga Planen. Det andliga uppvaknandet av varje själ föreskrivs av den Gudomliga Lagen helt enkelt för att Enhet är verkligheten. Det kan försenas genom fri vilja men aldrig stoppas. Håll ditt fokus på detta och inte på det yttre utseendet. Sluta mata illusionerna.

Det finns ingen marionettmästare i himlen med snören fästa vid varje person. Det är dags att acceptera att varje person är sin egen marionettmästare. För dig som är andligt vaken har tiden sedan länge passerat för att söka dig utåt till människor, platser eller saker för att ”rädda” dig. Regeringar, experter, familje- eller religiösa läror och metoder fungerade som verktyg på vägen, men du behöver inte längre dem. Allt i det yttre kan inte stiga högre än det medvetandetillstånd som det kommer ifrån och att placera förtroende och beroende hos dem helt enkelt anpassar dig till det medvetandetillståndet.

Jorden har nått en brytpunkt för nya och högre upplevelser enligt den Gudomliga Planen. Personlig och global utveckling kommer att fortsätta att uttryckas genom yttre händelser som kanske inte verkar vara särskilt andliga.

Inkarnationen av många, många utvecklade själar som kunde lyfta den kollektiva energin dit förändring kunde börja manifesteras var nödvändig och du var frivillig. Vet att du är kvalificerad att utföra detta arbete. Det är därför du kom, kära Ljushållare.

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                                     8/11/2020

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...