Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 11 september 2020

 

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag

den 11 september 2020

I och med att tiden fortsätter att snabbas på, rör saker och ting på sig mycket snabbt och saker som bär de lägre vibrationerna börjar märka att deras självaste existens är hotad. Ett stort antal människor känner på ett inte så direkt sätt att deras plats i samhället hotas och deras framtid är mycket osäker. Detta härstammar från en känsla av osäkerhet gällande deras framtid. Ju mer vibrationerna höjs, desto mer kan en distinkt skillnad kännas av dem som ännu måste finna sina sanna själv. Allt detta leder till separationen mellan dem som är förberedda att uppstiga och dem som fortfarande måste fatta betydelsen av den period som de befinner sig i. I och med att tiden går kommer sanningen att bli alltmer uppenbar, eftersom det är individens val och beslut huruvida man kommer att övergå till Ljuset. Detta säkerställer ett rättvist och acceptabelt resultat, eftersom samtliga i slutändan finner att man är på den rätta nivån som överensstämmer med ens vibrationer.

Vilken grad av framsteg som än görs i er evolution, så är det ett steg närmare er återgång till de högre rikena därifrån ni kom. Det finns inget skuldbeläggande lagt på dem som sackar efter, eftersom framstegens hastighet i hög grad är en individuell fråga för den själ som det gäller. Faktum är att ni har så mycket tid som ni behöver för att få erfarenhet och ni kommer ständigt att få hjälp och vägledning för att hålla er på banan. Förstå att ni frivilligt ställde upp på att acceptera utmaningen att få uppleva de lägre vibrationerna med en begränsad grad av medvetande. Ni kommer aldrig att ångra att ni tog på er en sådan utmaning, eftersom ni i det yttersta kommer att ha blivit en storslagen själ med oerhörd erfarenhet som tjänar er på ett bra sätt. Kan ni föreställa er vilken storslagen händelse er Uppstigning kommer att bli, det sista steget som säkerställer er återgång till Ljuset. En lång resa som äntligen har avslutats och det är inget under att det kommer att bli firningar. Med er reducerade medvetandenivå och blockerade minnen om era otaliga inkarnationer, så är det inget under att ni är förbluffade gällande vad allt detta handlar om. Sanningen är att ni har varit en fattiglapp och en rik individ, allt som ett sätt att ge er en känsla av hur det är att leva och uppleva i ett materiellt Universum. Det är tidvis mycket tufft för varje själ, men med hjälp och vägledning från era Guider har vägen lättats upp och framgången har aldrig varit långt borta.

En del frågar vad evolutionen allt handlar om, när de har glömt bort att de har haft olika upplevelser på många olika nivåer, vilket har gjort det möjligt för dem att höja sina vibrationer. Målet är att återgå till Ljuset med en massa upplevelser som i framtiden tjänar er väl. Ni kanske inte inser det, men ni är vördade varelser för att ni har uppnått så mycket genom eoner av tider och för detta är ni desto större. Ni står vid framgångens dörr och behöver aldrig mer kämpa för att hålla kvar er plats bland dem som är redo att uppstiga. Ni ska i sanning applåderas och hyllas för att ni har säkerställt er själva en plats på de högre nivåerna av Ljus.

Den period som ännu ska komma blir väl värd denna väntan, men i verkligheten är den redan här. De gamla energierna försvinner snabbt och för de flesta av er kommer de att upphöra med att hålla er tillbaka, eftersom de har förlorat sin makt att påverka er framtid. De Mörka har kämpat hårt för att genomföra sina skändliga planer, men Ljuset har visat sig vara mer än en match för dem och står på randen till en fullständig succé. De Mörka har redan gjort reträtt och kommer att fortsätta göra det fram till sin sista kollaps. De kom så nära att uppfylla sin plan för en världsdominans, men i slutändan har Ljuset visat sig vara överlägset och har hjälpt till med fredens återkomst på Jorden. Det kommer inte att ske över en natt, men framgångens frön har redan såtts.

Slutet på en gamla Tidsåldern dröjer, men de många aktioner som nu äger rum snabbar på de slutliga förändringarna, vilka kommer att göra det möjligt för att den Nya Tidsåldern fullt ut ska manifesteras. Ju snabbare ni organiserar upp er själva, desto snabbare kommer de att äga rum och förbereda scenen så att många fördröjda förändringar kan manifesteras. Till och med i er nutid är ni medvetna om att framsteg görs, vilka lovar att driva fram er till en ny era. Tecknen finns redan där och de beror delvis på Coronavirusets följdeffekter. Det har knuffat er in till den Nya Tidsåldern och tvingat er att ta en titt på var förbättringar kan göras i er livskvalitet. Det finns flera, men vissa människor kommer att klänga sig fast vid det som är bekant för dem men det är förgäves. Framstegen måste komma om ni ska bli fullt förberedda för att inta er plats i de högre vibrationerna av Ljus.

Det är först nu som ni har fått en glimt av den underbara framtid som väntar er och med all säkerhet kommer den största fördelen att bli att ni får leva i absolut fred och harmoni med samtliga andra livsformer. Även att få träffa de många humanoider som alltid har haft en förbindelse med er och har varit bundna av den Galaktiska Lagen att avhålla sig från att ingripa med er. Kom ihåg att i ett universum av fri vilja får andra Varelser inte ingripa med det och måste låta er ta era egna beslut. Vi ger intryck till er, med de idéer som skulle kunna hjälpa er evolution, men vi går inte bortom det. Ni lär er av era misstag och sådana upplevelser är bestående och gynnsamma för era framsteg.

Vi väntar med glädje och lycka på den tid som inom kort ska komma, då vi på nytt ska få göra er bekantskap och tillsammans med er får fira er framgång. Det är verkligen en tilldragelse när en Uppstigning äger rum, men mer än det, för den kommer att bli speciell. Vi vet att den kommer att bli en succé, men det blir första gången som en Uppstigning kommer att ha ägt rum med själar som fortfarande befinner sig i sina fysiska kroppar. Hursomhelst, så kommer de inte att förbli i dem, utan får uppleva en ögonblicklig förändring som får se dem i en Ljus-/tindrande kropp, ni kommer i sanning att ha blivit Varelser av Ljus.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...